NAŠE POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky. Respektujeme vaše soukromí. Ochrana a bezpečnost osobních údajů jsou pro nás při používání našich webových stránek velmi důležité. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, když naše webové stránky používáte, a pro jaké účely tyto údaje používáme. V této souvislosti bychom vás také rádi informovali o vašich právech.

II. Správce osobních údajů

TROX Austria GmbH Lichtblaustraße 15
1220 Vídeň Rakousko
Telefon: +43 1 250 43-0
E-mail: trox-at@troxgroup.com Sídlo společnosti: obchodní soud Vídeň
Registrační číslo: číslo obchodního rejstříku 94428s

III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme zmocnili pověřence pro ochranu osobních údajů. DPO Consult GmbH

Karl Pusch (GF) Joanneumring 18
8010 Graz RAKOUSKO
Telefon: RAKOUSKO: 0800224488 NĚMECKO: 08002244880
E-Mail: dpo@dpo.at Rejstříkový soud: GRAZ

IV. Dozorový orgán pro ochranu osobních údajů

Dozorový orgán pro ochranu osobních údajů je orgán pro ochranu údajů zřízený podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnice o ochraně údajů pro oblast vymáhání práva v Rakousku.

Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů
Barichgasse 40-42
1030 Vídeň
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E mail: dsb@dsb.gv.at

V. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Prostředky pro získávání zákazníků
 • Podpora stávajících zákazníků prostřednictvím spravování a zlepšování trvalého smluvního vztahu; zajišťování udržení zákazníků a reklama, prodej, komunikace se zákazníky a asistenční služby, reklamační a odvolací řízení.
 • Vyřizování objednávek na základě posouzení interních potřeb Zasílání newsletterů
 • Zpracovávání objednávek
 • Zpracovávání zákaznických poptávek a předkládání nabídek Vyžádání katalogů, ceníků atd. prostřednictvím domovské stránky

VI. Právní důvod pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů: čl. 6, odst. 1 písm. a). EU-GDPR

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Čl. 6 odst. 1 písm. b). EU-GDPR

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

Čl. 6 odst. 1 písm. c). EU-GDPR

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Čl. 49 odst. 1 písm. a) EU GDPR (v případě, že neexistuje štít na ochranu soukromí)

Daný subjekt údajů byl informován o možných rizicích, která pro něj v důsledku absence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk vyplývají, a následně k navrhovanému předání vydal svůj výslovný souhlas.

VI.1. Doba uchovávání údajů

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů stanovena specifická doba uložení, budeme vaše údaje uchovávat do okamžiku, kdy přestane platit účel zpracování osobních údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém zmíněném případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

VII. Online aktivity

VII.1. Používání cookies

a. Povaha a účel zpracování

Stejně jako mnoho jiných webových stránek také my používáme tzv. „cookies“. Povinné preference máte možnost nastavit v nástroji pro správu přijímání souborů cookie.

Zde se můžete podívat, jaké soubory cookie používáme k jakému účelu: {COOKIES}

Cookies jsou jednoduché soubory, které ukládají informace o našich webových stránkách a o tom, jak je používáte. Tyto malé soubory jsou volitelně vytvářeny automaticky vaším prohlížečem, když používáte naši webovou stránku, a jsou uloženy lokálně na vašem příslušném koncovém zařízení. To neznamená, že v důsledku toho známe přímo vaši identitu. Používání cookies slouží k tomu, abychom vám zpříjemnili používání toho, co nabízíme.

Proto obecně rozlišujeme technicky nezbytné cookies a nepotřebné cookies:

Dobu ukládání naleznete v nástroji pro správu přijímání souborů cookie, který se zobrazí při první návštěvě našeho webu.

Technicky nezbytné soubory cookie („cookies první strany“)

jsou nutné pro provoz webové stránky a jsou nezbytné pro navigaci na webové stránce a používání jejích funkcí. Tyto cookies nejsou trvale uloženy ve vašem počítači nebo zařízení a jakmile zavřete prohlížeč, jsou smazány. Jedná se o takzvané cookies relace.

Používáme následující technicky nezbytné cookies:

Na druhé straně nepotřebné cookies jsou většinou funkční cookies, výkonnostní cookies a marketingové cookies a cookies třetích stran, které umožňují například zaznamenávat a počítat počet návštěvníků a zdrojů návštěvnosti za účelem měření a zlepšování výkonu webu. Používají se také ke zjištění

toho, zda na konkrétních stránkách nedochází k problémům nebo chybám, které stránky jsou nejoblíbenější a jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují.

