00258811_0


00258811_0

EK-JZ

PRO POUŽITÍ V NUCENÝCH SYSTÉMECH ODVODU KOUŘE, PŘETLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH A PŘIROZENÝCH SYSTÉMECH ODVODU KOUŘE A TEPLA, ROVNĚŽ PRO DODATEČNOU DODÁVKU VZDUCHU

Čtyřhranné klapky pro odvod kouře s funkcí větrání, s nízkou hloubkou montáže a velkým průřezem pro odtah tepla a kouře v nucených systémech odvodu kouře, pro dodatečnou dodávku vzduchu a použití v přetlakových systémech

 • Jmenovité velikosti 200 × 430 – 1 200 × 2 030 mm, pro průtoky spalin až 87 700 m³/h nebo 24 360 l/s při 10 m/s
 • Rychlá a snadná montáž v budovách nebo na nich, pro odvod kouře a tepla, dálkové ovládání se servopohonem
 • Plášť, listy klapek a zapouzdření servopohonu vyrobené z teplotně odolného křemičitanu vápenatého
 • Hladina tlaku 2 (pracovní tlak –1 000 až 500 Pa)
 • Automatické spuštění (AA), možnost ručního potlačení (MA)
 • Do potrubí pro odvod kouře s tloušťkou stěny od 35 mm
 • C10 000 = pro kombinovaná zařízení pro odvod kouře a větrání
 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3
 • Těsnost pláště třídy C podle EN 1751.


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Krycí mřížka (různé typy konstrukce)
 • Instalační rám pro potrubí odvodu kouře z křemičitanu vápenatého a ocelového plechu
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM

INSTALACE

Použití
 • Klapka pro odvod kouře typu EK-JZ, se značkou CE a prohlášením o vlastnostech pro odtah tepla a kouře s použitím nucených systémů odvodu kouře
 • Pro dodávky čerstvého vzduchu (dodatečná dodávka vzduchu) do nucených systémů odvodu kouře
 • V přetlakových systémech
 • Lze použít pro větrání, pokud byl nucený systém odvodu kouře certifikován (obecné schválení stavebního dozoru) pro použití v kombinovaných systémech
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • C10 000 pro kombinovaná zařízení pro odvod kouře a větrání
 • Splňuje požadavky EN 12101-8
 • Protipožární vlastnosti zkoušeny podle EN 1366-2 a 1366-10
 • Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751, třída 3, a netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
 • Nízká hladina akustického výkonu a nízký rozdíl tlaku
 • Libovolný směr proudění vzduchu
 • Ruční spouštění je možné také pomocí TROXNETCOM
 • Integrace do systému řízení budov se standardními sběrnicovými systémy
 • Dlouhodobé zkoušky podle EN 1366-10, se závažím připevněným k listům, 10 000 cyklů otevřeno/zavřeno

Klasifikace

 • EI 120/90 (vedw, i↔o) S1000 C10 000 MA multi

Jmenovité rozměry

 • 200 × 430 až 1 200 × 2 030 mm
 • Délka pláště: L = 250 mm


POPIS

Součásti a vlastnosti
 • Směr proudění vzduchu není rozhodující.
 • Hladina tlaku 2 (pracovní tlak –1 000 až 500 Pa)
 • Pro automatické nebo ruční spouštění
 • Klapka pro odvod kouře s funkcí větrání

Dodatečné díly 1

 • Instalační rám pro potrubí odvodu kouře z křemičitanu vápenatého a ocelového plechu
 • Krycí mřížka – drátěné síto nebo čtvercový děrovaný plech
 • Krycí mřížka – mřížka s rovnými nebo šikmými lamelami


Dodatečné díly 2


 • Servopohony otevřeno/zavřeno, napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Síťové moduly pro propojení se sítěmi AS-i
 • Síťové moduly pro jiné standardní sběrnicové systémy


Užitečné doplňky

TROXNETCOM

 • Regulátor odváděného vzduchu a odvodu tepla a kouře AES

Ventilátory pro odtah kouře X-FANS

 • Ventilátor pro odtah kouře pro střešní montáž BVDAX/BVD
 • Ventilátor pro odtah kouře pro nástěnnou montáž BVDAX/BVD
 • Radiální ventilátor pro odtah kouře BVREH/BVRA
 • Proudové ventilátory pro odtah kouře BVGAX/BVGAXN

Všechny ventilátory pro odtah kouře jsou zkoušeny podle EN 12101-3 pro F200/F300/F400 a F600, v závislosti na typu. Jsou opatřeny značkou CE, vybaveny prohlášením o vlastnostech.

Regulace otáček u ventilátorů pro odtah kouře

 • Certifikovaný frekvenční měnič X FAN-Control

Bezpečné a přesné nastavení otáček ventilátorů pro odtah kouře v jednozónových i vícezónových systémech.

Konstrukční charakteristiky

 • Pravoúhlá konstrukce
 • Servopohon otevřeno/zavřeno se zpětným chodem
 • Dálkové ovládání servopohonem
 • Vhodné pro připojení krycích mřížek nebo instalačních rámů

Materiály a povrchy

 • Plášť, list klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z teplotně odolného křemičitanu vápenatého
 • Mosazná ložiska
 • Osy listů, páka pohonu a vně umístěné tyče vyrobené z pozinkované oceli

Normy a směrnice

 • Nařízení o stavebních výrobcích
 • ČSN EN 12101-8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-10 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-2 – Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Požární klapky
 • ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
 • EN 1751 Větrání budov – koncové prvky vzduchotechnických zařízení

Údržba

Klapky pro odvod kouře musí být neustále funkční a je nutné pravidelně provádět jejich údržbu, aby zajišťovaly požadovanou funkci.

 • Údržbu je nutné provádět vždy nejdéle po 6 měsících
 • Musí být vytvořen záznam o údržbě a dokumentaci je nutné archivovat pro pozdější odkaz
 • Funkční spolehlivost klapky pro odvod kouře musí být vyzkoušena nejméně jednou za šest měsíců při zákaznickém uspořádání provozovatele systému odvodu kouře. Funkční zkouška musí být provedena v souladu se základními požadavky na údržbu podle EN 13306 a DIN 31051. Pokud dvě po sobě následující zkoušky, provedené s intervalem 6 měsíců, proběhly v pořádku, další zkoušku je možné provést až po roce
 • V závislosti na místě vestavby klapek platí předpisy platné v daném státě.
 • Podrobné pokyny pro údržby a kontrolu najdete v návodu k montáži a použití

