Type EM-LON

Rozhraní LonWorks pro regulátory a moduly adaptérů EASYLAB

Rozšiřující modul pro regulátory odvodu z digestoře EASYLAB, prostorové regulátory, regulátory odváděného vzduchu, regulátory přiváděného vzduchu a moduly adaptérů, pro propojení místnostní nebo jednotlivých regulátorů průtoku k centrálnímu systému řízení budov

 • Rozhraní LonWorks FTT-10A
 • Komunikace pouze pomocí standardních síťových proměnných (SNVT)
 • Rozšiřující modul je upevněný v plášti pomocí základových součástí EASYLAB
 • Snadné dodatečné vybavení
 • Svorkovnice s dvojitou sadou kontaktů pro síť LonWorks
 • Servisní mikrospínač a odpovídající kontrolka


Rozhraní k ústřednímu systému řízení budov

 • Při použití na regulátoru s aktivní funkcí managementu místnosti (RMF) poskytuje modul také datové body pro celou místnost, např. pro celkový průtok nebo konsolidované alarmy
 • Při použití na jediném regulátoru: datové body pro průtok, alarm, polohu listu klapky nebo jiné
 • Výchozí nastavení centralizovaného provozního režimu, např. noční provoz

Expansion module LON FTT 10 00137415_0


 • Použití
 • Popis

Použití

 • Rozšiřující modul typu EM-LON pro systém EASYLAB
 • Rozhraní LonWorks FTT-10A k ústřednímu systému řízení budov
 • Datové body pro jednotlivé regulátory nebo pro místnost
 • Rozhraní místnosti: Výchozí nastavení provozních režimů místnosti v rámci systému EASYLAB, zvýšení nebo snížení míry výměny vzduchu, odečítání skutečných provozních hodnot místnosti nebo vyhodnocených poloh listu klapky, konsolidovaných alarmů
 • Rozhraní regulátoru: Výchozí nastavení provozního režimu pro jediný regulátor odvodu z digestoře, odečítání jednotlivých provozních hodnot, například průtoku pro jednotlivé regulátory, nebo individuálních alarmů
 • Lze použít s regulátorem odvodu z digestoře, regulátorem přiváděného vzduchu, regulátorem odváděného vzduchu nebo regulátorem rozdílu tlaku EASYLAB TCU3 a s modulem adaptéru TAM
 • Pro použití v laboratořích, čistých provozech ve farmaceutickém průmyslu a výrobě polovodičů, v operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a v kancelářích s velmi náročnými požadavky na regulaci
 • Namontované výrobcem nebo pro dodatečné vybavení (retrofitting) do skříně základních součástí EASYLAB

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Síť LonWorks bez topologie s libovolným počtem větví (hvězdicové, liniové a libovolné kombinace)
 • Komunikace pouze pomocí standardních síťových proměnných (SNVT)
 • Datové rozhraní pro regulátor EASYLAB nebo pro místnost EASYLAB s různými funkčními profily
 • Požaduje se systémová integrace (navázání) do sítě LonWorks

Součásti a vlastnosti

 • Mikroprocesor se základním programem uloženým v trvalé paměti pro načtení aplikací LonWorks
 • Transceiver FTT-10A – bez topologie – kroucená dvojlinka
 • Svorkovnice s dvojitou sadou kontaktů pro síť LonWorks (jednoduché zapojení)
 • Servisní mikrospínač a odpovídající kontrolka pro odeslání identifikace Neuron požadované pro zapojení do systému
 • Dvě kontrolky pro "odesílání dat" a "příjem dat"

Charakteristické konstrukční znaky

 • Rozměry základové desky a upevňovací body odpovídají hlavní základové desce EASYLAB a skříni
 • Upevnění dvěma šrouby
 • Pinový konektor k připojení modulu k základové desce TCU3 nebo TAM

Technické údaje

 • Order code
EM-LON 00131144_0
① Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
② Terminals for the LonWorks network
③ Service pin push button and corresponding indicator light
④ Indicator lights – data transfer


em_lon

Stažení

informace o produktu

certifikáty

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Visual contact Visual contact

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Visual contact Visual contact

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Visual contact Visual contact

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Visual contact Visual contact

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870