 • Funkční cookies
 • Funkční cookies se používají k ukládání informací, které byly zadány, jako je uživatelské jméno nebo výběr jazyka, a na základě těchto informací tak nabízí návštěvníkovi webu vylepšené a personalizované funkce.
 • Výkonnostní cookies
 • Výkonnostní cookies jsou používány ke sledování návštěv a jednotlivých aktivit na webových stránkách. Slouží ke statistickému zaznamenávání a vyhodnocování používání webových stránek.
 • Marketingové cookies a cookies třetích stran
 • Marketingové cookies a cookies třetích stran pocházejí mimo jiné od externích reklamních společností a používají se ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem, např. k vytvoření cílené reklamy pro uživatele.

b. Právní důvod zpracování

Používání technicky nezbytných cookies („cookies první strany") je možné bez souhlasu návštěvníka webu a podléhá oprávněnému zájmu na hospodárném provozu a optimalizaci našich webových stránek a služeb) ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR.

Použití cookies, které nejsou nezbytné, jako jsou funkční cookies, výkonnostní cookies a marketingové cookies a cookies třetích stran, podléhá souhlasu návštěvníka webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c. Kategorie údajů

 • IP adresa
 • Používaný prohlížeč
 • Používaný operační
 • systém Internetové
 • připojení ID relace
 • souboru cookie

d. Příjemce

Příjemce údajů je možno si zobrazit zde {COOKIES}

e. Doby uchovávání osobních údajů

Uživatel si může svůj webový prohlížeč nastavit tak, aby bylo ukládání cookies na jeho koncovém zařízení obecně zamezeno nebo byl pokaždé dotázán, zda s nastavením cookies souhlasí. Jakmile jsou soubory cookie nastaveny, může je uživatel kdykoli smazat. Jak to funguje, je popsáno ve funkci nápovědy příslušného webového prohlížeče.

Obecná deaktivace cookies může vést k omezení týkající se funkcí tohoto webu.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů v cookies je v případě nepotřebných cookies dobrovolné, a je umožněno výhradně na základě vašeho souhlasu (tzv. opt-in cookies). Používání přednastavených, technicky nezbytných cookies (tzv. opt-out cookies) můžete prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče také zabránit. Bez poskytnutí souhlasu však nejsou zaručeny služby a funkčnost našich webových stránek. Navíc nemusí být dostupné nebo mohou být omezené jednotlivé služby.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se všemi soubory cookie můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat v nastavení vašeho prohlížeče.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost nepoužíváme při shromažďování cookies automatizované rozhodování ani profilování.

VII.2. Google Ads Note

Cookies jsou používány k personalizaci reklam.

VII.3. Newsletter

a. Povaha a účel zpracování

Vaše osobní údaje budou použity pouze k zasílání newsletteru, ke kterému jste se prostřednictvím e-mailu přihlásili. Vaše jméno je nám poskytnuto, abychom vás mohli v newsletteru osobně oslovit a v případě potřeby, pokud chcete uplatnit svá práva jako subjekt údajů, vás identifikovat. Pro zasílání newsletteru stačí uvést svou e-mailovou adresu.

Při registraci k odběru našeho newsletteru budou vámi poskytnuté osobní údaje použity výhradně k tomuto účelu. Odběratelé mohou být také informováni e-mailem o okolnostech souvisejících se službou nebo registrací (např. změny nabídky newsletteru nebo technické podmínky). Aby mohlo k registraci dojít, vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom ověřili, že registraci skutečně provedl vlastník e-mailové adresy, používáme postup „double-opt-in“. Za tímto účelem zaznamenáváme objednávku zasílání newsletteru, zaslání potvrzovacího e-mailu a obdržení požadované odpovědi. Žádné další osobní údaje nejsou shromažďovány. Osobní údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru a nejsou předávány žádným třetím stranám.

b. Právní důvod zpracování

Na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, čl. 7 GDPR ve spojení s § 107 odst. 2 Telekomunikačního zákona TKG) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vaši zadanou e-mailovou adresu.

c. Kategorie údajů

E-mailová adresa Příjmení Jméno

d. Příjemce

Zaměstnanci oddělení IT a marketingu Poskytovatel služeb pro zasílání newsletteru

e. Doby uchovávání osobních údajů

V této souvislosti budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude udělen odpovídající souhlas. Poté budou vymazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme náš newsletter zasílat.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením vašich osobních údajů a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odkaz na tento krok najdete v každém newsletteru. Kromě toho se můžete také kdykoli odhlásit přímo na této webové stránce nebo nás o svém odvolání informovat pomocí kontaktu uvedeného na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost pro toto zpracování údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.4. Používání služby Google Recaptcha

a. Povaha a účel zpracování

Za účelem ochrany našich webových formulářů před zneužitím a také před spamem

používáme pro některé formuláře na tomto webu službu Google reCAPTCHA. Ověřením prostřednictvím ručního zadání zabraňuje tato služba automatizovanému softwaru (tzv. botům) zneužívat web. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů chránit naše webové stránky před zneužitím a bezproblémové prezentaci našich online aktivit, což je převáženo našimi zájmy.

Služba Google reCAPTCHA používá kód vložený do webové stránky, tzv. JavaScript, jako součást ověřovacího procesu. Jsou to metody, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, např. cookies. Automaticky shromážděné informace o vašem používání této webové stránky, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Kromě toho jsou další cookies uložené službami Google ve vašem prohlížeči prostřednictvím služby Google reCAPTCHA vyhodnocovány.