Technické údaje

FUNKCE, TECHNICKÁ DATA, RYCHLÝ VÝBĚR, STRUČNÝ POPIS, Objednací klíč

 • FUNKCE
 • TECHNICKÁ DATA
 • RYCHLÝ VÝBĚR
 • STRUČNÝ POPIS
 • OBJEDNACÍ KLÍČ
Popis funkce
Klapky pro odvod kouře se používají v nucených systémech odvodu kouře.
Používají se pro odvod spalin a pro dodatečnou dodávku vzduchu do jedné nebo více požárních sekcí.
Klapky jsou vyrobeny z desek křemičitanu vápenatého a jsou otvírány zapouzdřeným servomechanismem. Pokud je detekován kouř, servomotor se aktivuje signálem z detektoru kouře nebo požárního poplachového zařízení.
Klapky pro odvod kouře mají dvě bezpečnostní polohy: otevřenou a zavřenou.
V případě klapek pro odvod kouře odolných vůči požáru a určených pro více sekcí je bezpečnostní poloha buďto „otevřeno“, nebo „zavřeno“, a to podle místa požáru a trasy odváděného kouře.
V bezpečné poloze „otevřeno“ musí být zachována volná plocha i při požáru.
Listy EK-JZ se po obdržení automaticky nebo ručně spuštěného řídicího signálu pohybují do definované bezpečné polohy. V závislosti na stanovené křivce časové závislosti teploty může EK-JZ dosahovat úplně otevřené nebo zavřené polohy I po 25 minutách (MA, ruční spouštění).
Pro zajištění spolehlivé činnosti je nutná pravidelná údržba klapky pro odvod kouře.

Jmenovité rozměry Š × V

200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm

Délka pláště

250 mm

Rozsah průtoku vzduchu

Up to 24361 l/s or up to 87700 m³/h

Rozsah rozdílu tlaku

Pressure level 2: -1000 Pa to 500 Pa

Provozní teplota

–30 to 50 °C; the temperature should not fall below the dew point

Nátoková rychlost*

≤ 10 m/s with the largest size, > 10 – 15 m/s with smaller sizes; 87700 m³/h max.

* Údaje platí pro rovnoměrné proudění v podmínkách proti a po směru proudění vůči klapce pro odvod kouře


EK-JZ, počet listů, volný prostor a index zvukové izolace

Jmenovité rozměry Počet listů  Volný prostor Index zvukové izolace 
BHnAfree Ageo RW
mmdB

