UDRŽITELNOST U TROX

TROX PRESENTS ...

The TROX 2022 Sustainability Report

Sustainability is "in": Countless companies boast about their sustainable actions and are constantly launching new sustainability labels on the market - from equity funds to food to holiday trips. Sustainability has become an important image factor and is well received. But unfortunately, the term has also become very worn out in the meantime.

This could be easily changed, because sustainability is an essential element in securing the future and thus clearly more than "just" an image factor!

For this reason, TROX has developed a correspondingly far-sighted sustainability strategy. The core of this strategy is to achieve climate neutrality by 2040 - and since this can only be achieved by taking many small steps, interim targets have been defined which must of course also be achieved.

What these are in detail can be found in the fourth sustainability report of the TROX GROUP, which is based among other things on the internationally recognised standards of the Global Reporting Initiative (GRI).
TROX Sustainability Report 2022 (PDF)

The TROX 2021 Sustainability Report

Sustainability is probably the buzzword of our time and it is impossible to imagine the media without it. The awareness surrounding sustainable action long ago ceased to be something that was only relevant for private consumers. Companies are also looking more seriously at how their activities are affecting the environment and the importance of a corporate sustainability concept as part of the corporate culture is growing. 
TROX Sustainability Report 2021 (PDF)

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI 2020

Naše úsilí o podporu udržitelnosti je v souladu s klíčovou hodnotou naší firemní politiky a také s důležitým současným trendem: zdravím. Zdraví lidé díky dobrému, čistému vzduchu a zdravému životnímu prostředí.

Mnoho nejistot roku formovaných koronavirem zdůrazňuje skutečnou důležitost této základní hodnoty a současného mega trendu. Proto myslíme na udržitelnost jako na příležitost, aby se TROX prosadil jako zaměstnavatel a poskytovatel řešení.


TROX Sustainability Report 2020 (PDF)

ZPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI 2019

Spoločnosť TROX po prvýkrát zverejnila správu o udržateľnosti celej spoločnosti. "Udržateľnosť nie je niečo statické - práve naopak. Udržateľné správanie sa spoločnosti je neustály a dlhodobý proces, v ktorom rok čo rok robíme krok vpred s novými krokmi a opatreniami," vysvetľuje Udo Jung, výkonný riaditeľ pre predaj, technológie a výrobu (TROX GmbH). "Táto správa má ilustrovať, čo sme doteraz dosiahli a ako chceme konať v budúcnosti."
TROX Sustainability Report 2019 (PDF)

Skupinu společnosti TROX, kterou vlastní nadace, definuje udržitelnost jako součást své firemní DNA. Jako dlouhodobě zavedená společnost jsme ve společnosti TROX Austria věřili v dlouhodobé cíle, efektivitu a inovace i sociálně a společensky odpovědné chování od roku 1963. Nabízíme našim zákazníkům komponenty a systémy, které využívají dostupné zdroje nejlepším možným způsobem a zároveň významně přispívají k ochraně klimatu v celém jejich řetězci. Udržitelnost je jádrem našeho podnikání, hybnou silou růstu a zároveň součástí naší odpovědnosti.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ DO 2040

Environmentální a sociální odpovědnost a ziskový růst pro nás patří k sobě. Je to proto, že neustálé zlepšování činí naši společnost o to více životaschopnější pro budoucnost. Nejde jen o úsporu energie, snížení spotřeby vody a snížení odpadu. Orientujeme naši společnost na přísně uplatňovanou udržitelnost, abychom splnili naši snahu být do roku 2040 klimaticky neutrální, čímž využijeme podnikatelské příležitosti, které máme k dispozici pro produktivní budoucnost.

17 CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

V rámci naší strategie udržitelnosti energicky bojujeme se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN. Pro nás jsou tyto cíle předzvěstí naší odpovědnosti jako globální skupiny. Zahrnují cíle, které jsme vždy považovali za důležité, jako je udržitelný hospodářský rozvoj, technické inovace, energetická účinnost a především lidský blahobyt

6 STRATEGICKÝCH OBLASTÍ AKCE

Usilujeme o přístup 360 ° udržitelnosti, který zahrnuje 6 definovaných strategických oblastí pro akci. Ty pokrývají téměř všech 17 cílů udržitelného rozvoje. Strategická pole činnosti TROX jsou do značné míry zaměřena na dosažení těchto cílů. Tímto způsobem chceme reagovat na obrovské výzvy naší doby a aktivně podporovat udržitelný život, práci a podnikání.OBLASTI PRO AKCI DETAILNĚ

PRODUKTY

Ekologická stopa společnosti TROX je do značné míry určena samotnými produkty. Naše výrobky poskytují lidem optimální kvalitu a teplotu vzduchu i zvýšenou bezpečnost (požární ochrana). Zde věříme v dlouhé servisní cykly a energetickou účinnost.