Ze vstupních polí příslušného formuláře nejsou načítány ani ukládány žádné osobní údaje.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení zabezpečení a funkčnosti našeho webu.

c. Kategorie údajů

IP adresa, datum, odkazující URL, pluginy prohlížeče, informace o operačním systému, cookies, nastavení uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka, umístění, prohlížeč atd.).

d. Příjemci

Příjemci údajů jsou interní zaměstnanci IT oddělení a společnost Google jako zpracovatel.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání Google reCAPTCHA z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Používání cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, ale vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat funkce této webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že to pro vaše používání může omezit funkčnost našich webových stránek.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy. Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost pro toto zpracování údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.5. Používání Google Webfonts

a. Povaha a účel zpracování

Aby se náš obsah zobrazoval v různých prohlížečích správně a graficky poutavě, používáme na této webové stránce k zobrazení písem „Google Web Fonts“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/. Vyvolání knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k provozovateli knihovny. Teoreticky je možné, ačkoliv v současné době není jasné, zda a případně pro jaké účely provozovatel

údaje Google shromažďuje. Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

b. Právní důvod pro zpracování

Právním důvodem pro integraci webových fontů Google a související předávání osobních údajů společnosti Google je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

IP adresa, datum, odkazující URL, pluginy prohlížeče, informace o operačním systému, cookies, nastavení uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka, umístění, prohlížeč atd.).

d. Příjemci

Příjemci údajů jsou interní zaměstnanci a společnost Google jako zpracovatel.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu existence příslušného souhlasu. Poté budou vymazány za předpokladu, že pro uchovávání neexistuje žádná jiná zákonná povinnost. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smluvně. Pokud však nejsou poskytnuty, nelze umožnit správné zobrazení obsahu standardních písem.

g. Předávání do třetích zemí

Google zpracovává vaše osobní údaje v USA.

h. Odvolání souhlasu

K zobrazení obsahu se běžně používá programovací jazyk JavaScript. Proti zpracování osobních údajů tedy můžete vznést námitku tím, že ve svém prohlížeči deaktivujete používání JavaScriptu nebo nainstalujete blokátor JavaScriptu. Vezměte prosím na vědomí, že to může mít za následek omezení funkčnosti webu. Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.6. Používání Google Maps

a. Povaha a účel zpracování

Na tomto webu využíváme služby Google Maps. Google Maps provozuje společnost Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Umožňuje nám zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a vám umožňuje pohodlně používat funkci mapy. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Tam také můžete v centru ochrany dat změnit nastavení ochrany osobních údajů. Když navštívíte webovou stránku, Google obdrží informaci, že jste vstoupili na odpovídající podstránku našeho webu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda vám společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni do účtu Google, budou vaše osobní údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byly vaše osobní údaje přiřazeny k vašemu profilu Google,

musíte se před aktivací tlačítka z účtu Google odhlásit. Google ukládá vaše osobní údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek vašim potřebám. Takové hodnocení se (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) provádí zejména za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociálních médií o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

b. Právní důvod zpracování

Právním důvodem pro integraci Google Maps a související předávání osobních údajů společnosti Google je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

IP adresa, datum, odkazující URL, pluginy prohlížeče, informace o operačním systému, cookies, nastavení uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka, umístění, prohlížeč atd.).

d. Příjemci

Příjemci údajů jsou interní zaměstnanci IT oddělení a společnost Google jako zpracovatel.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu platnosti příslušného souhlasu. Poté budou vymazány za předpokladu, že pro uchovávání neexistuje žádná jiná zákonná povinnost. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Pokud přístup omezíte, může to mít za následek omezení funkčnosti webu.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Pokud si nepřejete, aby Google shromažďoval, zpracovával nebo používal vaše osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, můžete JavaScript deaktivovat

v nastavení svého prohlížeče. V takovém případě však nebudete moci naše webové stránky používat, nebo je budete moci používat pouze v omezeném rozsahu. Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.7. Používání Google AdWords

a. Povaha a účel zpracování

Naše webové stránky používají měření konverzí společnosti Google. Společnost provozující služby Google AdWords je Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy zadané společností Google, Google AdWords nastaví na váš počítač soubor cookie. Soubor cookie pro měření konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu zadanou společností Google. Pokud uživatel navštíví určité stránky našeho webu a platnost soubor cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku přesměrován.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze měřit prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro měření konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, jsou osobní údaje, včetně vaší IP adresy, předány společnosti Google v USA. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google. Společnost Google může předat tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu třetím stranám.

