Prohlášení týkající se nakládání s osobními údaji (zachování soukromí)

Jestliže někdo navštíví webovou stránku, je k dispozici řada možností pro zaznamenání a používání údajů o návštěvníkovi. Firma TROX GROUP přistupuje k ochraně dat vážně a vytvořila si svou vlastní směrnici pro ochranu dat, založenou na německém zákonu o ochraně dat. Zavázali jsme se k tomu, že budeme shromažďovat pokud možno co nejméně údajů a že zaručíme maximálně možnou úroveň transparentnosti. Také zaručujeme komplexní ochranu vašich dat.

1. Nakládání se shromážděnými daty v případě návštěv webových stránek

Během používání webových stránek se osobní data shromažďují pouze v určitých rozeznatelných okamžicích, konkrétně tehdy, když jako uživatel zadáváte údaje do vstupního pole.

Vyvolání stránek firmy TROX GROUP je jinak anonymní. Nepoužíváme žádné další způsoby skrytého shromažďování dat, jako jsou například cookies. Jestliže dojde k návštěvě stránek firmy TROX GROUP, určitá neosobní statistická data jsou zaznamenána automaticky. Tato data zahrnují dobu přístupu, trvání přístupu a identifikační číslo počítače v anonymní formě. Tato data se zaznamenávají pro vytváření statistik, které se týkají dob používání, rozsahu a počtu stránek vyvolaných během každého měsíce. Tato data nejsou personalizována a nejsou předávána žádným třetím stranám; používají se výhradně pro vylepšování našich stránek.

2. Předpokládaný způsob používání

Osobní údaje jsou požadovány pro zaručení správného řešení postupu, kvůli kterému data zadáváte. Vaše adresa je požadována například pro registraci účasti na seminářích, abychom vám mohli zaslat dokumentaci, země musí být zadána kvůli žádostem o služby v případě zvláštních předpisů, které musejí být pro příslušnou zemi vzaty v úvahu. Ve všech případech se údaje používají k tomu, aby vás bylo možné jasně identifikovat jako stávajícího nebo potenciálního zákazníka tak, abychom s vámi mohli komunikovat a nabízet vám nebo vaší firmě příslušné informace nebo dokumentaci (například určité novinky, výrobky, seznamy). K jinému využívání dat nedochází. Především neprovádíme žádná osobní hodnocení vašich pokusů o přístup.

3. Uložená data

Firma TROX GROUP ukládá data, která zadáváte, prostřednictvím formuláře nebo vstupního pole. Zaznamenávají se následující data:  

Registrace účasti na seminářích: Data týkající se identity (název firmy, křestní jméno a příjmení), všeobecná dosažitelnost (ulice, město, poštovní směrovací číslo) a komunikační údaje (číslo telefonu, e-mailová adresa), zvolené uživatelské jméno a heslo. Po úvodní registraci probíhá každé další přihlášení pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vaše data mohou vidět pouze ti zaměstnanci, kteří připravují a následně zpracovávají výsledky seminářů.

Registrace firmy TROX NET: data týkající se identity (firma, číslo zákazníka, oddělení, křestní jméno a příjmení), všeobecná dosažitelnost (ulice, město, poštovní směrovací číslo, země) a komunikační údaje (jazyk, číslo telefonu, e-mailová adresa). V případě objednávky je zaregistrován čas, množství a jméno nebo zákazník. Jestliže je předložena objednávka, shromážděná data o uživateli jsou uložena do našeho systému pro zpracování údajů o zákaznících. Zde se tyto údaje používají pro vyřizování objednávek a zajišťování péče o zákazníky (expedice z výroby, fakturace). Údaje o objednávkách předložených pod společným číslem zákazníka jsou navíc prostřednictvím přístupového systému TROX NET k dispozici pro všechny uživatele tohoto společného čísla zákazníka.

žádost o poskytnutí služby je předána příslušným oddělením a tam je zpracována. Zde jsou potřeba pouze data požadovaná pro zajištění správné komunikace (firma, příjmení, adresa, země a e-mailová adresa).

4. Sdělování dat

Data, která zadáváte do kontaktních formulářů/zadávacích polí, se používají pouze pro interní účely (například pro bezproblémovou komunikaci s uživatelem) a nepředávají se třetím stranám.

5. Ochrana dat

Firma TROX GROUP chrání vaše data podle svých vlastních směrnic pro zabezpečení IT a ochranu dat, založených na německém zákonu o ochraně dat. Postupy firmy TROX GROUP kontroluje externí pracovník pro ochranu dat, aby se zajistilo, že budou splňovat předpisy.

Vaše data můžete chránit ve školicích oblastech a oblastech firmy TROX NET pomocí jména a hesla, které si sami zvolíte. Pokud předáte přístupová data do sítě TROX NET dalším pracovníkům vaší firmy, musíte zaručit, že přístup k těmto datům budou mít pouze oprávněné osoby. Vaše heslo můžete změnit podle potřeby pod "Edit Profile" pokud se týká dalších možností přístupu, kontaktujte nás prostřednictvím (eb@trox.de).

6. Mazání dat

Vaše přihlašovací údaje (pro školení a síť TROX NET) můžete sami kdykoliv smazat.

Jestliže tak chcete učinit, přihlaste se na váš účet (klikněte na "Change Profile") a smažte zadání ve všech polích. Nahraďte vaše předchozí zadání v polích znaménky minus. Tímto způsobem se tato pole stanou nečitelnými a vaše údaje budou považovány za smazané.

7. Informace týkající se vašich dat, kontakt

Jestliže budete chtít od firmy TROX GROUP získat informace týkající se vašich dat, můžete se kdykoliv obrátit na našeho pracovníka pro ochranu dat. Ten je k dispozici také v případě dalších dotazů týkajících se používání osobních dat. Nejlépe ho můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese datenschutz@trox.de.

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Visual contact Visual contact

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Visual contact Visual contact

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Visual contact Visual contact

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Visual contact Visual contact

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870