small_tab1_Serie TVA
TVA_1
TVA_2
TVA_3
TVA_4
small_tab1_Serie TVA
TVA_1
TVA_2
TVA_3
TVA_4

TVA

Pro systémy odváděného vzduchu s náročnými požadavky na akustické parametry

Regulátory VAV pro regulaci průtoku odváděného vzduchu v budovách se systémy s variabilním průtokem vzduchu a náročnými požadavky na akustické parametry

 • Vysoce účinný integrální tlumič
 • Krabicová konstrukce pro snížení rychlosti proudění
 • Elektronické ovládací prvky pro různé aplikace (Easy, Compact, Universal a LABCONTROL)
 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s
 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída A


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Akustické opláštění pro omezení vyzařovaného hluku
 • Dodatečný tlumič typu TS pro omezení hlučnosti proudění

Použití

Použití

 • Regulátory VARYCONTROL VAV typu TVA pro regulaci průtoku odváděného vzduchu v systémech s variabilním průtokem vzduchu
 • Regulace průtoku vzduchu v uzavřeném okruhu s využitím vnějšího napájení
 • Integrální tlumič pro náročné požadavky na akustické parametry
 • Uzavření pomocí přepnutí (zařízení dodá zákazník)

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Integrální tlumič s vloženým útlumem nejméně 26 dB při 250 Hz
 • Hygienicky testováno a certifikováno
 • Nastavení od výrobce nebo programování a testování aerodynamické funkčnosti
 • Průtok vzduchu lze později měřit a nastavit na místě; může být potřeba dodatečné nastavovací zařízení

Popis

Varianty

 • TVA: Regulátor pro odváděný vzduch
 • TVA-D: Regulátor pro odváděný vzduch s akustickým opláštěním
 • Regulátory s akustickým opláštěním nebo dodatečným tlumičem typu TS pro velmi náročné požadavky na akustické parametry
 • Akustické opláštění nelze dovybavit

Součásti a vlastnosti

 • Jednotka připravená k uvedení do provozu, sestávající z mechanických součástí a regulačních prvků.
 • Průměrovací čidlo rozdílu tlaku pro měření průtoku vzduchu
 • List klapky
 • Integrální tlumič
 • Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím
 • Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu
 • Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení
 • Vysoká přesnost regulace i při nepříznivých nátokových podmínkách

Příslušenství

 • Regulátor Easy: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu
 • Regulátor Compact: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu
 • Regulátor Universal: Regulátor, diferenční převodník tlaku a servopohony pro speciální použití
 • LABCONTROL: Regulační prvky pro systémy řízení vzduchu

Příslušenství

 • Břitové těsnění (od výrobce)

Užitečné doplňky

 • Dodatečný tlumič typu TS

Charakteristické konstrukční znaky

 • Čtyřhranný plášť
 • Připojovací hrdlo na straně ventilátoru vhodné pro kruhová potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180
 • Připojovací hrdlo s drážkou pro břitové těsnění
 • Připojení na straně místnosti vhodné pro potrubí
 • Vodící plech je namontován za listem klapky pro optimální aerodynamickou funkci
 • Poloha listu klapky se ukazuje vně na nástavci osy
 • Tepelná a akustická izolace (vložka)

Materiály a povrchy

 • Pouzdro a list klapky z pozinkovaného ocelového plechu
 • Těsnění regulační klapky je vyrobeno z plastu TPE
 • Vložka je z minerální vlny
 • Čidlo rozdílu tlaku je vyrobené z hliníku
 • Kluzná ložiska


TVA-D

 • Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu
 • Vložka je z minerální vlny
 • Pryžové prvky pro izolaci konstrukčního hluku


Minerální vlna

 • Podle EN 13501, protipožární třída A1, nehořlavé
 • Známka kvality RAL-GZ 388
 • Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
 • Potaženo sklolaminátovou tkaninou pro ochranu vůči narušení způsobenému prouděním vzduchu o rychlosti do 20 m/s
 • Odolné vůči plísním a bakteriím

Technické údaje

 • Order code
tva
tva
tva
tva

Stažení

informace o produktu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870