Naše společnost nedostává od společnosti Google žádné informace, pomocí kterých by bylo možné subjekt údajů identifikovat.

b. Právní důvod zpracování

Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že osobní údaje uživatelů budou zpracovány pouze v případě, že bylo uděleno právně přípustné povolení. Právním důvodem pro integraci Google AdWords a související předávání osobních údajů společnosti Google je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

IP adresa, datum, odkazující URL, pluginy prohlížeče, informace o operačním systému, cookies, nastavení uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka, umístění, prohlížeč atd.).

d. Příjemci

Příjemci údajů jsou interní zaměstnanci a společnost Google jako zpracovatel.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude udělen odpovídající souhlas. Poté budou vymazány za předpokladu, že pro uchovávání neexistuje žádná jiná zákonná povinnost. Tyto cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Pokud přístup omezíte, může to mít za následek omezení funkčnosti webu.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud si nepřejete účastnit se měření, můžete odmítnout nastavení k tomu nutného souboru cookie, například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení cookies, nebo nastavením prohlížeče tak, aby byly cookies z domény „googleleadservices.com“ blokovány.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nechcete, aby se zaznamenávaly údaje o měření, nemůžete soubory cookie opt-out smazat. Pokud jste v prohlížeči smazali všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor opt-out cookie.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost při používání Google AdWords nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.8. Používání služeb společnosti Akamai Technologies

a. Povaha a účel zpracování

Naše webové stránky využívají služby společnosti Akamai Technologies. Společnost Akamai Technologies je poskytovatelem online aplikací a doručování obsahu a služeb akcelerace.

Účelem zpracování je zajišťování našich webových stránek.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování zadaných osobních údajů je založeno na souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

{kategorie údajů}

d. Příjemci

Příjemci údajů jsou interní zaměstnanci a společnost Akamai Technologies jako zpracovatel.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání služeb společnosti Akamai Technologies z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smluvně.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování probíhá v USA.

h. Odvolání souhlasu

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.9. Používání nástroje Hotjar

a. Povaha a účel zpracování

Nástroj Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci toho, co na tomto webu nabízíme. Technologie Hotjar nám umožňuje lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času uživatelé tráví na jakých stránkách, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a nelíbí atd.), což nám pomáhá přizpůsobit naši nabídku zpětné vazbě našich uživatelů. Hotjar používá cookies a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů a o jejich zařízeních (zejména IP adresa zařízení (shromažďována a ukládána pouze anonymně), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o používaném prohlížeči, umístění (pouze země), preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek). Hotjar ukládá tyto informace v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Tyto informace nepoužívá Hotjar ani naše společnost k identifikaci jednotlivých uživatelů ani se neslučují s jinými osobními údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy).

b. Právní důvod zpracování

Zpracování zadaných osobních údajů je založeno na souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

Pseudonymizovaný uživatelský profil

d. Příjemci

Zaměstnanci IT oddělení

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa

e. Doby uchovávání osobních údajů

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu získání příslušného souhlasu. Poté budou smazány, pokud neexistuje zákonná povinnost je uchovávat. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Pokud přístup omezíte, může to mít za následek omezení funkčnosti webu.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), protože sídlo společnosti Hotjar Ltd se nachází na Maltě.

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Kliknutím na tento odkaz pro odhlášení (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out) můžete vznést námitku proti ukládání uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě našich webových stránek společností Hotjar, jakož i proti nastavení sledovacích cookies společnosti Hotjar na jiných webových stránkách.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Pomocí nástroje hotjar pro sledování lze vyhodnocovat chování návštěvníků webu a analyzovat jejich zájmy. Za tímto účelem vytváříme pseudonymizovaný uživatelský profil.

VII.10. Používání služeb společnosti Microsoft

a. Povaha a účel zpracování

Tento web používá platformu Microsoft Azure od společnosti Microsoft. Microsoft Azure je cloudová platforma společnosti Microsoft.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našeho webu.

c. Kategorie údajů

IP adresa, datum, odkazující URL, pluginy prohlížeče, informace o operačním systému, cookies, nastavení uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka, umístění, prohlížeč atd.).

d. Příjemci

Příjemci údajů jsou interní zaměstnanci IT oddělení a společnost Microsoft jako zpracovatel.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání služeb Microsoft z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání třetím stranám

Bing Maps provozuje společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.11. Používání fontů písma Monotype

a. Povaha a účel zpracování

Aby se náš obsah zobrazoval v různých prohlížečích správně a graficky poutavě, používáme na této webové stránce k zobrazení fontů písma Monotype. Vyvolání knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k provozovateli knihovny. Přitom je teoreticky možné, v současné době však není zřejmé, zda a případně pro jaké účely provozovatel data shromažďuje.

b. Právní důvod pro zpracování

Právním důvodem pro integraci fontů písma Monotype a související předávání osobních údajů společnosti Monotype GmbH je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

IP adresa, datum, odkazující URL, pluginy prohlížeče, informace o operačním systému, cookies, nastavení uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka, umístění, prohlížeč atd.).

d. Příjemci

Příjemci dat jsou interní zaměstnanci a Monotype GmbH jako zpracovatel objednávky.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude udělen odpovídající souhlas. Poté budou vymazány za předpokladu, že pro uchovávání údajů neexistuje žádná jiná zákonná povinnost. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smluvně. Pokud však nejsou poskytnuty, nelze umožnit správné zobrazení obsahu standardních písem.

