00259472_0
Připojovací komora kratší než čelní část vyústě, centrální pozice, s bočním připojovacím krčkem


00260678_0
PL18-2/.../B00/P1-RAL 9010, zabudování do uzavřených stropů


00261783_0
Odnímatelné upevnění čelní části vyústě


00173268_0
Střídavý horizontální výfuk vzduchu


00264335_0
Připojovací krček s volitelným listem klapky a volitelným břitovým těsněním


00259472_0
00260678_0
00261783_0
00173268_0
00264335_0

PureLine18

Zvlášť tenká čelní část vyústě, k dispozici v řadě variant pro řadu různých instalačních situací

Štěrbinové vyústě s čelní částí 18 mm (jmenovitá šířka) a nastavitelnými vzduchovými regulačními prvky

 • Jmenovitá délka 600 až 2 000 mm (délka vzduchového regulačního prvku 100 mm), 1 nebo 2 štěrbiny
 • Rozsah průtoku vzduchu 5 až 84 l/s nebo 17 až 302 m³/h
 • Individuálně nastavitelné vzduchové regulační prvky pro horizontální, šikmý nebo vertikální výfuk vzduchu
 • Jednosměrný nebo střídavý výfuk vzduchu splňuje individuální místní požadavky
 • Rovnoměrná distribuce vzduchu snižuje znečištění stropu v důsledku indukce vzduchu v místnosti
 • Vzduchové regulační prvky mají drážky, které umožňují přesné nastavení polohy


Volitelné vybavení a příslušenství

 • Atraktivní vzhled díky lisovaným hliníkovým profilům s eloxovanou úpravou nebo práškovým lakováním
 • Symetrická nebo asymetrické poloha připojovací komory
 • Připojovací komora s obložením
 • Koncové desky, koncové úhelníky, rohové prvky
 • Různý vzhled díky volbě černého, šedého nebo bílého vzduchového regulačního prvku

Použití

Použití

 • Štěrbinové vyústě typu PureLine18 se používají jako zařízení pro přiváděný nebo odváděný vzduch v komfortních zónách
 • Nenápadná vyúsť díky štíhlému provedení
 • Instalace do podhledů
 • Pro výšky místností až 4 m (dolní hrana podhledu)
 • Pro podhledy; vhodné pro omezené podhledy díky malé celkové výšce připojovací komory
 • Vhodné pro souvislé lineární uspořádání
 • Nastavitelné vzduchové regulační prvky pro horizontální, šikmý nebo vertikální výfuk vzduchu
 • Směšovací systém s jednosměrným nebo střídavým výfukem vzduchu, dá se upravit podle konstrukce budovy
 • Vysoká indukce při rychlém snížení rozdílu teplot a rychlosti proudění vzduchu (varianta s přiváděným vzduchem)
 • Pro variabilní a konstantní průtoky vzduchu
 • Pro rozdíly teplot přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti od –10 do +10 K

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Rovnoměrná distribuce vzduchu snižuje znečištění stropu v důsledku indukce vzduchu v místnosti
 • Horizontální, šikmý nebo vertikální výfuk vzduchu pomocí ručně nastavitelných vzduchových regulačních prvků
 • Komfortní vnitřní klima díky vysoké indukci a rychlému snižování rozdílu teplot a rychlostí proudění
 • Kvalitní vzhled díky eloxovaným lisovaným hliníkovým profilům (E6-C-0, přírodní barva) nebo práškovému lakování (odstín RAL CLASSIC)
 • Čelní část vyústě byla optimalizována pro maximální průtok vzduchu při nízké hladině akustického výkonu
 • Vhodné pro souvislé lineární uspořádání

Jmenovité rozměry

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 700, 1 800, 1 900, 2 000 mm
 • Čelní část vyústě rovněž k dispozici v mezivelikostech