VÝROBA

Věnujeme zvláštní pozornost pečlivému využívání zdrojů energie a vody, předcházení vzniku odpadu a optimálním pracovním podmínkám. Náš výrobní systém TROX TPS používáme ke zlepšování postupů a aspektů udržitelnosti ve všech 19 výrobních zařízeních skupiny TROX GROUP po celém světě.

MOBILITA A LOGISTIKA

Dbáme na snížení spotřeby CO2 při přepravě zboží a optimalizaci zdrojů použitých v obalových materiálech. Vyrábíme v blízkosti našich zákazníků, přepravujeme svazky, dbáme na výběr správných přepravců a optimalizaci obalů s cílem zlepšit pohyblivost.

INFRASTRUKTURA

Provozní infrastruktura společnosti TROX je zaměřena na udržitelnost. Efektivní využívání energie a vody v budovách snižuje emise CO2 a snižuje provozní náklady. Od samého začátku plánujeme produkty tak, aby používaly opakovaně použitelné materiály, a recyklujeme, kdykoli je to možné.

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Naši zaměstnanci jsou klíčem k realizaci naší obchodní strategie a našeho úspěchu. Řízení práce a zdraví a silná koncepce školení pro zaměstnance udržitelným způsobem podporují odhodlání a otevírají potenciál.

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Komunikace pro nás znamená interakci se zákazníky, obchodními partnery a zaměstnanci. Jsme součástí silné sítě, která nám umožňuje dosahovat a zapojovat naše odpovědnosti do předpisů, pokynů a zákonů, abychom dosáhli budoucnosti, která stojí za to žít.

BREEAM CERTIFICATE

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) is a certification system, which assesses the overall building concept. BREEAM specifies nine main categories on which your building is evaluated. Credits are awarded and weighted for each category. This results in a final score for the building, in ratings from ‘Pass’ to ‘Outstanding’. Overall, the BREEAM certification is a quality label, it encourages you to focus on sustainability in building design and the environmental impact of products in buildings.

TROX can help towards obtaining these credits in different categories by using our products, in combination with other building components. The TROX-products could contribute and impact in six of those nine main categories.

Download the TROX-brochure for more detailed information.

UDRŽITELNÉ REFERENČNÍ PROJEKTY TROX

HOHO VÍDĚŇ

U druhého nejvyššího mrakodrapu na světě byl kladen důraz na ochranu životního prostředí a zdrojů. Jedná se o dokonalý zápas pro snahu společnosti TROX o vysokou úroveň udržitelnosti a kvality. Tlakový klimatizační systém využívá vysoce kvalitní a koordinované komponenty, které zajišťují, že nouzové východy a záchranné cesty zůstanou v případě požáru bez kouře. Toto řešení je výjimečné díky řídicí jednotce BUS. Šetří nejen náklady na materiál a kabeláž, ale také zůstává flexibilní.

MEZINÁRODNÍ ČTVRŤ LONDÝN

Mezinárodní čtvrť v Londýně představuje budoucnost práce. To je místo, kde vedle 25 000 nových jedinečných pracovišť existují nové obchodní prostory, restaurace, kavárny a apartmány. Společně s architektem vyvinula společnost TROX na míru zcela nové řešení klimatizace pro kancelářskou budovu: SKYBEAM, chladicí konvektor s jedinečnou světovou flexibilitou, s povzbudivě nízkými provozními náklady díky vysoké energetické účinnosti.

UNIVERZITA LEUPHANA LÜNEBURG

Důležitými plánovacími kritérii pro nové sídlo byly zejména udržitelná výstavba a ekonomické využití elektřiny pro osvětlení, větrání a klimatizaci. Byl zvolen optimálně koordinovaný klimatizační systém TROX. Centrální ovladač, regulátor objemového průtoku a vzduchové kanály ventilačního a klimatizačního systému zajišťují ideální podmínky pro učení a výuku, zejména nízká spotřeba energie, ventily pro odvod kouře a požární klapky.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870