200

430

2

0.06

0.09

37

250

430

2

0.08

0.11

36

300

430

2

0.09

0.13

36

350

430

2

0.11

0.15

35

400

430

2

0.12

0.17

34

450

430

2

0.14

0.19

34

500

430

2

0.15

0.22

33

550

430

2

0.17

0.24

33

600

430

2

0.18

0.26

33

650

430

2

0.20

0.28

32

700

430

2

0.22

0.30

32

750

430

2

0.23

0.32

32

800

430

2

0.25

0.34

31

850

430

2

0.26

0.37

31

900

430

2

0.28

0.39

31

950

430

2

0.29

0.41

31

1000

430

2

0.31

0.43

30

1050

430

2

0.32

0.45

30

1100

430

2

0.34

0.47

30

1150

430

2

0.35

0.49

30

1200

430

2

0.37

0.52

30

200

630

3

0.09

0.13

36

250

630

3

0.12

0.16

35

300

630

3

0.14

0.19

34

350

630

3

0.16

0.22

33

400

630

3

0.19

0.25

33

450

630

3

0.21

0.28

32

500

630

3

0.23

0.32

32

550

630

3

0.26

0.35

31

600

630

3

0.28

0.38

31

650

630

3

0.30

0.41

31

700

630

3

0.33

0.44

30

750

630

3

0.35

0.47

30

800

630

3

0.37

0.50

30

850

630

3

0.40

0.54

29

900

630

3

0.42

0.57

29

950

630

3

0.44

0.60

29

1000

630

3

0.47

0.63

29

1050

630

3

0.49

0.66

28

1100

630

3

0.51

0.69

28

1150

630

3

0.54

0.72

28

1200

630

3

0.56

0.76

28

200

830

4

0.13

0.17

35

250

830

4

0.16

0.21

34

300

830

4

0.19

0.25

33

350

830

4

0.22

0.29

32

400

830

4

0.25

0.33

31

450

830

4

0.28

0.37

31

500

830

4

0.31

0.42

31

550

830

4

0.35

0.46

30

600

830

4

0.38

0.50

30

650

830

4

0.41

0.54

29

700

830

4

0.44

0.58

29

750

830

4

0.47

0.62

29

800

830

4

0.50

0.66

28

850

830

4

0.53

0.71

28

900

830

4

0.57

0.75

28

950

830

4

0.60

0.79

28

1000

830

4

0.63

0.83

27

1050

830

4

0.66

0.87

27

1100

830

4

0.69

0.91

27

1150

830

4

0.72

0.95

27

1200

830

4

0.75

1.00

27

200

1030

5

0.16

0.21

34

250

1030

5

0.20

0.26

33

300

1030

5

0.24

0.31

32

350

1030

5

0.28

0.36

31

400

1030

5

0.32

0.41

31

450

1030

5

0.35

0.46

30

500

1030

5

0.39

0.52

30

550

1030

5

0.43

0.57

29

600

1030

5

0.47

0.62

29

650

1030

5

0.51

0.67

28

700

1030

5

0.55

0.72

28

750

1030

5

0.59

0.77

28

800

1030

5

0.63

0.82

28

850

1030

5

0.67

0.88

27

900

1030

5

0.71

0.93

27

950

1030

5

0.75

0.98

27

1000

1030

5

0.79

1.03

27

1050

1030

5

0.83

1.08

26

1100

1030

5

0.87

1.13

26

1150

1030

5

0.91

1.18

26

1200

1030

5

0.95

1.24

26

200

1230

6

0.19

0.25

33

250

1230

6

0.24

0.31

32

300

1230

6

0.28

0.37

31

350

1230

6

0.33

0.43

30

400

1230

6

0.38

0.49

30

450

1230

6

0.43

0.55

29

500

1230

6

0.47

0.62

29

550

1230

6

0.52

0.68

28

600

1230

6

0.57

0.74

28

650

1230

6

0.62

0.80

28

700

1230

6

0.66

0.86

27

750

1230

6

0.71

0.92

27

800

1230

6

0.76

0.98

27

850

1230

6

0.81

1.05

26

900

1230

6

0.85

1.11

26

950

1230

6

0.90

1.17

26

1000

1230

6

0.95

1.23

26

1050

1230

6

1.00

1.29

26

1100

1230

6

1.04

1.35

25

1150

1230

6

1.09

1.41

25

1200

1230

6

1.14

1.48

25

200

1430

7

0.22

0.29

32

250

1430

7

0.28

0.36

31

300

1430

7

0.33

0.43

30

350

1430

7

0.39

0.50

30

400

1430

7

0.44

0.57

29

450

1430

7

0.50

0.64

29

500

1430

7

0.55

0.72

28

550

1430

7

0.61

0.79

28

600

1430

7

0.66

0.86

27

650

1430

7

0.72

0.93

27

700

1430

7

0.78

1.00

27

750

1430

7

0.83

1.07

26

800

1430

7

0.89

1.14

26

850

1430

7

0.94

1.22

26

900

1430

7

1.00

1.29

26

950

1430

7

1.05

1.36

25

1000

1430

7

1.11

1.43

25

1050

1430

7

1.16

1.50

25

1100

1430

7

1.22

1.57

25

1150

1430

7

1.27

1.64

25

1200

1430

7

1.33

1.72

24

200

1630

8

0.25

0.33

32

250

1630

8

0.32

0.41

31

300

1630

8

0.38

0.49

30

350

1630

8

0.44

0.57

29

400

1630

8

0.51

0.65

29

450

1630

8

0.57

0.73

28

500

1630

8

0.63

0.82

28

550

1630

8

0.70

0.90

27

600

1630

8

0.76

0.98

27

650

1630

8

0.82

1.06

26

700

1630

8

0.89

1.14

26

750

1630

8

0.95

1.22

26

800

1630

8

1.01

1.30

26

850

1630

8

1.08

1.39

25

900

1630

8

1.14

1.47

25

950

1630

8

1.20

1.55

25

1000

1630

8

1.27

1.63

25

1050

1630

8

1.33

1.71

24

1100

1630

8

1.39

1.79

24

1150

1630

8

1.46

1.87

24

1200

1630

8

1.52

1.96

24

200

1830

9

0.29

0.37

31

250

1830

9

0.36

0.46

30

300

1830

9

0.43

0.55

29

350

1830

9

0.50

0.64

29

400

1830

9

0.57

0.73

28

450

1830

9

0.64

0.82

28

500

1830

9

0.71

0.92

27

550

1830

9

0.79

1.01

27

600

1830

9

0.86

1.10

26

650

1830

9

0.93

1.19

26

700

1830

9

1.00

1.28

26

750

1830

9

1.07

1.37

25

800

1830

9

1.14

1.46

25

850

1830

9

1.21

1.56

25

900

1830

9

1.29

1.65

25

950

1830

9

1.36

1.74

24

1000

1830

9

1.43

1.83

24

1050

1830

9

1.50

1.92

24

1100

1830

9

1.57

2.01

24

1150

1830

9

1.64

2.10

23

1200

1830

9

1.71

2.20

23

200

2030

10

0.32

0.41

31

250

2030

10

0.40

0.51

30

300

2030

10

0.48

0.61

29

350

2030

10

0.56

0.71

28

400

2030

10

0.64

0.81

28

450

2030

10

0.71

0.91

27

500

2030

10

0.79

1.02

27

550

2030

10

0.87

1.12

26

600

2030

10

0.95

1.22

26

650

2030

10

1.03

1.32

25

700

2030

10

1.11

1.42

25

750

2030

10

1.19

1.52

25

800

2030

10

1.27

1.62

25

850

2030

10

1.35

1.73

24

900

2030

10

1.43

1.83

24

950

2030

10

1.51

1.93

24

1000

2030

10

1.59

2.03

24

1050

2030

10

1.67

2.13

23

1100

2030

10

1.75

2.23

23

1150

2030

10

1.83

2.33

23

1200

2030

10

1.91

2.44

23

 • Tabulky pro rychlý výběr poskytují dobrý přehled o průtocích pro různé rychlosti proudění i o rozdílech tlaků
 • Uvedené rozdíly tlaků platí pro klapky pro odvod kouře bez krycí mřížky, typ montáže C
 • Rozdíly tlaků pro klapky pro odvod kouře s krycí mřížkou nebo jiné typy montáže lze vypočítat s korekčním faktorem
 • Přesné hodnoty na základě projektových údajů lze určit pomocí našeho projekčního softwaru Easy Product Finder
 • Easy Product Finder najdete na naší webové stránce

Příklad projektování 1

Zadané údaje

V = 1000 l/s (3600 m3/h)

Max. výška.  1030 mm

Odvod kouře, 2,5 m/s, potrubí pro odvod kouře na jedné straně, krycí mřížka D (typ montáže C)

Rychlý výběr

EK-JZ/650×630, Afree = 0.30 m², Δpt = 3 Pa

Korekční faktor pro Afree up to 0.37 m²: 3.99

Celkový rozdíl tlaku pro klapku pro odvod kouře s krycí mřížkou: Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa


EK-JZ/500×830, Afree = 0.31 m², Δpt = 3 Pa

Korekční faktor pro Afree up to 0.37 m²: 3.99

Celkový rozdíl tlaku pro klapku pro odvod kouře s krycí mřížkou: Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa


EK-JZ/400×1030, Afree = 0.32 m², Δpt = 3 Pa

Korekční faktor pro Afree up to 0.37 m²: 3.99

Celkový rozdíl tlaku pro klapku pro odvod kouře s krycí mřížkou: Δpt = 3 Pa × 3.99 = 12 Pa

Příklad projektování 2

Zadané údaje

V = 4000 l/s (14400 m3/h)

Max. výška 1030 mm

Quick sizing

EK-JZ/1000×830, Afree = 0.63 m², Δpt = 12 Pa

Korekční faktor pro Afree up to 0.78 m²: 0.59

Celkový rozdíl tlaku pro klapku pro odvod kouře s krycí mřížkou: Δpt = 12 Pa × 0.59 = 7 Pa


EK-JZ/800×1030, Afree = 0.63 m², Δpt = 12 Pa

Korekční faktor pro Afree up to 0.78 m²: 0.59

Celkový rozdíl tlaku pro klapku pro odvod kouře s krycí mřížkou: Δpt = 12 Pa × 0.59 = 7 Pa

EK-JZ, průtoky vzduchu a rozdíly tlaku

Jmenovitá velikost 2.5 m/s5 m/s10 m/s
BHVΔpt VΔpt VΔpt 
mml/sm³/hPal/sm³/hPal/sm³/hPa

