small_tab1_Serie Nachrüstsets
nachruestset_1
nachruestset_2
nachruestset_3
nachruestset_4
small_tab1_Serie Nachrüstsets
nachruestset_1
nachruestset_2
nachruestset_3
nachruestset_4

Sady dodatečného vybavení (retrofitu)

Pro variabilní průtok nebo přepínáníV<sub>min</sub>-V<sub>max</sub> v prostorových vzduchotechnických zařízeních

Servopohony a instalační příslušenství pro mechanické samočinné regulátory CAV typu EN, RN nebo VFC a škrticí klapky typu VFR

 • Sady součástí pro snadné dodatečné vybavení
 • Potenciometr nebo mechanické zarážky
 • Napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Ovládací vstupní signál: napěťový signál 0–10 V DC pro servopohony s modulací
 • Řídící vstupní signál: jednovodičové ovládání nebo dvouvodičové ovládání (tříbodové) pro přepínání mezi hodnotami min/max
 • Kladný zámkový spoj s regulátorem CAV nebo škrticí klapkou


Volitelné vybavení a příslušenství pro typy RN a EN

 • Pomocný přepínač s nastavitelnými přepínacími body, například pro zachycení koncových poloh

Použití

Použití

Stavební sady pro dodatečné vybavení mechanických samočinných regulátorů průtoku vzduchu nebo škrtících klapek se servopohony.

Regulátory typu EN nebo RN, taktéž pro VFC

 • Přepínání mezi požadovanými hodnotami průtoku vzduchu Min/Max
 • Variabilní nastavení požadovaných hodnot průtoku vzduchu

Škrtící klapky typu VFR

 • Min/Max změna polohy listu klapky

Popis

Součásti a vlastnosti

 • List klapky může zaujímat různé polohy
 • Mechanické zarážky nebo potenciometry (pouze pro typy VFC a VFR) k nastavení průtoku vzduchu
 • Napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Přepínání mezi požadovanými hodnotami nebo rozsahem signálního napětí 0–10 V DC

Technické údaje

 • Order code
retrofit_kits

Stažení

informace o produktu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870