g. Předávání do třetích zemí

Společnost Monotype GmbH zpracovává vaše údaje v USA.

h. Odvolání souhlasu

K zobrazení obsahu se běžně používá programovací jazyk JavaScript. Proti zpracování osobních údajů tedy můžete vznést námitku tím, že ve svém prohlížeči deaktivujete používání JavaScriptu nebo nainstalujete blokátor JavaScriptu. Vezměte prosím na vědomí, že to může mít za následek omezení funkčnosti webu. Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VII.12. Používání pluginů pro videa Vimeo

a. Povaha a účel zpracování

Na této webové stránce je zahrnut obsah od poskytovatelů třetích stran. Integrace videí slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při zajištění optimálního marketingu naší nabídky, které převažují nad našimi zájmy. Do videí z projektu Vimeo, která jsou vložena na naše webové stránky, je automaticky integrován nástroj pro sledování služby Google Analytics. Na nastavení sledování a výsledky analýz shromážděné tímto způsobem nemáme žádný vliv a nemůžeme je zobrazovat. Kromě toho jsou pro návštěvníky webu prostřednictvím vkládání videí Vimeo nastaveny webové signály.

Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a jejich další zpracování a používání poskytovateli, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti našeho webu.

c. Kategorie údajů

IP adresa, datum, odkazující URL, pluginy prohlížeče, informace o operačním systému, cookies, nastavení uživatelského zařízení (např. nastavení jazyka, umístění, prohlížeč atd.).

d. Příjemci

Příjemci údajů jsou interní zaměstnanci IT oddělení, Vimeo a společnost Google jako zpracovatel.

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání platformy Vimeo z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a je založeno výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání třetím stranám

Tento obsah je poskytován společností Vimeo LLC. Vimeo provozuje společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA.

h. Odvolání souhlasu

Abyste zabránili nastavení sledovacích cookies služby Google Analytics, můžete ukládání cookies zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování osobních údajů generovaných prostřednictvím cookies a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a také zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací dostupného pluginu prohlížeče na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VIII. Sociální média

a. Povaha a účel zpracování

Vážíme si toho, že máte zájem o naše aktivity na platformách sociálních médií. Rádi bychom vám poskytli přehled o tom, jaké osobní údaje tam shromažďujeme, používáme a ukládáme.

Sociální sítě mohou obecně komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. prostřednictvím tlačítek nebo reklamních bannerů). Návštěvou našich stránek na sociálních médiích se spouští řada operací zpracování souvisejících s ochranou osobních údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naše stránky na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte na příslušném portálu sociálních médií účet. V takovém případě dochází k tomuto shromažďování údajů například prostřednictvím cookies, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy. S pomocí takto shromážděných osobních údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám v rámci aktivit na dané sociální síti i mimo ni může zobrazovat zájmově orientovaná reklama. Pokud máte u příslušné sociální sítě účet, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste nebo na kterých jste byli přihlášeni. Upozorňujeme také na to, že na portálech sociálních médií nejsme schopni sledovat všechny postupy zpracování. V závislosti na poskytovateli mohou proto další postupy zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách použití a ustanoveních o ochraně osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR na základě našeho oprávněného zájmu možnosti kontaktovat naše zákazníky. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na odchylných právních důvodech, které musí být uvedeny provozovateli sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

Jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně údajů příslušného poskytovatele služeb:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Příjemci

 • Zaměstnanci IT oddělení naší společnosti Facebook
 • Google

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání platformy sociálních médií z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VIII.1. Používání pluginů sociálních médií

a. Povaha a účel zpracování

Na našich webových stránkách jsou používány pluginy sociálních médií níže uvedených poskytovatelů. Pluginy poznáte podle toho, že jsou označeny odpovídajícím logem.

Prostřednictvím těchto pluginů mohou být zaslány poskytovateli služeb informace, které mohou zahrnovat osobní údaje, a mohou být poskytovatelem služeb použity. Nevědomému a neúmyslnému shromažďování a předávání osobních údajů poskytovateli služeb předcházíme prostřednictvím tzv. řešení Shariff. Shromažďování informací a jejich předávání poskytovateli služeb se spustí teprve kliknutím na plugin. My sami neshromažďujeme prostřednictvím sociálních pluginů nebo jejich používání žádné osobní údaje.

Nemůžeme ovlivnit to, jaké osobní údaje aktivovaný plugin shromažďuje a jak je poskytovatel používá. V současnosti je třeba vycházet z toho, že je navázáno přímé připojení ke službám poskytovatele a že jsou shromažďovány a používány minimálně informace o IP adrese a zařízení. Existuje také možnost, že se poskytovatelé služeb pokusí na používaném počítači uložit soubory cookie.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na funkčnosti našeho webu.

c. Kategorie údajů

Jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně údajů příslušného poskytovatele služeb:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Příjemci

 • Zaměstnanci IT oddělení naší společnosti Facebook
 • Google
 • LinkedIn

e. Doby uchovávání osobních údajů

Osobní údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím pluginů sociálních médií budou z našich systémů vymazány, jakmile přestane platit účel jejich uložení, požádáte nás o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo

ztratí platnost účel uchovávání údajů. Uložené soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Povinná právní ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Na dobu uchovávání vašich osobních údajů, které jsou ukládány provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely, nemáme žádný vliv. Chcete-li zjistit další informace, obraťte se prosím přímo na provozovatele sociálních sítí (např. prostřednictvím jejich zásad ochrany osobních údajů, viz výše).