200

430

215

774

4

430

1548

18

860

3096

71

250

430

269

968

4

538

1935

17

1075

3870

68

300

430

323

1161

4

645

2322

17

1290

4644

66

350

430

376

1355

4

753

2709

16

1505

5418

65

400

430

430

1548

4

860

3096

16

1720

6192

63

450

430

484

1742

4

968

3483

15

1935

6966

62

500

430

538

1935

4

1075

3870

15

2150

7740

61

550

430

591

2129

4

1183

4257

15

2365

8514

60

600

430

645

2322

4

1290

4644

15

2580

9288

59

650

430

699

2516

4

1398

5031

15

2795

10062

58

700

430

753

2709

4

1505

5418

14

3010

10836

58

750

430

806

2903

4

1613

5805

14

3225

11610

57

800

430

860

3096

4

1720

6192

14

3440

12384

56

850

430

914

3290

3

1828

6579

14

3655

13158

56

900

430

968

3483

3

1935

6966

14

3870

13932

55

950

430

1021

3677

3

2043

7353

14

4085

14706

55

1000

430

1075

3870

3

2150

7740

14

4300

15480

54

1050

430

1129

4064

3

2258

8127

13

4515

16254

54

1100

430

1183

4257

3

2365

8514

13

4730

17028

53

1150

430

1236

4451

3

2473

8901

13

4945

17802

53

1200

430

1290

4644

3

2580

9288

13

5160

18576

52

200

630

315

1134

4

630

2268

17

1260

4536

66

250

630

394

1418

4

788

2835

16

1575

5670

64

300

630

473

1701

4

945

3402

15

1890

6804

62

350

630

551

1985

4

1103

3969

15

2205

7938

60

400

630

630

2268

4

1260

4536

15

2520

9072

59

450

630

709

2552

4

1418

5103

14

2835

10206

58

500

630

788

2835

4

1575

5670

14

3150

11340

57

550

630

866

3119

3

1733

6237

14

3465

12474

56

600

630

945

3402

3

1890

6804

14

3780

13608

55

650

630

1024

3686

3

2048

7371

14

4095

14742

54

700

630

1103

3969

3

2205

7938

13

4410

15876

54

750

630

1181

4253

3

2363

8505

13

4725

17010

53

800

630

1260

4536

3

2520

9072

13

5040

18144

52

850

630

1339

4820

3

2678

9639

13

5355

19278

52

900

630

1418

5103

3

2835

10206

13

5670

20412

51

950

630

1496

5387

3

2993

10773

13

5985

21546

51

1000

630

1575

5670

3

3150

11340

13

6300

22680

50

1050

630

1654

5954

3

3308

11907

12

6615

23814

50

1100

630

1733

6237

3

3465

12474

12

6930

24948

50

1150

630

1811

6521

3

3623

13041

12

7245

26082

49

1200

630

1890

6804

3

3780

13608

12

7560

27216

49

200

830

415

1494

4

830

2988

16

1660

5976

63

250

830

519

1868

4

1038

3735

15

2075

7470

61

300

830

623

2241

4

1245

4482

15

2490

8964

59

350

830

726

2615

4

1453

5229

14

2905

10458

57

400

830

830

2988

4

1660

5976

14

3320

11952

56

450

830

934

3362

3

1868

6723

14

3735

13446

55

500

830

1038

3735

3

2075

7470

13

4150

14940

54

550

830

1141

4109

3

2283

8217

13

4565

16434

53

600

830

1245

4482

3

2490

8964

13

4980

17928

52

650

830

1349

4856

3

2698

9711

13

5395

19422

52

700

830

1453

5229

3

2905

10458

13

5810

20916

51

750

830

1556

5603

3

3113

11205

13

6225

22410

50

800

830

1660

5976

3

3320

11952

12

6640

23904

50

850

830

1764

6350

3

3528

12699

12

7055

25398

49

900

830

1868

6723

3

3735

13446

12

7470

26892

49

950

830

1971

7097

3

3943

14193

12

7885

28386

48

1000

830

2075

7470

3

4150

14940

12

8300

29880

48

1050

830

2179

7844

3

4358

15687

12

8715

31374

47

1100

830

2283

8217

3

4565

16434

12

9130

32868

47

1150

830

2386

8591

3

4773

17181

12

9545

34362

47

1200

830

2490

8964

3

4980

17928

12

9960

35856

46

200

1030

515

1854

4

1030

3708

15

2060

7416

61

250

1030

644

2318

4

1288

4635

15

2575

9270

58

300

1030

773

2781

4

1545

5562

14

3090

11124

57

350

1030

901

3245

3

1803

6489

14

3605

12978

55

400

1030

1030

3708

3

2060

7416

13

4120

14832

54

450

1030

1159

4172

3

2318

8343

13

4635

16686

53

500

1030

1288

4635

3

2575

9270

13

5150

18540

52

550

1030

1416

5099

3

2833

10197

13

5665

20394

51

600

1030

1545

5562

3

3090

11124

13

6180

22248

50

650

1030

1674

6026

3

3348

12051

12

6695

24102

50

700

1030

1803

6489

3

3605

12978

12

7210

25956

49

750

1030

1931

6953

3

3863

13905

12

7725

27810

48

800

1030

2060

7416

3

4120

14832

12

8240

29664

48

850

1030

2189

7880

3

4378

15759

12

8755

31518

47

900

1030

2318

8343

3

4635

16686

12

9270

33372

47

950

1030

2446

8807

3

4893

17613

12

9785

35226

46

1000

1030

2575

9270

3

5150

18540

12

10300

37080

46

1050

1030

2704

9734

3

5408

19467

11

10815

38934

46

1100

1030

2833

10197

3

5665

20394

11

11330

40788

45

1150

1030

2961

10661

3

5923

21321

11

11845

42642

45

1200

1030

3090

11124

3

6180

22248

11

12360

44496

45

200

1230

615

2214

4

1230

4428

15

2460

8856

59

250

1230

769

2768

4

1538

5535

14

3075

11070

57

300

1230

923

3321

3

1845

6642

14

3690

13284

55

350

1230

1076

3875

3

2153

7749

13

4305

15498

53

400

1230

1230

4428

3

2460

8856

13

4920

17712

52

450

1230

1384

4982

3

2768

9963

13

5535

19926

51

500

1230

1538

5535

3

3075

11070

13

6150

22140

50

550

1230

1691

6089

3

3383

12177

12

6765

24354

49

600

1230

1845

6642

3

3690

13284

12

7380

26568

49

650

1230

1999

7196

3

3998

14391

12

7995

28782

48

700

1230

2153

7749

3

4305

15498

12

8610

30996

47

750

1230

2306

8303

3

4613

16605

12

9225

33210

47

800

1230

2460

8856

3

4920

17712

12

9840

35424

46

850

1230

2614

9410

