Protikouřové klapky

layer

EK2-EU


Čtyřhranné klapky pro odvod kouře a tepla s funkcí větrání pro odtah tepla a kouře v nucených systémech odvodu kouře, pro dodatečnou dodávku vzduchu a použití v přetlakových systémech

 • Klapka pro odvod kouře a tepla v souladu s CE podle ČSN EN 12101-8
 • Splňuje maximální možné výkonové charakteristiky pro klapky pro odvod kouře a tepla podle normy pro klasifikaci ČSN EN 13501-4
 • Použití v nosných konstrukcích (masivní stěny a lehké příčky a stropní desky), aby se zajistila požární celistvost (požární úsek)
 • Pro potrubí a šachty systémů pro odtah tepla a kouře.
 • Pro přetlakové systémy, nucené systémy odvodu kouře, plynové hasicí systémy a pro dodatečnou dodávku vzduchu
 • Řídicí vstupní signál z požárního poplachového zařízení a integrace do systému řízení budov s TROXNETCOM
 • Vzdálená signalizace pomocí servopohonu otevřeno/zavřeno a zpětné vazby koncové polohy
 • Cmod = pro odvod kouře a větrání v kombinovaných systémech, což umožňuje pneumatické vyrovnávání průtočného množství, protože list klapky může zaujmout mezipolohy
 • Jmenovité velikosti 200 × 200 až 1 500 × 800 mm, pro průtoky spalin až 43 200 m³/h nebo 12 000 l/s při 10 m/s
 • Nízké ztráty tlaku při vysokých nátokových rychlostech, standardní hodnota 10 m/s a vyšší
 • Automatické spuštění (AA), možnost ručního potlačení (MA)
 • Možnost jednoduché a rychlé suché vestavby do masivních stěn a lehkých příček

další informace

layer

EK-JS

Rectangular sheet steel smoke control damper including ventilation function for the removal of smoke and heat in smoke extract systems, as well as for the controlled flow of the necessary supply air. Suitable as a support for keeping safety rooms and their anterooms smoke-free in pressurised ventilation systems (DBA), e.g., in fire brigade lift shafts or for smoke removal in escape tunnels.


 • Can be used in discharge environments with elevated temperatures of up to 600 °C at tested smoke extract ducts and sheet steel ducts
 • Meets pressure level 3 with any airflow direction and automatic release (AA)
 • Nominal sizes 100 × 100 – 1250 × 2560 mm
 • Volume flow rate of 360 m³/h or 100 l/s – 115110 m³/h or 31975 l/s at 10 m/s
 • Design in sheet steel (also powder-coated according to RAL-CLASSIC chart) or stainless steel sheet in A4 quality
 • According to EN 1751: Leakage air flow with closed damper at least class 2 and casing leakage air flow class B, from nominal sizes 840 × 480 leakage air flow with closed damper 3 and casing leakage air flow class C
 • Integration into the central BMS with TROXNETCOM or with interface modules such as those in SLC® technology
 • Cmod for smoke extraction with ventilation function and control characteristics in combined systems (combination damper) and therefore pneumatic balancing possible via travel to intermediate positions

další informace

layer

EK-JZ


Čtyřhranné klapky pro odvod kouře a tepla s funkcí větrání, s nízkou hloubkou montáže a velkým průřezem pro odtah tepla a kouře v nucených systémech odvodu kouře, pro dodatečnou dodávku vzduchu a použití v přetlakových systémech


 • Jmenovité velikosti 200 × 230 až 1 200 × 2 030 mm, pro průtokové objemy kouře až 29 230 m³/h nebo 105 235 m³/h při 12 m/s, možné nátokové rychlosti až 20 m/s 
 • Jednoduchá a rychlá instalace do součástí a na ně
 • Plášť, listy klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z křemičitanu vápenatého
 • Hladina tlaku 2 (provozní tlak –1 000 až 500 Pa)
 • Automatické spuštění (AA), možnost ručního potlačení (MA)
 • Pro potrubí odtahu kouře s tloušťkou stěny od 35 mm
 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C


Volitelné vybavení a příslušenství


 • Krycí mřížka (různé typy konstrukce)
 • Instalační rám pro potrubí odvodu kouře z křemičitanu vápenatého a ocelového plechu
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM
 • Nátěr pro použití ve venkovních stěnách
 • Cmod = pro odvod kouře a větrání v kombinovaných systémech, což umožňuje pneumatické vyrovnávání průtočného množství, protože list klapky může zaujmout mezipolohy
 • Montážní příslušenství

další informace

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870