TVE

Kompaktní řešení pro nízké rychlosti proudění vzduchu

Kruhový regulátor pro použití v systémech s variabilním průtokem vzduchu při nízké rychlosti proudění vzduchu, také pro nepříznivé nátokové podmínky


 


Účinné beztrubkové monitorování tlaku prostřednictvím listu klapky

 • Účinný přenos tlaku přes tlakový kanál v hřídelce listu klapky
 • Svorky pod ochranným krytem – nejsou zapotřebí odbočné krabice
 • Libovolný směr proudění díky dynamickému převodníku
 • Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s
 • Kompaktní rozměry bez nutnosti použití nátokové zóny
 • Plug-and-play řešení ve spojení s prostorovou regulací X-AIRCONTROL
 • Přesné měření i při nízkých rychlostech proudění vzduchu
 • Libovolná instalační poloha, a to i se statickými převodníky
 • Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3
 • Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C
 • Rozsah průtoku vzduchu 1:25


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Protihlukový kryt pro omezení vyzařovaného hluku
 • Dodatečný tlumič typu CA, CS nebo CF pro snížení hluku prouděním
 • Teplovodní výměník typu WL a elektrický dohřívač vzduchu typu EL pro ohřev vzduchu

POUŽITÍ

Použití • Kruhový regulátor VARYCONTROL VAV také pro nepříznivé nátokové podmínky při nízké rychlosti proudění vzduchu pro regulaci průtoku přiváděného nebo vyfukovaného vzduchu v systémech s variabilním průtokem vzduchu

 • Uzavřený regulační okruh proudění vzduchu s externím napájením
 • Pro regulaci, omezení nebo uzavření proudění vzduchu ve vzduchotechnických systémech
 • Uzavření pomocí přepnutí (zařízení dodá zákazník)


Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Vysoce účinný signál tlaku při malém úhlu náběhu
 • Výrobcem provedené nastavení nebo programování a testování aerodynamické funkčnosti
 • Průtok vzduchu lze měřit a následně upravit na staveništi; nejsou zapotřebí žádné dodatečné nastavovací nástroje (v závislosti na variantě regulačního prvku)
 • Účinné beztrubkové monitorování tlaku prostřednictvím listu klapky
 • Účinný přenos tlaku přes tlakový kanál v hřídeli klapky
 • Vhodný pro jakýkoli směr průtoku díky dynamickému převodníku
 • Libovolná instalační poloha, a to i se statickými převodníky
 • Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s
 • Kompaktní rozměry pro použití na malých plochách místností


Jmenovité velikosti

 • 100, 125, 160, 200, 250

VARIANTY

Varianty • TVE: VAV regulátor

 • TVE-D: VAV regulátor s protihlukovým krytem
 • TVE-FL: VAV regulátor s přírubami na obou stranách
 • TVE-D-FL: VAV regulátor s protihlukovým krytem a přírubami na obou koncích
 • Regulátor s protihlukovým krytem nebo dodatečným tlumičem typu CA, CS nebo CF pro náročné akustické požadavky

Konstrukce

 • Pozinkovaný ocelový plech

 • P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001)
 • A2: Nerezová ocel


Součásti a vlastnosti

 • Jednotka připravená k uvedení do provozu, kterou tvoří mechanické součásti a regulační prvky.

 • List klapky s integrovanou měřicí jednotkou
 • Hřídel s efektivním tlakovým kanálem pro přenos naměřené hodnoty
 • Regulační prvky montované u výrobce včetně kabeláže
 • Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu
 • Údaje pro nastavení jsou uvedeny na štítku nebo stupnici průtoku vzduchu upevněné na jednotce
 • Vysoká přesnost regulace i při nepříznivých nátokových podmínkách


Přídavné díly

 • Regulátor EASY: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, převodníku účinného tlaku a servopohonu
 • Regulátor Compact: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, převodníku účinného tlaku a servopohonu
 • Regulátor Compact Modbus: varianta s rozhraním Modbus RTU; plug-and-play řešení ve spojení s prostorovou regulací X-AIRCONTROL


