Výstavní hala č. 12 ve Frankfurtu nad Mohanem

zpět na přehled
datum

29.05.2019

rubrika

média / projekty

Ve spolupráci s cášskou architektonickou firmou kadawittfeldarchitektur byla vytvořena hala, která znamená nejen redefinici kritérií estetiky a funkčnosti, ekonomiky a udržitelnosti, působení na návštěvníky a komfort. Coby ideální místo konání akcí představuje i urbanistickou myšlenku pro vznik nového Frankfurtu. Působivé těleso haly č. 12 rozšiřuje soubor veletržních hal směrem na západ, představuje inspirativní akcenty na trhu globálního podnikání a poskytuje nové úhly pohledu na frankfurtskou evropskou čtvrť. Vybavení prostor inovativní vzduchotechnikou technologií zajišťuje vysokou úroveň pohody a bezpečnosti.

Mohutný vzdušný prostor

Celkem 97 620 m² pochůzího prostoru, 33 600 m2 výstavních ploch, řádově 6 fotbalových hřišť. Uzavřený prostor o výměře téměř 340 000 m3. Návštěvní kapacita téměř 24 000 lidí. S novou výstavní halou č. 12 se pojí celá řada superlativů. Vzhledem k tomu, jak velký počet lidí zde bude generovat CO2 a šířit teplo, a vzhledem k teplu generovanému osvětlením a technologiemi výstavních stánků, musí systém ventilace a klimatizace nejen poskytovat velké množství upraveného čerstvého vzduchu, ale také odvádět značné tepelné zatížení.

Energeticky účinný systém ventilace

Dvě výstavní podlaží jsou klimatizována při celkovém objemu primárního vzduchu přibližně 840 000 m³/h, zatímco indukce odvádí celkem asi 3 500 000 m³/h vzduchu s chladicím výkonem přibližně 10 MW. „Ve výstavní hale č. 11 se nám, pokud jde o vhodné klima a energetickou účinnost, mimořádně osvědčil systém vzduch-voda,“ říká Anton Heisler, vedoucí oddělení technického vybavení budov společnosti Messe Frankfurt, „a proto jsme se znovu rozhodli osadit v budově aktivní chlazené paprsky.“ Dvě třetiny topného a chladicího výkonu zajišťuje sekundární vzduch hnaný přes vodní médium. Systémy vzduch-voda mají velkou výhodu v tom, že energii u nich „voda“ přenáší mnohem efektivněji než vzduch. Pro srovnání, systém využívající pouze vzduch vyžaduje pro chlazení místnosti trojnásobek průtoku primárního vzduchu. Projektantům poskytly cenné informace zkušenosti nabyté v hale č. 11, která má podobnou šířku, ale je o celých 60 m delší, a výsledky energetického monitorování, které jsme tam provedli. Stejně jako v hale č. 11 provedla společnost INNIUS GTD GmbH Dresden složité simulační výpočty (CFD - Computational Fluid Dynamics). Aby bylo dosaženo optimálních výsledků a optimální kvality ovzduší, byly specifikovány a tím pádem i značně usnadněny procesy projektování, návrhu, uspořádání a vyrovnání indukčních difuzorů TROX.

Udržitelnost výstavby

Klient, společnost „Messe“, přikládal udržitelné výstavbě velký význam. Kromě energeticky účinné klimatizace zajištěné systémem vzduch-voda, je zde i střešní fotovoltaický systém, který umožňuje výrobu energie v množství odpovídajícím průměrné roční spotřebě 241 čtyřčlenných domácností. Při očekávaném pokrytí 1,5 MW bude solární energie pokrývat přibližně 20 % spotřeby elektřiny při základním zatížení.

Virtuální projektování

Projektantská společnost Brendel Ingenieure, která odpovídala za projekt, použila při projektování klimatizačních a protipožárních systémů a systémů ochrany proti kouři nejmodernější metody. Byl vytvořen virtuální 3D model technického zařízení budovy.

Požární zkoušky

Pokud vypukne požár, je třeba zajistit rychlou a bezpečnou evakuaci až 25 000 lidí únikovými trasami nezatíženými kouřem. Digitálně propojený systém protipožární a kouřové ochrany společnosti TROX s jeho komponenty zajišťuje, aby do sebe vše zapadalo. Důkaz o bezpečnosti únikových a záchranných tras podaly komplexní CFD analýzy šíření kouřových plynů, při kterých bylo přihlédnuto i ke složité členitosti prostor a trojrozměrným podmínkám proudění. Pomocí simulace požáru byly označeny problémové oblasti a bylo vypracováno řešení, které by bylo možné realizovat při navrhování zařízení. Tím mělo být zaručeno dosažení stanovených cílů ochrany za stávajících mezních podmínek. Za tímto účelem byla ve dvou výstavních halách a ve dvou vestibulech realizována řešení pro odtah kouře o kapacitě 1 000 000 m³/h, respektive 400 000 m³/h a byly provedeny kouřové zkoušky s horkým plynem normy listu 1 VDI 6019, aby byly zajištěny nízké kouřové vrstvy.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRU A KOUŘE

