small_tab1_Serie VFC
VFC_1
VFC_2
VFC_3
small_tab1_Serie VFC
VFC_1
VFC_2
VFC_3

VFC

Pro nízké rychlosti proudění vzduchu

Kruhové mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu

 • Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s
 • Velmi snadné uvedení do provozu
 • Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště
 • Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu
 • Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Dodatečný tlumič typu CA, CS nebo CF pro omezení hluku prouděním
 • Výměník teplé vody typu WL a elektrický ohřívač vzduchu typu EL pro ohřev proudu vzduchu
 • Servopohon pro proměnlivý průtok vzduchu nebo pro přepínáníVmin / Vmax

Použití

Použití

 • Kruhové regulátory CAV typu VFC pro přesnou regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu
 • Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení
 • Pro nízké rychlosti proudění vzduchu
 • Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřebné žádné nástroje
 • Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu je možné
 • Správná funkce i za nepříznivých nátokových a odtokových podmínek (na nátokové straně je potřebný rovný úsek o délce nejméně 1,5 násobku průměru)
 • Libovolná instalační poloha
 • Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu

Popis

Součásti a vlastnosti

 • Regulátor připravený k uvedení do provozu
 • List klapky s ložisky s nízkým třením
 • Měchy, které působí jako oscilační klapka
 • Listová pružina
 • Petenciometr s ukazatelem pro nastavení průtoku vzduchu
 • Břitové těsnění

Příslušenství

 • Servopohony Min/Max: Servopohony pro přepínání mezi požadovanými hodnotami minimálního a maximálního průtoku vzduchu
 • Servopohony s modulací: Servopohony pro plynulé nastavení průtoku vzduchu

Užitečné doplňky

 • Dodatečný tlumič typu CA, CS nebo CF
 • Výměník tepla typu WL
 • Elektrický ohřívač vzduchu typu EL

Charakteristické konstrukční znaky

 • Kruhový plášť
 • Připojovací hrdlo s břitovým těsněním pro kruhová spojovací potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180
 • List klapky s ložisky s nízkým třením a speciální měchy

Materiály a povrchy

 • Plášť je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
 • List klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2
 • Listová pružina z nerezové oceli
 • Polyuretanové měchy

Technické údaje

 • Order code
vfc
vfc
vfc
vfc

Stažení

informace o produktu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870