Příslušenství

 • G2: Přípojné příruby na obou stranách
 • D2: Dvoubřitová těsnění na obou stranách (osazená výrobcem)

Užitečné doplňky

 • Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa

Maximální rozdíl tlaku

 • Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa
 • Regulační prvek se statickým převodníkem: 600 Pa


Konstrukční vlastnosti

 • Dodatečný tlumič typu CA, CS nebo CF pro náročné požadavky na akustické parametry
 • Výměník tepla typu WL
 • Elektrický ohřívač vzduchu typu EL


Materiály a povrchy

Konstrukce z pozinkové oceli

 • Opláštění z pozinkové oceli
 • Regulační list klapky, efektivní tlakový senzor a hřídel vyrobeno z pastu, PA6, UL94, ohni odolný (V-0)
 • Těsnění listu z plastu, TPU, mikrobakteriální odolnost
 • Plastová ložiska

Práškově lakovaná konstrukce (P1)

 • Opláštění z pozinkové oceli, povrch práškově lakován, stříbro-šedá (RAL 7001)
 • Regulační list klapky, efektivní tlakový senzor a hřídel vyrobeno z plastu, PA6, UL94, ohni odolný (V-0)
 • Těsnění listu z plastu, TPU, mikrobakteriální odolnost
 • Plastová ložiska

Nerezová konstrukce (A2)

 • Opláštění z nerezu 1.4301
 • Regulační list klapky, efektivní tlakový senzor a hřídel vyrobeno z plastu, PA6, UL94, ohni odolný (V-0)
 • Těsnění listu z plastu, TPU, mikrobakteriální odolnost
 • Plastová ložisla

Protihlukové opláštění

 • Varianta s protihlukovým opláštěním (-D)
 • Akustické opláštění vyrobeno z nerezu
 • Gumový profil pro hlukovou izolaci
 • Vyplněno minerální vatou

Minerání vata

 • EN 13501, požární třída A1, nehořlavá
 • RAL značka kvality RAL-GZ 388
 • Hygienicky bezpečné dle TRGS 905 (Technical Rules for Hazardous Substances) EU směrnice 97/69/EC


Normy a směrnice

 • Hygienicky vyhovuje VDI 6022
 • Netěsnost opláštění EN 1751, třída C

Netěsnost u zavřené klapky:

NW 100 – 160

 • EN 1751, třída 3
 • V souladu s DIN 1946, část 4, s ohledem na přijatelné netěsnosti uzavřené klapky

NW 200 – 250

 • EN 1751, třída 4
 • v souladu s DIN 1946, část 4, s ohledem na přijatelné netěsnosti uzavřené klapky


Údržba

 • Bezúdržbové, materiály nepodléhají opotřebení

Technické údaje

Popis funkce, Technická data, Rychlý výběr, Stručný popis, Objednací klíč

 • POPIS FUNKCE
 • TECHNICKÁ DATA
 • RYCHLÝ VÝBĚR
 • STRUČNÝ POPIS
 • OBJEDNACÍ KLÍČ

Regulační klapka funguje jako čidlo účinného tlaku. Prostřednictvím účinného tlakového kanálu v hřídeli se detekovaný účinný tlak dostává do převodníku (statického nebo dynamického), je přeměněn na elektrický signál a porovnán s požadovanou hodnotou.

V případě odchylky v regulaci změní integrovaný servopohon polohu regulační klapky. V důsledku toho se průtok vzduchu udržuje na konstantní úrovni v úzkých tolerancích v celém rozsahu rozdílu tlaku.


Jmenovité velikosti100–250 mm
Rozsah průtoku vzduchu

4–637 l/s nebo 14–2293 m³/h
Rozsah regulace průtoku vzduchu (jednotka s dynamickým měřením účinného tlaku)


přibližně 4 až 100 % jmenovitého průtoku vzduchu
Minimální rozdíl tlaku

<5–82 Pa


Maximální rozdíl tlakuRegulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa, Regulační prvek se statickým převodníkem: 600 Pa
Provozní teplota10 až 50 °C

NGqv [l/s]qv [m³/h]
Hladina hluku prouděním vzduchu [dB(A)]Vyzařovaný hluk
1004142817<15<15<1515
10035127453126232817
10067241503429263322
10098354533631273625
12562126

