00132374_0
Controller TAM


00132374_0

TAM

Modul adaptéru pro rozšíření systému EASYLAB

Modul adaptéru jako rozhraní mezi regulací odvodu vzduchu z digestoře a prostorovou regulací na jedné straně a ústředním systémem řízení budov na straně druhé

 • Komunikace plug and play až s 23 regulátory EASYLAB, regulátory odvodu z digestoře nebo prostorové regulátory
 • Dodatečné datové body pro začlenění jiných proměnných a konstantních průtoků do bilance místnosti, např. regulátorů nebo digestoří
 • Lze nastavit jako rozhraní místnosti k ústřednímu systému řízení budov
 • Připojení prostorového regulátoru pro signalizaci a použití prostorových funkcí


Možnosti rozšíření

 • Připojení k elektrické síti (230 V)
 • Rozšiřující moduly se standardními rozhraními LonWorks, BACnet nebo Modbus pro připojení k centrálnímu systému řízení budov
 • Prostorové regulátory pro výchozí nastavení provozního režimu

Použití

Použití

 • Modul adaptéru typu TAM pro rozšíření systému EASYLAB
 • Rozhraní mezi regulací odvodu z digestoře a prostorovou regulací
 • Rozhraní k centrálnímu systému řízení budov, napěťové signály 0–10 V nebo s rozšiřujícími moduly pro LonWorks, BACnet nebo Modbus
 • Velmi snadné uvedení do provozu: automatická identifikace regulátoru, adresování komponent se nevyžaduje (komunikace plug and play), konfigurační software s navigací pomocí interaktivních nabídek a rozšířené diagnostické funkce
 • Konfigurace podle projektu s využitím rozšiřujících modulů a prostorových regulátorů
 • Řada možností pro začlenění dodatečných průtoků do bilance místnosti
 • Lze aktivovat funkci správy místnosti (RMF)
 • Pro použití v laboratořích, čistých provozech ve farmaceutickém průmyslu a výrobě polovodičů, v operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a v kancelářích s velmi náročnými požadavky na regulaci

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Komunikace plug and play s automatickou identifikací ovladače, nevyžaduje se adresování komponent
 • Modulový systém pro funkční rozšíření
 • Připojení a stavové displeje na vnější straně pláště ovladače
 • Nastavení podle konkrétního projektu pomocí nastavitelných prostorových regulátorů
 • Nastavení podle konkrétního projektu lze provést pomocí konfigurovatelných speciálních funkcí, monitorování a signalizace poplachu
 • Trvalá funkce monitorování systému a připojených čidel
 • Velmi snadné uvedení do provozu, změny konfigurace a diagnostika
 • Centralizovaná konfigurace a trvalá signalizace nastavení místnosti (funkce řízení místnosti)
 • Konfigurační software EasyConnect umožňuje interaktivní navigaci (též bezdrátově)
 • Zkoušeno výrobcem a konfigurace s parametry podle konkrétního projektu

Popis

Provozní režimy

 • LAB: systém řízení podle odváděného vzduchu pro laboratoře
 • CLR: systém regulace podle přiváděného vzduchu pro čisté provozy
 • LAB/CLR-RMF: systém s aktivní funkcí správy místnosti

Součásti a vlastnosti

 • Mikroprocesorový systém s programem a systémovými daty uloženými v trvalé paměti
 • Svorky s dvojitou sadou kontaktů pro připojení k elektrickému napájení
 • Připojení pro dva ovládací panely
 • Připojení komunikační linky do zásuvky nebo ke šroubovacím svorkám
 • Digitální výstupy se šroubovacími svorkami
 • Digitální vstupy se šroubovacími svorkami
 • Analogové vstupy se šroubovacími svorkami nebo zásuvkou
 • Analogové výstupy se šroubovacími svorkami
 • Zabudovaný koncový odpor pro komunikační linku
 • Výstražné kontrolky na obou stranách skříně
 • Stavové kontrolky (takt, komunikace a koncový odpor)

Příslušenství

Rozšiřující moduly jsou namontované od výrobce nebo je lze instalovat později

 • T: EM-TRF, napájecí jednotka pro připojení regulátoru k síťovému napětí 230 V AC
 • U: EM-TRF-USV, napájecí jednotka pro připojení regulátoru k síťovému napětí 230 V AC a zajištění nepřetržitého napájení
 • L: EM-LON, rozhraní LonWorks FTT-10A
 • B: EM-BAC-MOD-01, rozhraní konfigurované pro BACnet MS/TP
 • M: EM-BAC-MOD-01, rozhraní konfigurované pro Modbus RTU

Užitečné doplňky

 • BE-LCD-01: Ovládací panel pro regulaci odvodu z digestoře a prostorovou regulaci (pouze pro provozní režim ...-RMF)
 • Převodníky rozdílu tlaku: Převodníky statického rozdílu tlaku pro regulaci tlaku v místnosti nebo regulaci tlaku v potrubí
 • EasyConnect: Konfigurační software pro uvedení do provozu a diagnostiku součástí EASYLAB

Charakteristické konstrukční znaky

 • Základová deska a rozšiřující moduly v jedné skříni
 • Úhelník pro upevnění pouzdra do spínací skříně nebo stěnu či na strop
 • Pouzdro lze otevřít bez použití nářadí, s výjimkou TAM s EM-TRF nebo EM TRF-USV
 • Zdířka na kolíkový konektor pro připojení rozšiřujících modulů
 • Zdířky pro nejdůležitější připojení na vnější straně pláště

Materiály a povrchy

 • Plášť vyrobený z plastu ABS, modrý (RAL 5002)

Technické údaje

 • Order code
Tilkoblinger og tilstandsdisplay – TAM 00134137_0

① Indikatorlampe alarm

② Digital inngang

③ Tilkoblinger romkontrollpaneler eller service

④ Analog inngang

⑤ Tilkobling kommunikasjonskabel

⑥Indikatorlamper kommunikasjon, aktiv endemotstand, regulatorfunksjon (heartbeat)

tam

Stažení

informace o produktu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870