V extrémně vysokých vestibulech na západní a východní straně je možné zajistit nezbytné odsávání vzduchu z výstavní haly pomocí přepadových klapek TROX, protože lze předpokládat, že v daném okamžiku nastane vždy pouze jeden požár. Ventilátory TROX X-FANS s volitelným pláštěm DAX splňují požadavky na tepelnou izolaci podle EnEV, šetří náklady a zajišťují řízený odvod kouře přes střechu. Ve spodním podlaží haly č. 12 jsou kouř a teplo odváděny kouřovody určenými pro jednotlivé úseky, které vedou po stranách do funkčních místností pomocí koučových klapek EK-EU a odtud kouřovody určenými pro několik úseků přes střechu prostřednictvím kouřových odsávacích ventilátorů X-FANS BVD. Na obou podlažích zajišťují přívodní ventilátory X-FANS AXN a DRV-EC potřebné proudění vzduchu do výstavních hal prostřednictvím ventilačních mřížek AH. Horní podlaží haly č. 12 je přímo napojeno na 50 střešních ventilátorů X-FANS typu BVD.

V areálu výstavní haly je celkem 16 schodišť, která umožňují odvádění kouře z obou podlaží prostřednictvím systémů přetlakové ventilace (DBA). Přetlak - přívodní ventilátory přivádějí požadovaný celkový objemový tok do schodišťové šachty, díky čemuž kouř nevstupuje do schodišťové šachty z podlaží, na kterém požár propukl. Venkovní vzduch je nasáván pomocí klapek pro odsávání kouře EK-JZ při sacím otvoru, protože se počítá i s požáry, ke kterým dojde ve venkovním prostředí. Pokud je klapka uzavřena, je zabráněno přenosu požáru do budovy.

Inteligentní diagnostický systém ventilátoru X-FANS

Ventilátory TROX X-FANS instalované ve výstavní hale č. 12 jsou vybaveny inteligentním diagnostickým systémem a zařízením pro měření objemového průtoku. Pomocí zařízení pro měření objemového průtoku se stanoví provozní objemový průtok. Měření objemového průtoku si nevyžádá vynaložení většího úsilí; lze jej provést například v bodě napojení místního potrubí. To podstatně urychluje seřizovací práce. Únavné debaty mezi lidmi podílejícími se na výstavbě například o měřicích bodech nebo způsobech měření jsou tak minulostí. Během zkoušek, které se podle předpisů musí provádět každých šest měsíců, systém signalizuje stav ventilátorů pro odvádění kouře a zejména stav motorů. Tím je zajištěn trvalý a bezpečný provoz. K údržbě ventilátorů se přistupuje až poté, co diagnostický systém ohlásí závadný stav. Při použití diagnostického systému lze opomenout i intervaly výměny mazání a ložisek doporučené výrobcem a příslušné úkony provádět až po signalizaci systému. Zejména u ventilátorů pro odvádění kouře to představuje zcela zásadní výhodu oproti předchozí pravidelným kontrolám a znatelnou úsporu nákladů na údržbu.

Digitální inteligence skýtá výhody v oblasti bezpečnosti a nákladů

S inteligentními řešeními, jako je diagnostický systém ventilátorů TROX X-FANS, lze ve velmi krátkém čase vyhodnotit skutečný stav ventilátoru, pokud jde o jeho opotřebení a výkon, a příslušné výsledky uložit a porovnávat v dodaném softwaru. Díky tomu je možné zajistit optimální výkon ventilátoru a přizpůsobit jej potrubním systému ve vazbě na energeticky efektivní používání. Inteligentní propojení prvků požární ochrany a odvádění kouře zajišťuje rozhodující funkční spolehlivost systému v případě požáru.

Údaje o výstavbě

Zadavatel: Messe Frankfurt Venue GmbH
Projektant: Brendel Engineers
Odborník na požární bezpečnost: Peter Vogelsang
Architekti: kadawittfeldarchitektur
Odpovědné osoby na veletrhu: Anton Heisler a Stephan Hahn
Plocha: 16,800 m² na podlaží haly, spodní podlaží proměnlivé
Vnitřní rozměry haly: 211,90 x 79,50 m
Světlá výška haly: 10 m na obou podlažích
Maximální počet osob: 11 800 na podlaží


Na střeše výstavní haly č. 12: Ventilátory pro odvádění kouře TROX X-FANS BVD instalované na střeše jsou vybaveny inteligentním diagnostickým systémem ventilátorů

Downloads:

Fotos ZIP

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870