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VIII.2. Online aktivity na YouTube

a. Povaha a účel zpracování

Děkujeme vám za zájem o naše aktivity na YOUTUBE. Rádi bychom vám poskytli přehled o tom, jaké osobní údaje tam shromažďujeme, používáme a ukládáme.

Sociální sítě mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. prostřednictvím tlačítek nebo reklamních bannerů). Návštěva našeho účtu sociálních médií na YouTube spouští četné operace zpracování související s ochranou osobních údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube a navštívíte naši stránku na sociálních sítích, může YouTube tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány také v případě, že k účtu YouTube nejste přihlášeni nebo na YouTube účet nemáte. V takovém případě k tomuto shromažďování osobních údajů dochází například prostřednictvím

cookies, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy. S pomocí takto shromážděných osobních údajů může YouTube vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám na YouTube i mimo YouTube může zobrazovat zájmově orientovaná reklama. Pokud máte účet na YouTube, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo na kterých jste byli přihlášeni. Upozorňujeme také, že nejsme schopni sledovat veškeré zpracování údajů na YouTube. YouTube proto může provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů YouTube.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR na základě našeho oprávněného zájmu možnosti kontaktovat naše zákazníky. Procesy analýzy iniciované službou YouTube mohou být založeny na odchylných právních důvodech, které musí být službou YouTube uvedeny (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

Jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně údajů služby YouTube:

YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Příjemci

Zaměstnanci IT oddělení naší společnosti Google

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání YouTube z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VIII.3. Online aktivity na Facebooku

a. Povaha a účel zpracování

Těší nás, že máte zájem o naše aktivity na FACEBOOKU. Rádi bychom vám poskytli přehled o tom, jaké osobní údaje tam shromažďujeme, používáme a ukládáme.

Sociální sítě mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. prostřednictvím tlačítek nebo reklamních bannerů). Návštěva našeho účtu sociálních médií na Facebooku spouští četné operace zpracování související s ochranou osobních údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku a navštívíte naši stránku na sociálních sítích, může Facebook tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte na Facebooku účet. V takovém případě dochází k tomuto shromažďování údajů například prostřednictvím cookies, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy. S pomocí takto shromážděných osobních údajů může Facebook vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám na Facebooku i mimo něj může zobrazovat zájmově orientovaná reklama. Pokud máte na Facebooku účet, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo na kterých jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat veškeré zpracování údajů na Facebooku. Je tudíž možné, že Facebook může provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů Facebook.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR na základě našeho oprávněného zájmu možnosti kontaktovat naše zákazníky. Procesy analýzy iniciované Facebookem mohou být založeny na různých právních důvodech, které musí Facebook specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

Jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů služby Facebook:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

d. Příjemci

Zaměstnanci IT oddělení naší společnosti

Facebook

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání Facebooku z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VIII.4. Online aktivity na LinkedIn

a. Povaha a účel zpracování

Děkujeme vám za zájem o naše aktivity na síti LINKEDIN. Rádi bychom vám poskytli přehled o tom, jaké osobní údaje tam shromažďujeme, používáme a ukládáme.

Sociální sítě mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. prostřednictvím tlačítek nebo reklamních bannerů). Návštěva našeho účtu sociálních médií na síti LinkedIn spouští četné operace zpracování související s ochranou osobních údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn a navštívíte naši stránku na sociálních sítích, může LinkedIn tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte na síti LinkedIn účet. V takovém případě dochází k tomuto shromažďování údajů například prostřednictvím cookies, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy. S pomocí takto shromážděných osobních údajů může LinkedIn vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem

se vám na síti LinkedIn i mimo ni může zobrazovat zájmově orientovaná reklama. Pokud máte účet na síti LinkedIn, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo na kterých jste byli přihlášeni. Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat veškeré zpracování údajů na síti LinkedIn. LinkedIn proto může provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů sítě LinkedIn.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR na základě našeho oprávněného zájmu možnosti kontaktovat naše zákazníky. Procesy analýzy iniciované sítí LinkedIn mohou být založeny na odchylných právních důvodech, které musí být sítí LinkedIn specifikovány (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

Jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně údajů sítě LinkedIn:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

d. Příjemci

Zaměstnanci IT oddělení naší společnosti

LinkedIn

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání sítě LinkedIn z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

VIII.5. Online aktivity na síti XING

a. Povaha a účel zpracování

Děkujeme vám za zájem o naše aktivity na síti XING. Rádi bychom vám poskytli přehled o tom, jaké osobní údaje tam shromažďujeme, používáme a ukládáme.