3

5228

18819

11

10455

37638

46

900

1230

2768

9963

3

5535

19926

11

11070

39852

45

950

1230

2921

10517

3

5843

21033

11

11685

42066

45

1000

1230

3075

11070

3

6150

22140

11

12300

44280

45

1050

1230

3229

11624

3

6458

23247

11

12915

46494

44

1100

1230

3383

12177

3

6765

24354

11

13530

48708

44

1150

1230

3536

12731

3

7073

25461

11

14145

50922

43

1200

1230

3690

13284

3

7380

26568

11

14760

53136

43

200

1430

715

2574

4

1430

5148

14

2860

10296

57

250

1430

894

3218

3

1788

6435

14

3575

12870

55

300

1430

1073

3861

3

2145

7722

13

4290

15444

53

350

1430

1251

4505

3

2503

9009

13

5005

18018

52

400

1430

1430

5148

3

2860

10296

13

5720

20592

51

450

1430

1609

5792

3

3218

11583

12

6435

23166

50

500

1430

1788

6435

3

3575

12870

12

7150

25740

49

550

1430

1966

7079

3

3933

14157

12

7865

28314

48

600

1430

2145

7722

3

4290

15444

12

8580

30888

47

650

1430

2324

8366

3

4648

16731

12

9295

33462

47

700

1430

2503

9009

3

5005

18018

12

10010

36036

46

750

1430

2681

9653

3

5363

19305

11

10725

38610

46

800

1430

2860

10296

3

5720

20592

11

11440

41184

45

850

1430

3039

10940

3

6078

21879

11

12155

43758

45

900

1430

3218

11583

3

6435

23166

11

12870

46332

44

950

1430

3396

12227

3

6793

24453

11

13585

48906

44

1000

1430

3575

12870

3

7150

25740

11

14300

51480

43

1050

1430

3754

13514

3

7508

27027

11

15015

54054

43

1100

1430

3933

14157

3

7865

28314

11

15730

56628

43

1150

1430

4111

14801

3

8223

29601

11

16445

59202

42

1200

1430

4290

15444

3

8580

30888

10

17160

61776

42

200

1630

815

2934

3

1630

5868

14

3260

11736

56

250

1630

1019

3668

3

2038

7335

13

4075

14670

54

300

1630

1223

4401

3

2445

8802

13

4890

17604

52

350

1630

1426

5135

3

2853

10269

13

5705

20538

51

400

1630

1630

5868

3

3260

11736

12

6520

23472

50

450

1630

1834

6602

3

3668

13203

12

7335

26406

49

500

1630

2038

7335

3

4075

14670

12

8150

29340

48

550

1630

2241

8069

3

4483

16137

12

8965

32274

47

600

1630

2445

8802

3

4890

17604

12

9780

35208

46

650

1630

2649

9536

3

5298

19071

11

10595

38142

46

700

1630

2853

10269

3

5705

20538

11

11410

41076

45

750

1630

3056

11003

3

6113

22005

11

12225

44010

45

800

1630

3260

11736

3

6520

23472

11

13040

46944

44

850

1630

3464

12470

3

6928

24939

11

13855

49878

44

900

1630

3668

13203

3

7335

26406

11

14670

52812

43

950

1630

3871

13937

3

7743

27873

11

15485

55746

43

1000

1630

4075

14670

3

8150

29340

11

16300

58680

42

1050

1630

4279

15404

3

8558

30807

10

17115

61614

42

1100

1630

4483

16137

3

8965

32274

10

17930

64548

42

1150

1630

4686

16871

3

9373

33741

10

18745

67482

41

1200

1630

4890

17604

3

9780

35208

10

19560

70416

41

200

1830

915

3294

3

1830

6588

14

3660

13176

55

250

1830

1144

4118

3

2288

8235

13

4575

16470

53

300

1830

1373

4941

3

2745

9882

13

5490

19764

51

350

1830

1601

5765

3

3203

11529

12

6405

23058

50

400

1830

1830

6588

3

3660

13176

12

7320

26352

49

450

1830

2059

7412

3

4118

14823

12

8235

29646

48

500

1830

2288

8235

3

4575

16470

12

9150

32940

47

550

1830

2516

9059

3

5033

18117

12

10065

36234

46

600

1830

2745

9882

3

5490

19764

11

10980

39528

45

650

1830

2974

10706

3

5948

21411

11

11895

42822

45

700

1830

3203

11529

3

6405

23058

11

12810

46116

44

750

1830

3431

12353

3

6863

24705

11

13725

49410

44

800

1830

3660

13176

3

7320

26352

11

14640

52704

43

850

1830

3889

14000

3

7778

27999

11

15555

55998

43

900

1830

4118

14823

3

8235

29646

11

16470

59292

42

950

1830

4346

15647

3

8693

31293

10

17385

62586

42

1000

1830

4575

16470

3

9150

32940

10

18300

65880

41

1050

1830

4804

17294

3

9608

34587

10

19215

69174

41

1100

1830

5033

18117

3

10065

36234

10

20130

72468

41

1150

1830

5261

18941

3

10523

37881

10

21045

75762

40

1200

1830

5490

19764

3

10980

39528

10

21960

79056

40

200

2030

1015

3654

3

2030

7308

13

4060

14616

54

250

2030

1269

4568

3

2538

9135

13

5075

18270

52

300

2030

1523

5481

3

3045

10962

13

6090

21924

50

350

2030

1776

6395

3

3553

12789

12

7105

25578

49

400

2030

2030

7308

3

4060

14616

12

8120

29232

48

450

2030

2284

8222

3

4568

16443

12

9135

32886

47

500

2030

2538

9135

3

5075

18270

11

10150

36540

46

550

2030

2791

10049

3

5583

20097

11

11165

40194

45

600

2030

3045

10962

3

6090

21924

11

12180

43848

44

650

2030

3299

11876

3

6598

23751

11

13195

47502

44

700

2030

3553

12789

3

7105

25578

11

14210

51156

43

750

2030

3806

13703

3

7613

27405

11

15225

54810

43

800

2030

4060

14616

3

8120

29232

11

16240

58464

42

850

2030

4314

15530

3

8628

31059

10

17255

62118

42

900

2030

4568

16443

3

9135

32886

10

18270

65772

41

950

2030

4821

17357

3

9643

34713

10

19285

69426

41

1000

2030

5075

18270

3

10150

36540

10

20300

73080

41

1050

2030

5329

19184

3

10658

38367

10

21315

76734

40

1100

2030

5583

20097

2

11165

40194

10

22330

80388

40

1150

2030

5836

21011

2

11673

42021

10

23345

84042

40

1200

2030

6090

21924

2

12180

43848

10

24360

87696

39

Odvod kouře, bez krycí mřížky (druh vestavby C)


