marketing_image_1
marketing_image_2
CE
ASI
VDI
marketing_image_1
marketing_image_2
CE
ASI
VDI

TYP EK-EU

PRO NUCENÉ SYSTÉMY ODVODU KOUŘE A PRO DODATEČNOU DODÁVKU VZDUCHU, ROVNĚŽ PRO PŘIROZENÉ SYSTÉMY ODVODU KOUŘE A TEPLA

Čtyřhranné klapky pro odvod kouře a tepla s funkcí podtlakového větrání pro odtah kouře u systémů s nuceným odvodem kouře nebo jako přídavný přívod vzduchu

 • Plášť, list klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z teplotně odolného křemičitanu vápenatého
 • Dálkové ovládání servopohonem
 • Hladina tlaku 3 (pracovní tlak −1 500 až 500 Pa)
 • Ruční nebo automatické spouštění
 • Do potrubí pro odvod kouře s tloušťkou stěny od 35 mm
 • Energeticky účinné díky nízkým rozdílům tlaku a hladinám akustického výkonu
 • Těsnost pláště třídy C podle EN 1751.


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Instalační rám
 • Krycí mřížka
 • Kontrolní kryty

Použití

Použití

 • Klapky pro odvod kouře a tepla typu EK-EU se značkou CE a prohlášením o vlastnostech pro odtah kouře s použitím nucených systémů odvodů kouře; rovněž pro přirozené systémy odvodu kouře a tepla
 • Dodávka čerstvého vzduchu pro nucené systémy odvodu kouře
 • Funkci podtlakového větrání lze použít, pokud byl upraven mechanický systém odvodu kouře (kolaudace základní budovy) pro podtlakové větrání
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení o stavebních výrobcích
 • Klasifikace podle EN 13501-4, EI 90 (vedw–hodw, i↔o) S1500 Cmod MA multi
 • Použití Cmod pro větrání v kombinovaných systémech a pro mezipolohu pro hydraulické vyrovnávání pomocí TROXNETCOM
 • Splňuje požadavky EN 12101-8
 • Přezkoušeno na protipožární vlastnosti podle DIN 1366-10 a EN 1366-2
 • Těsnost pláště třídy C podle EN 1751.
 • Nízká hladina akustického výkonu a nízký rozdíl tlaku
 • Libovolný směr proudění vzduchu
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM
 • Všeobecné povolení stavebního úřadu č. Z-56.4212-990

POPIS

Součásti a vlastnosti

 • Montážní poloha je nezávislá na směru proudění vzduchu nebo poloze hřídele listu klapky
 • Hladina tlaku 3 (pracovní tlak −1 500 až 500 Pa)
 • Automatické (AA) nebo ruční spouštění (MA)

Přídavné díly

 • Servopohon otevřeno/zavřeno, napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Síťový modul pro propojení se sítěmi AS-i, např. AS-EM/EK, AS-EM/SIL2
 • Příslušenství
 • Instalační rám
 • Krycí mřížka testována podle EN 1366-10
 • Revizní otvor na straně obsluhy, nahoře/dole

Užitečné doplňky

 • Detektor kouře v potrubí typu RM-O-3-D
 • Detektor kouře s monitorovacím zařízením proudění vzduchu RM-O-VS-D
 • Ventilátory pro odtah kouře X-FANS
 • Ventilátor pro odtah kouře pro střešní montáž BVDAX/BVD
 • Ventilátor pro odtah kouře pro nástěnnou montáž BVDAX/BVD
 • Radiální ventilátor pro odtah kouře BVREH/BVRA
 • Proudové ventilátory pro odtah kouře BVGAX/BVGAXN
 • Všechny ventilátory pro odtah kouře jsou zkoušeny podle EN 12101-3 pro F200/F300/F400 a F600, v závislosti na typu. Jsou opatřeny značkou CE, vybaveny prohlášením o vlastnostech.

Konstrukční charakteristiky

 • Pravoúhlá konstrukce
 • Servopohon otevřeno/zavřeno se zpětným chodem
 • Dálkové ovládání servopohonem
 • Vhodné pro připojení krycích mřížek nebo instalačních rámů
 • Revizní otvor nahoře a dole

Materiály a povrchy

 • Plášť, list klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z teplotně odolného křemičitanu vápenatého
 • Mosazná ložiska
 • Hřídele vyrobeny z nerezové oceli
 • Normy a směrnice
 • Nařízení o stavebních výrobcích
 • ČSN EN 12101-8:2011 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-10:2011 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-2:1999 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Požární klapky
 • ČSN EN 13501-4:2009 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
 • ČSN EN 1751:1999 Větrání budov – Koncová vzduchotechnická zařízení
 • Německá směrnice MLAR (směrnice o požadavcích požární ochrany pro potrubní systémy)

