small_tab1_Serie EN
EN_1
EN_2
small_tab1_Serie EN
EN_1
EN_2

EN

Pro přesnou regulaci normálního a vysokého konstantního průtoku vzduchu

Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu

 • Vhodné pro průtok vzduchu do 12,096 m³/h or 3,360 l/s
 • Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřeba žádné nástroje
 • Vysoká přesnost regulace
 • Pro uvedení do provozu není potřebné zkušební měření na místě
 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Akustické opláštění pro omezení vyzařovaného hluku
 • Dodatečný tlumič typu TX pro omezení hluku prouděním
 • Výměník teplé vody typu WT pro ohřev proudu vzduchu
 • Servopohon pro přepínání požadovaných hodnot

Použití

Použití

 • Čtyřhranné regulátory CONSTANTFLOW CAV typu EN pro přesnou regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu
 • Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení
 • Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřebné žádné nástroje
 • Vysoká přesnost regulace průtoku vzduchu
 • Libovolná instalační poloha
 • Správná funkce i za nepříznivých nátokových nebo odtokových podmínek (na nátokové straně je potřebný rovný úsek o délce nejméně 1,5 násobku šířky a na odkotové straně o délce nejméně 0,5 násobku šířky)

Popis

Varianty

 • EN: Regulátor průtoku vzduchu
 • EN-D: Regulátor průtoku vzduchu s akustickým opláštěním
 • Regulátory s akustickým opláštěním nebo dodatečným tlumičem typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry
 • Akustické opláštění nelze dovybavit

Provedení

 • Pozinkovaný ocelový plech
 • P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001)

Součásti a vlastnosti

 • Regulátor připravený k uvedení do provozu
 • List klapky s ložisky s nízkým třením
 • Měchy, které působí jako oscilační klapka
 • Kruhová lamela s listovou pružinou
 • Stupnice s ukazatelem pro nastavení požadované hodnoty průtoku vzduchu
 • Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu

Příslušenství

 • Servopohony Min/Max: Servopohony pro přepínání mezi požadovanými hodnotami minimálního a maximálního průtoku vzduchu
 • Servopohony s modulací: Servopohony pro plynulé nastavení průtoku vzduchu nebo pro přepínání mezi požadovanou hodnotou minimálního a maximálního průtoku vzduchu
 • Sady dodatečného vybavení (retrofit): Servopohony a montážní příslušenství

Užitečné doplňky

 • Dodatečný tlumič typu TX
 • Výměník tepla typu WT

Charakteristické konstrukční znaky

 • Čtyřhranný plášť
 • Příruby na obou koncích, vhodné pro připojení k potrubí

Materiály a povrchy

 • Pouzdro a list klapky z pozinkovaného ocelového plechu
 • Listová pružina z nerezové oceli
 • Polyuretanové měchy
 • Kluzná ložiska s potahem z PTFE


EN-D

 • Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu
 • Pryžový profil pro izolaci konstrukčního hluku
 • Vložka je z minerální vlny


Minerální vlna

 • Podle EN 13501, protipožární třída A2, nehořlavé
 • Známka kvality RAL-GZ 388
 • Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES

Technické údaje

 • Order code
en
en
en

Stažení

informace o produktu

certifikáty

návody k obsluze

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870