Regulátor průtoku vzduchu KVS

layer

VFL

Kruhové, mechanické samočinné regulátory průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu ve větracích a klimatizačních zařízeních

 • Jedinečná hrana listu klapky pro akustickou optimalizaci
 • Snadné a rychlé uvedení do provozu na místě
 • Rozsah požadovaných hodnot průtoku pro každou jmenovitou velikost
 • Přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice
 • Nejvyšší přesnost mezi regulátor pro vložení do potrubí
 • Vhodné pro nízkou rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s
 • Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový

další informace

layer

RN-Ex

Kruhové, mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu, schválené a certifikované pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)

 • Konstrukce v souladu s ATEX
 • Schváleno pro plyn, mlhu, výpary a prach v zónách 1, 2, 21 a 22
 • Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřeba žádné nástroje
 • Pro uvedení do provozu není potřebné zkušební měření na místě
 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 12 m/s
 • Libovolná instalační poloha
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Akustické opláštění pro omezení vyzařovaného hluku
 • Dodatečný tlumič typu CA pro omezení hlučnosti proudění

další informace

layer

EN-Ex

Rectangular, mechanical self-powered volume flow controllers for the control of supply air or extract air in constant air volume systems, approved and certified for potentially explosive atmospheres (ATEX)


 • ATEX-compliant construction
 • Approved for gases, mists, vapours and dusts in zones 1, 2, 21 and 22
 • Suitable for volume flow rates up to 12,600 m³/h or 3,500 l/s
 • Volume flow rate adjustment from outside by rotary knob
 • High control accuracy
 • No on-site test measurements required for commissioning
 • Casing air leakage tested to EN 1751, class C
 • Visual display of damper blade position for operating point optimisation

 


Optional equipment and accessories


 • Acoustic cladding for the reduction of case-radiated noise
 • Secondary silencer Type TX for the reduction of air-regenerated noise

další informace

layer

VFC

Kruhové mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu

 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s
 • Velmi snadné uvedení do provozu
 • Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště
 • Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu
 • Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Dodatečný tlumič typu CA, CS nebo CF pro omezení hluku prouděním
 • Výměník teplé vody typu WL a elektrický ohřívač vzduchu typu EL pro ohřev proudu vzduchu
 • Servopohon pro proměnlivý průtok vzduchu nebo pro přepínáníVmin / Vmax

další informace

layer

RN

Kruhové samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu

 • Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřeba žádné nástroje
 • Vysoká přesnost regulace
 • Pro uvedení do provozu není potřebné zkušební měření na místě
 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 12 m/s
 • Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Akustické opláštění pro omezení vyzařovaného hluku
 • Dodatečný tlumič typu CA, CS nebo CF pro omezení hluku prouděním
 • Výměník teplé vody typu WL a elektrický ohřívač vzduchu typu EL pro ohřev proudu vzduchu
 • Servopohon pro přepínání požadovaných hodnot

další informace

layer

EN

Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu

 • Vhodné pro průtok vzduchu do 12,096 m³/h or 3,360 l/s
 • Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřeba žádné nástroje
 • Vysoká přesnost regulace
 • Pro uvedení do provozu není potřebné zkušební měření na místě
 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Akustické opláštění pro omezení vyzařovaného hluku
 • Dodatečný tlumič typu TX pro omezení hluku prouděním
 • Výměník teplé vody typu WT pro ohřev proudu vzduchu
 • Servopohon pro přepínání požadovaných hodnot

další informace

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870