<15

<15

<15

<15

<15

12558207453329252817
125109393504036333322
125161579534339363726
16010353728231917<15
16093333483834302821
160175631504036323124
160258929504036333326
200155527<15<15<15<15<15
2001505414635302726<15
2002851027483834313116
2004201513504036333520
2502487352518<1519<15
250228822474036343318
2504331558484239373823
2506372293494441394025TVE, hladina akustického tlaku při rozdílu tlaku 150 Pa


TVE, LPA
TVE, LPA1, s dodatečným tlumičem CS/CF, tloušťka izolace 50 mm, délka 500 mm
TVE, LPA1, s dodatečným tlumičem CS/CF, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm
TVE, LPA1, s dodatečným tlumičem CS/CF, tloušťka izolace 50 mm, délka 1500 mm
TVE, LPA2
TVE-D, LPA3
Hladiny akustického výkonu pro výpočet hladin akustického tlaku byly měřeny v laboratoři TROX podle DIN EN ISO 5135 – viz „Základní údaje a definice“.

Stručný popisKruhové regulátory VAV pro systémy s variabilním a konstantním průtokem vzduchu, vhodné pro přiváděný i odváděný vzduch, dostupné v pěti jmenovitých velikostech. Vysoká přesnost regulace i při nepříznivých nátokových podmínkách. Rozsah regulace nejméně 1:25. Detekce a regulace rozdílu tlaku přes regulační klapku. Přenos účinného tlaku beztrubkový prostřednictvím kanálu rozdílu tlaku v ose. Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751: nejméně třída 3, od NS 200: třída 4. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. Jednotka připravená k uvedení do provozu, sestávající z mechanických součástí a elektronických regulačních prvků instalovaných výrobcem. Polohu listu klapky je vidět z vnější strany regulačního prvku. Regulační klapka je u výrobce nastavena do otevřené polohy, která umožňuje proudění vzduchu v systému bez funkce regulace.


Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Vysoce účinný signál tlaku při malém úhlu náběhu
 • Výrobcem provedené nastavení nebo programování a testování aerodynamické funkčnosti
 • Průtok vzduchu lze měřit a následně upravit na staveništi; nejsou zapotřebí žádné dodatečné nastavovací nástroje (v závislosti na variantě regulačního prvku)
 • Účinné beztrubkové monitorování tlaku prostřednictvím listu klapky
 • Účinný přenos tlaku přes tlakový kanál v hřídeli klapky
 • Vhodný pro jakýkoli směr průtoku díky dynamickému převodníku
 • Libovolná instalační poloha, a to i se statickými převodníky
 • Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s
 • Kompaktní rozměry pro použití na malých plochách místností


Materiály a povrchy

Konstrukce z pozinkové oceli

 • Opláštění z pozinkové oceli
 • Regulační list klapky, efektivní tlakový senzor a hřídel vyrobeno z pastu, PA6, UL94, ohni odolný (V-0)
 • Těsnění listu z plastu, TPU, mikrobakteriální odolnost
 • Plastová ložiska

Práškově lakovaná konstrukce (P1)

 • Opláštění z pozinkové oceli, povrch práškově lakován, stříbro-šedá (RAL 7001)
 • Regulační list klapky, efektivní tlakový senzor a hřídel vyrobeno z plastu, PA6, UL94, ohni odolný (V-0)
 • Těsnění listu z plastu, TPU, mikrobakteriální odolnost
 • Plastová ložiska

Nerezová konstrukce (A2)

 • Opláštění z nerezu 1.4301
 • Regulační list klapky, efektivní tlakový senzor a hřídel vyrobeno z plastu, PA6, UL94, ohni odolný (V-0)
 • Těsnění listu z plastu, TPU, mikrobakteriální odolnost
 • Plastová ložisla

Protihlukové opláštění

 • Varianta s protihlukovým opláštěním (-D)
 • Akustické opláštění vyrobeno z nerezu
 • Gumový profil pro hlukovou izolaci
 • Vyplněno minerální vatou