Druh vestavby A, pro přívod, korekční faktor

EK-JZKrycí mřížka
Afree Ageo Bez
ABCDEGH

0.06

0.10

0.56

1.55

2.40

2.94

3.59

3.70

1.69

1.94

0.17

0.25

0.57

1.75

2.76

3.39

4.17

4.30

1.91

2.21

0.37

0.50

0.58

1.93

3.08

3.80

4.69

4.84

2.11

2.45

0.57

0.75

0.58

2.04

3.28

4.06

5.02

5.18

2.23

2.60

0.78

1.00

0.59

2.12

3.44

4.26

5.27

5.44

2.33

2.72

1.16

1.50

0.59

2.24

3.65

4.53

5.62

5.80

2.46

2.88

1.57

2.00

0.60

2.34

3.82

4.75

5.90

6.09

2.57

3.01

1.91

2.44

0.60

2.40

3.94

4.90

6.09

6.29

2.65

3.10


Druh vestavby A, pro odvod, korekční faktor

EK-JZKrycí mřížka
Afree Ageo Bez
ABCDEGH

0.06

0.10

0.56

1.22

1.90

3.13

3.71

3.86

1.44

1.76

0.17

0.25

0.57

1.35

2.16

3.62

4.31

4.49

1.62

2.00

0.37

0.50

0.58

1.47

2.39

4.06

4.85

5.06

1.78

2.21

0.57

0.75

0.58

1.54

2.54

4.34

5.19

5.41

1.88

2.34

0.78

1.00

0.59

1.60

2.66

4.56

5.46

5.69

1.95

2.45

1.16

1.50

0.59

1.68

2.81

4.85

5.81

6.07

2.06

2.59

1.57

2.00

0.60

1.75

2.94

5.09

6.11

6.37

2.14

2.70

1.91

2.44

0.60

1.79

3.03

5.25

6.31

6.58

2.20

2.78


Druh vestavby B, pro odvod, korekční faktor

EK-JZKrycí mřížka
Afree geoBez
ABCDEGH

0.06

0.10

2.14

2.33

2.58

3.30

3.83

4.02

2.21

2.41

0.17

0.25

2.25

2.46

2.85

3.79

4.41

4.64

2.35

2.58

0.37

0.50

2.35

2.57

3.08

4.22

4.92

5.19

2.46

2.71

0.57

0.75

2.40

2.64

3.21

4.49

5.23

5.52

2.53

2.79

0.78

1.00

2.44

2.68

3.32

4.69

5.47

5.78

2.58

2.85

1.16

1.50

2.49

2.74

3.45

4.96

5.79

6.12

2.64

2.92

1.57

2.00

2.53

2.79

3.56

5.18

6.05

6.40

2.69

2.98

1.91

2.44

2.56

2.82

3.63

5.33

6.22

6.59

2.72

3.02


Druh vestavby C, pro přívod, korekční faktor

EK-JZKrycí mřížka
Afree Ageo Bez
ABCDEGH

0.06

0.10

1

1.18

1.80

2.68

3.18

3.55

1.62

1.89

0.17

0.25

1

1.19

1.93

3.02

3.61

4.07

1.72

2.09

0.37

0.50

1

1.20

2.02

3.31

3.99

4.52

1.80

2.27

0.57

0.75

1

1.20

2.08

3.48

4.22

4.79

1.85

2.37

0.78

1.00

1

1.20

2.12

3.62

4.39

5.00

1.89

2.45

1.16

1.50

1

1.20

2.18

3.79

4.62

5.28

1.93

2.56

1.57

2.00

1

1.21

2.22

3.93

4.81

5.50

1.97

2.64

1.91

2.44

1

1.21

2.25

4.03

4.93

5.65

1.99

2.70


Obdélníkové nebo čtvercové klapky pro odvod kouře podle produktové normy EN 12101-8, testované podle norem EN 1366-10 a EN 1366-2, pro použití v systémech odvodu kouře. Klapky pro odvod kouře se používají nejen pro odvod kouře, tepla a spalin, ale také pro řízené odstraňování nebezpečných a toxických protipožárních plynů.
Klapky pro odvod kouře EK-JZ lze rovněž používat v přetlakových systémech a jako odlehčovací klapky v plynových hasicích systémech. Také pro odvod spalin a pro dodatečnou dodávku vzduchu do jedné nebo více požárních sekcí.
EK-JZ lze použít v kombinovaných systémech pro odvod kouře, které byly schváleny pro řízené větrání. Žáruvzdorné klapky pro odvod kouře pro více sekcí jsou vhodné pro montáž v žáruvzdorných potrubích pro odvod kouře a v žáruvzdorných standardních nosných konstrukcích. Jsou ovládané servopohony otevřeno/zavřeno, které lze kombinovat s řídicími moduly, továrně zapojenými a umístěnými v teplotně odolném zapouzdření servopohonu.

Klasifikace
 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • C10,000 for combined smoke extract and ventilation systems
 • Complies with the requirements of EN 12101-8
 • Tested to EN 1366-2 and 1366-10 for fire resistance properties
 • Closed blade air leakage to EN 1751, class 3, and casing air leakage to EN 1751, class C
 • Low sound power level and differential pressure
 • Any airflow direction
 • Manual release is also possible using TROXNETCOM
 • Integration into the central BMS with standard bus systems
 • Long-time testing to EN 1366-10, with a weight being attached to the blades, 10,000 open/close cycles

Materials and surfaces

 • Casing, damper blade and actuator encasing made of temperature-resistant calcium silicate
 • Brass bearings
 • Blade shafts, drive arm and external linkage made of galvanised steel

Technical data
 • Nominal sizes B × H: 200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm
 • Casing length: 250 mm
 • Volume flow rate range: Up to 24361 l/s or 87700 m³/h
 • Differential pressure range, pressure level 2: –1000 to 500 Pa
 • Operating temperature: –30 to 50 °C; the temperature should not fall below the dew point
 • Upstream velocity ≤ 10 m/s with the largest size, > 10 – 15 m/s with smaller sizes; 87700 m³/h max.

* Data applies to uniform upstream and downstream conditions for the smoke control damper

Attachments

Instalační rám a krycí mřížka na straně obsluhy nebo straně zabudování.

 • Connecting subframe for calcium silicate and sheet steel smoke extract ducts
 • Cover grille – crimped wire mesh or square perforated metal plate
 • Krycí mřížka – protidešťová žaluzie nebo větrací mřížka


Servopohony otevřeno/zavřeno pro ovládání klapek pro odvod kouře a tepla, s automatickým (AA) nebo ručním spouštěním (MA).

OVolitelný ovládací nebo komunikační modul pro integraci do systému řízení budov.

 • Napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Koncové spínače pro signalizaci koncové polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Nucené řízení až do 25 minut
 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře (volitelný)
 • Kontrolky pro signalizaci polohy listu klapky
 • Monitorování příjmu signálu

Data pro dimenzování

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________ [Pa]

Hlučnost proudění

 • LPA _______________________ [dB(A)]

Popis se týká obecných vlastností výrobku. Popisy variant lze získat pomocí našeho návrhového programu Easy Product Finder.

00258837_0

 Type
EK-JZ Smoke control damper

 Actuator encasing as seen from the operating side
R       On the right (as standard)

 Country of destination
DE       Germany
       Other destination countries upon request

 Nominal size [mm]
B × H × L

 

 Attachments 1
       No entry: none
F0, 0F, FF       Connecting subframe, galvanised steel
       Cover grille
A0, 0A, AA       Crimped wire mesh, 20 × 20, galvanised steel
B0, 0B, BB       Square perforated metal plate, 10 × 10, galvanised steel
C0, 0C, CC       Grille with slanted blades, aluminium
D0, 0D, DD       Grille with slanted blades, aluminium, additionally with crimped wire mesh, 20 × 20, galvanised steel
E0, 0E, EE       Grille with slanted blades, aluminium, additionally with welded wire mesh, 6 × 6, galvanised steel

       The first character refers to the operating side, the second character refers to the installation side
       e.g. FA: Connecting subframe on the operating side, crimped wire mesh on the installation side
Any combination is possible

 Attachments 2
       Belimo actuators
B24       BE 24-12; BLE 24-12, 24 V AC/DC
B230       BE 230-12; BLE 230-12, 230 V AC
       Combinations of actuator and control module
B24A       BE 24-12 / BLE 24-12, with AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)
B24AS BE24-12 / BLE 24-12, with AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)
B24BKNE BE 24-12 / BLE 24-12, with BKNE230-24
B24C       BE 24-12 / BLE24-12, with BC24
B24D       BE 24-12 / BLE 24-12, with BRM-10-F-ST
B230D BE 230-12 / BLE 230-12, with BRM-10-F