Údržba

 • Nucené systémy odvodu kouře požadují stálý přívod napájecího napětí i v případě požáru
 • Klapky pro odvod kouře je nutné pravidelně udržovat a musí být stále v provozu
 • Údržbu je nutné provádět vždy nejdéle po 6 měsících
 • Musí být vytvořen záznam o údržbě a dokumentaci je nutné archivovat pro pozdější odkaz
 • Funkční spolehlivost klapky pro odvod kouře musí být vyzkoušena nejméně jednou za šest měsíců při zákaznickém uspořádání provozovatele systému odvodu kouře. Funkční zkouška musí být provedena v souladu se základními požadavky na údržbu podle EN 13306 a DIN 31051. Pokud dvě po sobě následující zkoušky, provedené s intervalem 6 měsíců, proběhly v pořádku, další zkoušku je možné provést až po roce
 • Podrobné pokyny pro údržby a kontrolu najdete v návodu k montáži a použití

Technické údaje

 • FUNKCE
 • TECHNICAL DATA
 • Specification text
 • Order code

Popis funkce
Klapky pro odvod kouře a tepla se používají v nucených systémech odvodu kouře a v přirozených systémech odvodu kouře a tepla. Slouží k odvodu spalin a pro dodatečnou dodávku vzduchu do jedné nebo více požárních sekcí. Klapky jsou vyrobeny z desek křemičitanu vápenatého a jsou otvírány zapouzdřeným servomechanismem. Pokud je detekován kouř, servomotor se aktivuje signálem z detektoru kouře nebo požárního poplachového zařízení. Klapky pro odvod kouře mají dvě bezpečnostní polohy: otevřenou a zavřenou. V případě klapek pro odvod kouře odolných vůči požáru a určených pro více sekcí je bezpečnostní poloha buďto „otevřeno“, nebo „zavřeno“, a to podle místa požáru a trasy odváděného kouře. V bezpečné poloze „otevřeno“ musí být zachována volná plocha i při požáru! V závislosti na stanovené křivce časové závislosti teploty může EK-EU dosahovat úplně otevřené nebo zavřené polohy po 25 minutách (MA, ruční spuštění). Pro zajištění spolehlivé činnosti je nutná pravidelná údržba klapky pro odvod kouře.

Rectangular or square smoke control dampers to product standard EN 12101-8, tested to EN 1366- 10 and EN 1366-2, for use in smoke extract systems. Smoke control dampers not only prevent the spreading of smoke and combustion products between fire compartments, they also
prevent the leakage of emitted, dangerous and poisonous fire suppression gases from the affected area, and they maintain positive pressure in pressurisation systems. The EK-EU is suitable as a pressure relief damper for gas fire extinguishing systems. For extracting smoke gases and for providing additional supply air to one or more fire compartments. The EK-EU can be used in smoke extract systems which have been approved for extract ventilation. The fire-resistant smoke control damper for multiple compartments is suitable for installation in solid walls and ceiling slabs as well as in and on fire-resistant smoke extract ducts. Open/Close actuator, with fully wired and ready-to-operate control module AS- EM or AS-EM/SIL2 in a temperature resistant encasing (optional).

Special characteristics

 • Declaration of performance according to Construction Products Regulation
 • Classification to EN 13501-4, EI 90 (vedw – hodw, i↔o) S1500 Cmod MA multi
 • General building inspectorate licence Z- 56.4212-990
 • Complies with the requirements of EN 12101-8
 • Tested for fire resistance properties to DIN 1366-10 and EN 1366-2
 • Casing air leakage to EN 1751, class C
 • Low sound power level and differential pressure
 • Any airflow direction
 • Integration into the central BMS with TROXNETCOM
 • Tested to EN 1366-10 with a weight being attached to the blade, with 10,000 open/close cycles and 10,000 cycles in intermediate position (Cmod)

Materials and surfaces

 • Casing, damper blade and actuator encasing made of temperature-resistant calcium silicate
 • Brass bearings
 • Shafts made of stainless steel

Technical data

 • Nominal sizes: 200 × 200 mm – 1500 × 800 mm, in increments of 1 mm
 • Casing length: 600 and 800 mm
 • Volume flow rate range:
  Up to 12000 l/s or 43200 m³/h
 • Differential pressure range, pressure level 3:
  1500 to 500 Pa
 • Operating temperature: –30 to 50 °C
 • Upstream velocity*: ≤ 10 m/s
  * Data applies to uniform upstream and downstream conditions for the smoke control damper

Sizing data

 •  ______________________________ [m³/h]
 • Δpst ______________________________ [Pa]
 • LWA Air-regenerated noise __________ [dB(A)]

Stažení

informace o produktu

certifikáty

návody k obsluze

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Visual contact Visual contact

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Visual contact Visual contact

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Visual contact Visual contact

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Visual contact Visual contact

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870