Minerání vata

 • EN 13501, požární třída A1, nehořlavá
 • RAL značka kvality RAL-GZ 388
 • Hygienicky bezpečné dle TRGS 905 (Technical Rules for Hazardous Substances) EU směrnice 97/69/EC

Konstrukce

 • Pozinkovaný ocelový plech
 • P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001)
 • A2: Nerezová ocel


Technická data

 • Minimální rozdíl tlaku: 5 – 82 Pa

Maximální rozdíl tlaku

 • Regulátor s dynamickým převodníkem: 900 Pa
 • Regulátor se statickým převodníkem: 600 Pa


Popis přídavných dílů

Regulátor variabilního průtoku s jednotkou EASY napojený na externí signál; aktuální hodnota může být napojena do BMS.

 • 24 V AC/DC přívodní napětí
 • Řídící signál 0 – 10 V DC
 • Možné ovládací prvky s exerním ovládáním beznapěťovými kontakty: ZAVŘENO, OTEVŘENO qᵥmin a qᵥmax
 • Potenciometry pro nastavení qᵥmin a qᵥmax
 • Signál skutečné hodnoty jmenovitého průtoku pro zjednodušení zprovoznění
 • Rozsah průtoku vzduchu: 4-100 % nominálního průtoku
 • Světelná signalizace provozních stavů

Elektrické připojení pomocí svorkového terminálu pro jednoduché připojení.

Výpočtové hodnoty

 • qᵥ _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________ [Pa]

Hladina vyzařovaného hluku

 • LPA _______________________ [dB(A)]

Hladina huku opláštěním

 • LPA _______________________ [dB(A)]

<ParaStyle:2:TROX01:1spaltig:TableCaption>
TVEDP1FL / 100 / D2 / XB0 / V0 / 200 – 900m³/h
||||||| ||||
1234567 891011
,
<ParaStyle:2:TROX01:1spaltig:TableCaption>
TVED / 200 / D2 / Easy
|||||
12567

1 Typ


TVE Regulátor průtoku vzduchu, kruhový


 


2 Protihlukový kryt


Žádné zadání: žádné


D S protihlukovým krytem


 


3 Materiál (ne Easy)


Neuvedeno: pozinkovaný ocelový plech


P1 Potrubí opatřeno práškovým vypalovacím lakem, RAL 7001, stříbrošedým


A2 Potrubí vyrobeno z nerezové oceli


 


4 Rozhraní potrubí (ne Easy)


Žádné zadání: S drážkou pro dvojité břitové těsnění dle EN 1506


FL Příruby na obou stranách


 


5 Jmenovitá velikost [mm]


100, 125, 160, 200, 250


 


6 Příslušenství


Žádné zadání: žádné


D2 Dvoubřité těsnění na obou stranách (pouze u vložky s drážkou)


G2 Přípojná příruba ke každé přírubě (pouze u FL)


 


7 Přídavný díl (regulační prvek)


Easy Regulátor průtoku vzduchu, dynamický, analogové rozhraní, nastavení qvmin a qvmax s potenciometry


XB0 Regulátor průtoku vzduchu, dynamický, analogové rozhraní


XM0 Regulátor průtoku vzduchu, rozhraní analogové a Modbus RTU, displej


XM0-J6 Regulátor průtoku vzduchu, rozhraní analogové a Modbus RTU, displej, zásuvka RJ12 (pro X-AIRCONTROL)


XS0 Regulátor průtoku vzduchu, statický, rozhraní analogové a Modbus RTU, displej


XS0-J6 Regulátor průtoku vzduchu, statický, rozhraní analogové a Modbus RTU, displej, zásuvka RJ12 (pro X-AIRCONTROL)


 


8 Provozní režim (ne Easy)


V Variabilní, rozsah požadovaných hodnot (ne pro XM0-J6, XS0-J6)


F Konstantní hodnota, požadovaná hodnota (ne pro XM0-J6, XS0-J6)


M Rozhraní Modbus RTU (volitelné pouze u přídavného dílu XM0, XS0, povinné pro XM0-J6, XS0-J6)


 