Příklad objednávky: EK-JZ-R/DE/800×1030×250/A0/B24A

Plášť servopohonu

Strana obsluhy, vpravo

Cílová země

Německo

Jmenovitá velikost

800 × 1030 × 250 mm

Přídavný díl 1

Krycí mřížka na straně obsluhy

Přídavný díl 2

24 V AC/DC s řídicím modulem TROXNETCOM AS-EM/EK


PŘÍDAVNÉ DÍLY 1, PŘÍDAVNÉ DÍLY 2, Dimensions and weight

 • PŘÍDAVNÉ DÍLY 1
 • PŘÍDAVNÉ DÍLY 2
 • DIMENSIONS AND WEIGHT
F, A, B, C, D, E, G, H – instalační rámy a krycí mřížky
Použití

Instalační rám (F) je vyžadován pro potrubí odvodu kouře z ocelového plechu
Krycí mřížky jsou připevněné ke klapce nebo ke konci potrubí; toto použití bylo schváleno na základě zkoušky požární odolnosti provedené podle EN 1366-10
Volný prostor krycí mřížky činí cca 80 % u drátěného síta (A) a cca 70 % u desek z děrovaného plechu
Varianty krycí mřížky C, D, E, G, H zakrývají listy EK-JZ, ale ne zapouzdření servopohonu
Pokud objednáváte krycí mřížku samostatně, můžete si vybrat velikost listů klapek a zapouzdření servopohonu a připevnit mřížku po obvodu stěny šachty
Instalační rámy a krycí mřížky jsou továrně namontované na klapky
Instalační rámy a krycí mřížky lze také objednat samostatně

Materiály a povrchy
F: připojovací rám vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu


Krycí mřížka
A: drátěné síto z pozinkované oceli
B: děrovaná deska z pozinkovaného ocelového plechu
C: mřížka se šikmými listy vyrobená z hliníku
D: mřížka se šikmými listy vyrobená z hliníku, drátěné síto z pozinkované oceli
E: mřížka se šikmými listy vyrobená z hliníku, svařované drátěné síto z pozinkované oceli
G, H: mřížka s rovnými listy vyrobená z hliníku

Instalační rámy a krycí mřížky

Strana zabudováníStrana zabudování
Objednací klíč

instalační rám

F0

instalační rám

0F

instalační rám

instalační rám

FF

Krycí mřížka A

A0

Krycí mřížka A

0A

Krycí mřížka A

Krycí mřížka A

AA

Krycí mřížka B

B0

Krycí mřížka B

0B

Krycí mřížka B

Krycí mřížka B

BB

Krycí mřížka C

C0

Krycí mřížka C

0C

Krycí mřížka C

Krycí mřížka C

CC

Krycí mřížka D

D0

Krycí mřížka D

0D

Krycí mřížka D

Krycí mřížka D

DD

Krycí mřížka E

E0

Krycí mřížka E

0E

Krycí mřížka E

Krycí mřížka E

EE

Krycí mřížka G

G0

Krycí mřížka G

0G

Krycí mřížka G

Krycí mřížka G

GG

Krycí mřížka H

H0

Krycí mřížkaH

0H

Krycí mřížka H

Krycí mřížka H

HH

A: drátěné síto, 20 × 20 × 1,8 mm, pozinkovaná ocel (AG-E)

B: čtvercový děrovaný plech, 10 × 10 mm, pozinkovaná ocel (AG-E)

C: mřížka se šikmými listy, hliník (ALG-E)

D: mřížka se šikmými listy, hliník, doplněná drátěným sítem, 20 × 20 x 1,8 mm, pozinkovaná ocel (ALG-E)

E: mřížka se šikmými listy, hliník, doplněná svařovaným drátěným sítem, 6 × 6 mm, pozinkovaná ocel (ALG-E)

G: mřížka s rovnými listy, hliník, rozteč listů 25 mm (AL-E)

H: mřížka s rovnými listy, hliník, rozteč listů 16,7 mm (AL-E)

Je možná libovolná kombinace


B24, B230 – Servopohony otevřeno/zavřeno

Použití

 • Servopohony otevřeno/zavřeno pro otevírání a zavírání klapek pro odvod kouře, s automatickým (AA) nebo ručním spouštěním (MA).
 • Se zabudovanými koncovými spínači pro detekování krajních poloh
 • Nucená regulace až po dobu 25 minut
 • Okolní teplota pro normální provoz: –30 až 50 °C, až 95% relativní vlhkost, bez kondenzace (EN 60730-1)
 • Dva zabudované koncové spínače s beznapěťovými kontakty umožňují signalizaci polohy listu klapky (OTEVŘENO a ZAVŘENO)
 • Připojovací kabely servopohonu 24 V jsou opatřeny konektory pro rychlé a snadné připojení k datové sběrnici TROX AS-i
 • Připojovací kabel servopohonu 230 V AC je vybaven koncovými botkami drátů

Varianty

B24

 • Napájecí napětí 24 V AC/DC
 • BE24-12-ST TR: Torque 40 Nm
 • BLE24-ST TR: Torque 15 Nm


B230

 • Napájecí napětí 230 V AC
 • BE230-12 TR: Torque 40 Nm
 • BLE230 TR: Torque 15 Nm


Točivý moment vyžadovaný k provozu klapek pro odvod kouře závisí na rozměrech, proto nelze typ servopohonu libovolně vybírat.

Informace o vestavbě

 • Elektrické připojovací kabely vedené přes zapouzdření servopohonu vyžadují vyvrtání otvorů s přesnými rozměry (Ø max. + 1 mm)
 • Je požadována příchytka kabelů
 • Podrobné pokyny pro údržby a kontrolu najdete v návodu k montáži a použití

B24A – AS-EM/EK

Použití

 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře
 • Detekce poloh listu klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Servopohony lze spustit i bez komunikace s regulátorem
 • LED pro polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO, monitorování chyb v provozní době
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídící zařízení ("master") lze použít k monitorování času běhu servopohonu klapky
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony Belimo (továrně namontované a zapojené)

B24AS – AS-EM/SIL2

Použití

 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře
 • Detekce poloh listu klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Schváleno do SIL2 podle IEC/EN 61508
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídící zařízení ("master") lze použít k monitorování času běhu servopohonu klapky
 • Připojení ke svorkám
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony Belimo (továrně namontované a zapojené)

B24BKNE – komunikační modul

Použití

 • Komunikační a napájecí jednotka pro servopohony 24 V v aplikacích v oblasti odvodu kouře, stavové LED, podržení vstupního signálu regulace klapky, připojení 230 V AC, kabel 1 m, bez obsahu halogenů

B24C – komunikační modul

Použití

Technologie SLC

K ovládání servopohonů klapky slouží modul BC 24

Napájení a komunikace pomocí univerzálního dvoužílového kabelu, systém SLC24-16B.

Termoelektrické spouštěcí zařízení a/nebo detektor kouře lze připojit bez doplňkových zařízení


B24D, B230D – komunikační modul

Použití

Systém AGNOSYS

K monitorování a regulaci klapek pro odvod kouře slouží modul BRM-F-ST

Až 126 modulů lze zapojit do kruhu

Poznámka

Tovární zkoušky probíhají společně pro servopohony a komunikační moduly; používat se smí pouze odzkoušené kombinace.

