small_tab1_Serie TVT
TVT_1
TVT_2
TVT_3
TVT_4
small_tab1_Serie TVT
TVT_1
TVT_2
TVT_3
TVT_4

TVT

Pro normální a vysoký rozsah průtoku vzduchu a vzduchotěsné uzavření

Čtyřhranné regulátory VAV pro standardní použití spočívající v regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s variabilním průtokem vzduchu

 • Pro rozsahy průtoku vzduchu do 21 000 m³/h nebo 5 800 l/s
 • Vhodné pro regulaci průtoku vzduchu, tlaku v místnosti nebo tlaku v potrubí
 • Elektronické ovládací prvky pro různé aplikace (Easy, Compact, Universal a LABCONTROL)
 • Vysoká přesnost regulace
 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 10 m/s
 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Akustické opláštění pro omezení vyzařovaného hluku
 • Dodatečný tlumič typu TX pro omezení hluku prouděním
 • Výměník teplé vody typu WT pro ohřev proudu vzduchu

Použití

Použití

 • Čtyřhranné regulátory VARYCONTROL VAV typu TVT pro přesnou regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s variabilním průtokem vzduchu
 • Regulace průtoku vzduchu v uzavřeném okruhu s využitím vnějšího napájení
 • Pro regulaci, omezení nebo uzavření proudění vzduchu ve vzduchotechnických systémech
 • Uzavření pomocí přepnutí (zařízení dodá zákazník)

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Integrální čidlo diferenčního tlaku s 3mm měřícími otvory (odolné vůči prachu a znečištění)
 • Nastavení od výrobce nebo programování a testování aerodynamické funkčnosti
 • Průtok vzduchu lze později měřit a nastavit na místě; může být potřeba dodatečné nastavovací zařízení

Popis

Varianty

 • TVT: regulátor VAV
 • TVT-D: regulátor VAV s akustickým opláštěním
 • Regulátory s akustickým opláštěním nebo dodatečným tlumičem typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry
 • Akustické opláštění nelze dovybavit

Provedení

 • Pozinkovaný ocelový plech
 • P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001)

Součásti a vlastnosti

 • Jednotka připravená k uvedení do provozu, sestávající z mechanických součástí a regulačních prvků.
 • Průměrovací čidlo rozdílu tlaku pro měření průtoku vzduchu
 • Listy klapky
 • Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím
 • Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu
 • Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení
 • Vysoká přesnost regulace průtoku vzduchu

Příslušenství

 • Regulátor Easy: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu
 • Regulátor Compact: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu
 • Regulátor Universal: Regulátor, diferenční převodník tlaku a servopohony pro speciální použití
 • LABCONTROL: Regulační prvky pro systémy řízení vzduchu

Užitečné doplňky

 • Dodatečný tlumič typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry
 • Výměník tepla typu WT

Charakteristické konstrukční znaky

 • Čtyřhranný plášť
 • Příruby na obou koncích, vhodné pro připojení k potrubí
 • Protichůdný pohyb klapky, listy na obou koncích spojené vnitřními (uzavřenými) převody
 • Listy klapky s výměnným těsněním
 • Poloha listu klapky se ukazuje vně na nástavci osy
 • Ložiska s kruhovým těsněním

Materiály a povrchy

 • Plášť je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
 • Osa a spojky vyrobené z pozinkovaného plechu
 • Listy klapky a čidlo rozdílu tlaku jsou vyrobené z hliníku
 • Převody vyrobené z antistatického plastu (ABS), teplovzdorného do 50 °C
 • Kluzná ložiska


TVT-D

 • Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu
 • Pryžový profil pro izolaci konstrukčního hluku
 • Vložka je z minerální vlny


Minerální vlna

 • Podle EN 13501, protipožární třída A2, nehořlavé
 • Známka kvality RAL-GZ 388
 • Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES

Technické údaje

 • Order code
tvt
tvt
tvt

Stažení

informace o produktu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870