9 Rozsah napětí signálu (ne s Easy, provozní režim M)


0 0–10 V DC


2 2–10 V DC


 


10 Provozní hodnoty pro tovární nastavení (ne pro Easy)


Průtoky vzduchu v [m³/h nebo l/s] viz jednotka


qvconst (v provozním režimu F)


qvmin-qvmax (v provozním režimu V, M)


 


11 Jednotka (ne Easy)


m³/h Průtoky vzduchu v m³/h


l/s Průtoky vzduchu v l/s

,

1 Typ


TVE VAV jednotka


 


2 Protihlukový kryt


Žádné zadání: žádné


D S protihlukovým krytem


 


5 Jmenovitá velikost [mm]


100, 125, 160, 200, 250


 


6 Příslušenství


Žádné zadání: žádné


D2 Dvojitá břitová těsnění na obou stranách


 


7 Přídavné díly (regulační prvky)


Easy Regulátor EasyPříklad objednávky: TVE/200/D2/XB0/V0/500–1200 m³/h

Protihlukový krytBez
MateriálPozinkovaný ocelový plech
PřírubaBez
Jmenovitá velikost200 mm
PříslušenstvíDvojitá břitová těsnění na obou stranách
Přídavný dílRegulátor Compact
Provozní režimVariabilní
Rozsah napětí signálu0–10 V DC
Průtok vzduchu

500–1200 m³/h


,

Příklad objednání: TVE-D/125/D2/Easy


Protihlukový krytAno
MateriálPozinkovaný ocelový plech
Jmenovitá velikost200 mm
PříslušenstvíDvojitá břitová těsnění na obou stranách
Přídavný dílRegulátor Easy

Varianty, Rozměry, Informace o produktu, Další informace o produktu

 • VARIANTY
 • ROZMĚRY
 • INFORMACE O PRODUKTU
 • DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU

Varianty

 • TVE: VAV regulátor
 • TVE-D: VAV regulátor s protihlukovým krytem
 • TVE-FL: VAV regulátor s přírubami na obou stranách
 • TVE-D-FL: VAV regulátor s protihlukovým krytem a přírubami na obou koncích
 • Regulátor s protihlukovým krytem nebo dodatečným tlumičem typu CA, CS nebo CF pro náročné akustické požadavky

NGL [mm]A∅Dtíha
100310135993,3
1253101481243,6
1604001651594,2
2004001851995,1
2504002102496,1
,
NGL [mm]L₁A∅D∅D₃tíha
100310232135991987,2
1253102321481242238,5
16040031216515925811
20040031218519929812,9
25040031221024934815,9
,
NGL [mm]A∅D∅D₁∅D₂nTtíha
10029013599132152443,9
125290148124157177444,2
160380165159192212645,3
200380185199233253646,5
250380210249283303647,8
,
NGL [mm]L₁A∅D∅D₁∅D₂∅D₃nTtíha
10029023213599132152198447,8
125290232148124157177223449,1
1603803121651591922122586412,1
2003803121851992332532986414,3
2503803122102492833033486417,6

Nátokové podmínky

Účinný tlak, který je rozhodný pro průtok vzduchu, se zaznamenává a průměruje na regulační klapce. Proto přesnost průtoku vzduchu Δqv závisí na nátokové části.

Odbočky potrubí, např. odbočky hlavního potrubí, musí vyhovovat normě EN 1506 a EN 13180.

 • Libovolná instalační poloha
 • TVE-D: U konstrukce s akustickým opláštěním by mělo být potrubí hlukově izolováno až k regulátoru

 

 

Přídavný díl
Easy

qv

Regulátor EasyDynamický

integrovaný
integrovaný
XM0

qv

Regulátor Compact

analogový a Modbus RTU

Displej
Dynamický

integrovaný
Servopohon

integrovaný
XM0–J6

qv

Regulátor Compact

analogový a Modbus RTU

Displej
Dynamický

integrovaný
Servopohon

integrovaný
XS0–J6

qv

Regulátor Compact

analogový a Modbus RTU

Displej
Dynamický

integrovaný
Servopohon

integrovaný


Stažení

informace o produktu

certifikáty

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870