Sociální sítě mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. prostřednictvím tlačítek nebo reklamních bannerů). Návštěvou našich aktivit na sociální síti Xing se spouští řada operací zpracování souvisejících s ochranou údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na síti Xing a navštívíte naši stránku na sociálních sítích, může Xing tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte na síti Xing účet. V takovém případě dochází k tomuto shromažďování údajů například prostřednictvím cookies, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy. S pomocí takto shromážděných osobních údajů může Xing vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám na síti Xing i mimo ni může zobrazovat zájmově orientovaná reklama. Pokud máte účet na síti Xing, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo na kterých jste byli přihlášeni. Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat veškeré zpracování údajů na síti Xing. Je tudíž možné, že síť Xing může provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů sítě Xing.

b. Právní důvod zpracování

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR na základě našeho oprávněného zájmu možnosti kontaktovat naše zákazníky. Procesy analýzy iniciované sítí Xing mohou být založeny na odchylných právních důvodech, které musí být sítí Xing specifikovány (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

c. Kategorie údajů

Jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně údajů sítě Xing:

Xing: https://www.xing.com/privacy

d. Příjemci

Zaměstnanci IT oddělení naší společnosti

Xing

e. Doby uchovávání osobních údajů

Po ukončení účelu a ukončení používání sítě Xing z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

f. Právní/smluvní požadavek

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout

přístup k námi nabízenému obsahu a službám.

g. Předávání do třetích zemí

Zpracování neprobíhá mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

h. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s uložením osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Své odvolání nám můžete kdykoli oznámit pomocí kontaktu uvedeného na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

i. Automatizované rozhodování a profilování

Jakožto odpovědná společnost k tomuto zpracování osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

IX. Zabezpečení údajů

Osobní údaje každého jednotlivce, který má s naší společností smluvní, předsmluvní nebo jiný vztah, si zaslouží zvláštní ochranu. Naším cílem je udržovat naši úroveň ochrany osobních údajů na vysoké úrovni. Proto se zaměřujeme na neustálý vývoj našich konceptů ochrany a zabezpečení osobních údajů. Zavazujeme se tak chránit vaše soukromí a zacházet s vašimi osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití vašich u nás uložených osobních údajů, přijímáme rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technologickému pokroku. Mezi ně patří mimo jiné používání uznávaných šifrovacích postupů (SSL nebo TLS). Rádi bychom však upozornili, že vzhledem ke struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany osobních údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nebudou dodržována jinými osobami nebo institucemi, které nespadají do naší působnosti. Zejména nešifrované zveřejněné údaje, např. zaslané e-mailem, mohou být čteny třetími stranami. Toto nemůžeme z technického hlediska ovlivnit. Je odpovědností uživatele chránit poskytované osobní údaje před zneužitím jejich šifrováním nebo jiným způsobem.

X. Práva subjektu údajů

 • Pokud jsou zpracovány vaše osobní údaje jakožto uživatele, jste v souladu s GDPR považováni za subjekt údajů. Subjekty údajů mohou vůči správci osobních údajů uplatňovat následující práva:
 • právo na přístup (čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16, 17 GDPR); právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 • právo na oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl 20 GDPR); právo vznést námitku (čl. 21 GDPR);
 • právo odvolat prohlášení o daném souhlasu. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává vzhledem k do té doby platnému souhlasu nedotčena (čl. 7 odst. 3 GDPR).
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

XI. Naše právo na změnu směrnice

Vzhledem k tomu, že změny zákonů nebo změny našich interních firemních procesů mohou vyžadovat úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, žádáme vás, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně pročítali. Prohlášení o ochraně osobních údajů je kdykoliv dostupné na adrese {odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů}. Vyhrazujeme si proto právo tyto zásady v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů kdykoli upravit.

XII. Přehled využívaných zpracovatelů

Pokud v průběhu našeho zpracování zpřístupníme údaje dalším osobám a společnostem (zpracovatelům objednávek, spoluodpovědným osobám nebo třetím stranám), předáme jim je nebo jim jinak poskytneme přístup k osobním údajům, bude tak učiněno pouze z důvodu zákonného povolení (např. pokud je pro plnění smlouvy nezbytné předávání údajů třetím stranám, například poskytovatelům platebních služeb), souhlasu uživatelů, zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu (např. při používání agentů, webhostingových služeb atd.). Pokud údaje zpřístupníme nebo předáme jiným společnostem z naší skupiny společností nebo jim jinak poskytneme přístup, děje se tak zejména pro administrativní účely jako oprávněný zájem a navíc z důvodu, který je v souladu s právními požadavky.