24 V AC/DC Servopohony otevřeno/zavřeno

Servopohon
BE24-12-ST TRBLE24-ST TR

Napájecí napětí (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Napájecí napětí (DC)

24 V DC –10 %, +20 %

24 V DC –10 %, +20 %

Spotřeba energie – při chodu

12 W

7.5 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0.5 W

< 0.5 W

Příkon pro dimenzování kabelů

18 VA, Imax. 8.2 A @ 5 ms

9 VA, Imax. 2.7 A @ 5 ms

Kroutící moment

40 Nm

15 Nm

Doba chodu při 90°

< 60 s

< 30 s

Kontakty koncových spínačů

2 přepínací kontakty

2 přepínací kontakty

Max. spínací napětí (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Max. spínací napětí (DC)

110 V DC

110 V DC

Spínací proud

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Připojovací kabel – servopohon

3 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

3 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

6 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

6 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

Třída ochrany

III (ochranné malé napětí, PELV)

III (ochranné malé napětí, PELV)

Krytí

IP 54

IP 54

Soulad s předpisy ES

EMC podle 2014/30/EU, zařízení nízkého napětí podle 2014/35/EU

EMC podle 2014/30/EU, zařízení nízkého napětí podle 2014/35/EU

Provozní teplota

–30 až 50 °C

–30 až 50 °C

Hmotnost

2.7 kg

1.7 kg


230 V AC Servopohony otevřeno/zavřeno

Servopohon
BE230-12 TRBLE230 TR

Napájecí napětí

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

Spotřeba energie – při chodu

8 W

5 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0.5 W

< 1 W

Příkon pro dimenzování kabelů

15 VA, Imax. 7.9 A @ 5 ms

12 VA, Imax. 6 A @ 5 ms

Kroutící moment

40 Nm

15 Nm

Doba chodu při 90°

< 60 s

< 30 s

Kontakty koncových spínačů

2 přepínací kontakty

2 přepínací kontakty

Max. spínací napětí (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Max. spínací napětí (DC)

110 V DC

110 V DC

Spínací proud

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Připojovací kabel – servopohon

3 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

3 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

6 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

6 × 0,75 mm², délka 1 m, bez obsahu halogenů

Třída ochrany

II (ochranná izolace)

II (ochranná izolace)

Krytí

IP 54

IP 54

Soulad s předpisy ES

EMC podle 2014/30/EU, zařízení nízkého napětí podle 2014/35/EU

EMC podle 2014/30/EU, zařízení nízkého napětí podle 2014/35/EU

Provozní teplota

–30 až 50 °C

–30 až 50 °C

Hmotnost

2.7 kg

1.7 kg


Řídicí a komunikační moduly pro klapky pro odvod kouře a tepla

Typ
B24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24D
Typ
AS-EM/EKAS-EM-SIL2BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST

EK-EU

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×


Příslušenství klapky (namontované)

Příslušenství klapky (namontované)
Použití

B24A

Namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla


Popis

Popis
AS-EM/EK

Elektrická konstrukce

4 vstupy / 3 výstupy

Funkce výstupu

PNP tranzistor

Napájecí napětí

26.5 – 31.6 V DC

Spotřeba proudu, vč. servopohonu

450 mA

Vstupy


Spínání

DC PNP

Napájecí napětí čidel

AS-i

Rozsah napětí

18 – 30 V DC

S ochranou proti zkratu

ano

Úroveň spínání – vysoký signál 1

10

Vstupní proud vysoký/nízký

> 7 mA/< 2 mA

Vstupní charakteristika

IEC 61131-2 Type 2

Výstupy, PNP


Galvanicky izolované

ne

S ochranou proti zkratu

ano

Max. proudové zatížení na výstup

400 mA na výstup / 400 celkem (z AS-i)

Výstupy, relé


Galvanicky izolované

ano

Maximální napětí

32 V

Max. proudové zatížení

500 mA

Okolní teplota

–5 až  75 °C

Krytí

IP 42

Profil AS-i

S-7.A.E

Konfigurace vstupů/výstupů

7 Hex

ID kód

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


Příslušenství klapky (namontované)

Příslušenství klapky (namontované)
Použití

B24AS

Namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla


Popis

Popis
AS-EM/SIL2

Napájecí napětí

26.5 – 31.6 V DC

Spotřeba proudu

< 400 mA from AS-i

Max. proudové zatížení na výstup

340 mA

Max. proudové zatížení na modul

340 mA

Stavové LED


Napájení z AS-i

1× zelená

PeripheralFault

1× červená, bliká

ComError

1× červená, svítí

Výstup Q0

1× žlutá (DO0)

Výstup Q1

1× žlutá (DO1)

LED stavu vstupu SI-1

1× žlutá

LED stavu vstupu SI-2

1× žlutá

Stav vstupu DI0

1× žlutá (DI0)

Stav vstupu DI1

1× žlutá (DI1)

Stav vstupu DI2

1× žlutá  (DI2)

Binární vstupy

2 výstupy s tranzistorem (typicky 24 V DC z AS-i, rozsah napětí 18–30 V)

Provozní teplota

–20 až 70 °C

Skladovací teplota

–20 až 75 °C

Krytí

IP 54

Materiál skříně

Plast

Profil AS-i

S-7.B.E (bezpečnost práce) a S7.A.E (modul motoru)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


OBJEDNACÍ KLÍČ

OBJEDNACÍ KLÍČ
Použití

B24BKNE

Komunikační modul BKNE230-24


Popis

Popis
BKNE230-24

Jmenovité napětí

230 V AC 50/60 Hz

Funkční rozsah

198 – 264 V AC

Dimenzování

19 VA (včetně servopohonu)

Spotřeba energie

10 W (včetně servopohonu)

Délka/průřez

Na servopohonu = 1 m, 3 (6*) × 0,75 mm² (bez obsahu halogenů)

Třída ochrany

II (ochranná izolace)

Okolní teplota

–30 až 50 °C

Skladovací teplota

–40 až 80 °C

Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ES

EMC podle 89/336/EHS, 73/23/EHS

Způsob působení

Typ 1 (EN 60730-1)

Třída softwaru

A (EN60730-1)

Údržba

Bezúdržbový

Hmotnost

680 g


OBJEDNACÍ KLÍČ

OBJEDNACÍ KLÍČPoužití

B24C

Komunikační modul BC24 od BV-Control AG


Popis

Popis
B24C

Jmenovité napětí

Z řídicího modulu SLC®

Spotřeba energie

1 W

Připojení

Zástrčky, šroubové svorky

Napájení klapky

24 V

Okolní teplota

–20 až 50 °C

Skladovací teplota

–20 až 80 °C

Vlhkost vzduchu

95% rh, no condensation

Hmotnost

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Max. nárazové napětí

2.5 kV (EN60730-1)


OBJEDNACÍ KLÍČ

OBJEDNACÍ KLÍČ
Popis

B24D

Komunikační modul AGNOSYS BRM10FST

B230D

Komunikační modul AGNOSYS BRM10F


Popis

Popis
B24D/B230D

Jmenovité napětí

18–32 V DC (typicky 24 V)

Připojení

Zástrčky, šroubové svorky