Zpracováním údajů byly provozovatelem tohoto webu pověřeny následující organizace, společnosti nebo osoby:

Zpracovatelé v rámci / mimo the EU / EHP:

Společnost

Seznam administrátorů zpracovatelů ADMINISTRÁTOŘI ZPRACOVATELŮ

XIII. Vlastní služby a aplikace

Zpracování údajů uchazečů o zaměstnání

Nabízíme vám možnost ucházet se v naší společnosti o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online žádosti). V následujícím textu vás chceme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu žádosti o zaměstnání. Chceme vás ujistit, že shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že bude s vašimi údaji nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování osobních údajů

Když nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní údaje, údaje o komunikaci, dokumenty zaslané se žádostí, poznámky pořízené během pohovorů atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovněprávního vztahu.

Pokud bude žádost úspěšná, budou vámi zaslané údaje uloženy v našich systémech zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem založení pracovněprávního vztahu.

Doba uchovávání osobních údajů

Pokud vám nebudeme moci nabídnout pracovní místo, odmítnete-li pracovní místo nebo stáhnete-li svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat osobní údaje, které jste nám poskytli, po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu náboru (zamítnutí resp. stáhnutí žádosti) na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Poté budou osobní údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Toto uchovávání slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že budou osobní údaje vyžadovány po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. kvůli hrozícímu nebo probíhajícímu právnímu sporu), budou údaje vymazány pouze tehdy, když již nebude platit účel dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání může dojít také v případě, že jste udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud smazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

Zařazení do databáze uchazečů

Pokud vám nenabídneme pracovní místo, je možné, že vás zařadíme do naší databáze uchazečů. Pokud budete zařazeni do databáze uchazečů, všechny dokumenty a podrobnosti z vaší žádosti budou převedeny do databáze uchazečů, abychom vás v případě vhodného volného místa mohli kontaktovat.

Zařazení do databáze uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s vlastním procesem žádosti o pracovní místo. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje z databáze uchazečů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují zákonné důvody pro jejich uchování.

Údaje z databáze uchazečů budou neodvolatelně smazány nejpozději do dvou let po udělení souhlasu.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo využijete našich služeb, vaše údaje z formuláře, včetně

uvedených kontaktních údajů uložíme za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto osobní údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat dál, budou zpracovány výhradně za účelem souvisejícím s poptávkou.

Zpracování těchto osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). GDPR, pokud váš požadavek souvisí s vaším souhlasem, plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných poptávek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud byl souhlas vyžádán, může být kdykoliv odvolán.

Osobní údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, budeme uchovávat, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel uložení údajů (např. poté, co dokončíme zpracování vaší poptávky). Povinná právní ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Poptávka prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu

Kontaktujete-li nás e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaši poptávku včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, poptávka) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu dále předávat.

Zpracování těchto osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných poptávek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud byl souhlas vyžádán, může být kdykoliv odvolán.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, budeme uchovávat, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti).

Povinná právní ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

XIV. Seznam používaných cookies a externích služeb

Přehled cookies a webů ukládání

Název
TypDoba uložení (dny)
DoménaZdroj
Účel
__cf_bm
třetí strana (trvalé)
1fonts.netNeznámý
Neznámý
__cf_bm
třetí strana (trvalé)
1vimeo.comNeznámý
Neznámý
_hjAbsoluteSessionIn
Progress
první strana (trvalé)
1trox.atHotjarAnalytický
_hjFirstSeen
první strana (trvalé)
1trox.atHotjarAnalytický
_hjIncludedInPagevie  wSample
první strana (trvalé)
1trox.atHotjarAnalytický
_hjIncludedInSession  Sample
první strana (trvalé)
1trox.atHotjarAnalytický
_hjSession_1932564
první strana (trvalé)
1trox.atNeznámý
Neznámý
_hjSessionUser_19325  64
první strana (trvalé)
365trox.atNeznámýNeznámý
_trox_session
první strana (trvalé)
0trox.atNeznámýNeznámý
active_basket_id
první strana (trvalé)
7305trox.atNeznámýNeznámý
anonymous_basket_id
první strana (trvalé)
7305trox.atNeznámýNeznámý
ARRAffinitySameSite
třetí strana (trvalé)
0azurewebsites.netMicrosoft ServicesFunktional
consent_preferences
první strana (trvalé)
7305trox.atNeznámýNeznámý
player
třetí strana (trvalé)
365vimeo.comVimeoAudio/Video-Player
recentproducts
první strana (trvalé)
7305trox.atNeznámýNeznámý
vuid
třetí strana (trvalé)
730vimeo.comVimeoAudio/Video-Player

Přehled externích služeb

NázevDoménaZdrojÚčel
Akamai Technologiesakamaized.netAkamai TechnologiesWebové úložiště
Google Fontsfonts.googleapis.comGoogleFunkční Google
Google Mapsmaps.googleapis.comGoogleExterní obsah
Google Recaptcharecaptcha.netGoogleInteraktivní
Hotjarhotjar.comHotjarAnalytický
Microsoft Servicesazurewebsites.netMicrosoftFunkční
Monotype GmbHfonts.netMonotypeWebové úložiště
Vimeovimeo.comVimeoAudio/Video přehrávač
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870