Použití

 • Štěrbinové vyústě typu PureLine18 se používají jako zařízení pro přiváděný nebo odváděný vzduch v komfortních zónách
 • Nenápadná vyúsť díky štíhlému provedení
 • Instalace do podhledů
 • Pro výšky místností až 4 m (dolní hrana podhledu)
 • Pro podhledy; vhodné pro omezené podhledy díky malé celkové výšce připojovací komory
 • Vhodné pro souvislé lineární uspořádání
 • Nastavitelné vzduchové regulační prvky pro horizontální, šikmý nebo vertikální výfuk vzduchu
 • Směšovací systém s jednosměrným nebo střídavým výfukem vzduchu, dá se upravit podle konstrukce budovy
 • Vysoká indukce při rychlém snížení rozdílu teplot a rychlosti proudění vzduchu (varianta s přiváděným vzduchem)
 • Pro variabilní a konstantní průtoky vzduchu
 • Pro rozdíly teplot přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti od –10 do +10 K

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Rovnoměrná distribuce vzduchu snižuje znečištění stropu v důsledku indukce vzduchu v místnosti
 • Horizontální, šikmý nebo vertikální výfuk vzduchu pomocí ručně nastavitelných vzduchových regulačních prvků
 • Komfortní vnitřní klima díky vysoké indukci a rychlému snižování rozdílu teplot a rychlostí proudění
 • Kvalitní vzhled díky eloxovaným lisovaným hliníkovým profilům (E6-C-0, přírodní barva) nebo práškovému lakování (odstín RAL CLASSIC)
 • Čelní část vyústě byla optimalizována pro maximální průtok vzduchu při nízké hladině akustického výkonu
 • Vhodné pro souvislé lineární uspořádání

Jmenovité rozměry

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 700, 1 800, 1 900, 2 000 mm
 • Čelní část vyústě rovněž k dispozici v mezivelikostech

Popis

Varianty

 • PL18-*: 1 nebo 2 štěrbiny
 • PL18-*-DF: čelní část vyústě se svěrací pružinou
 • PL18-*-DS: čelní část vyústě s rozšířeným okrajem (B00) a šroubovým upevněním
 • PL18-*-PB: připojovací komora pro šroubové upevnění
 • PL18-*-PF: čelní část vyústě a připojovací komora, neodnímatelné upevnění
 • PL18-*-SF: čelní část vyústě a připojovací komora, odnímatelné upevnění
 • PL18-*-CS: rohový prvek


Poloha připojovací komory na přední vyústi

 • Středová poloha
 • Nalevo (LE)
 • Napravo (RI)


Varianta připojovací komory

 • Symetrická poloha připojovací komory, boční připojovací krček (HS)
 • Symetrická poloha připojovací komory, horní připojovací krček (VS)
 • Asymetrická poloha připojovací komory, boční připojovací krček (HA)

Provedení

Úprava čelní části vyústě

 • Eloxovaná, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9006, hliníkově bílá, stupeň lesku 30 %
 • P1: práškový vypalovací lak jiné barvy RAL CLASSIC, stupeň lesku 70 %

Přídavné díly

 • D: list klapky pro nastavení průtoku vzduchu
 • LS: břitové těsnění
 • L: vnitřní izolace
 • EP: dvě koncové desky
 • EA: dva koncové úhelníky


Jednotlivé vyústě jsou ve výrobním závodě opatřeny koncovými deskami nebo koncovými úhelníky.

Příslušenství

 • EP: dvě koncové desky
 • EA: dva koncové úhelníky


Pro souvislé lineární uspořádání se musí koncové desky a koncové úhelníky objednat samostatně a musí být namontovány zákazníkem.

Konstrukční charakteristiky

 • Připojovací hrdlo vhodné pro kruhová potrubí dle EN 1506 nebo EN 13180
 • Čtyři závěsné body pro montáž na místě (zajistí zákazník)
 • Ručně nastavitelné vzduchové regulační prvky mají drážky, které usnadňují nastavování prvků a jejich zajištění v požadované poloze
 • Připojovací krček s drážkou pro břitové těsnění (bylo-li objednáno příslušenství s břitovým těsněním)
 • Velikosti čelních částí vyústí od 600 do 2 000 mm, po 1 mm
 • Připojovací komory jsou k dispozici pouze ve jmenovitých délkách

Materiály a povrchy

 • Čelní část vyústě vyrobená z lisovaných hliníkových profilů
 • Vzduchové regulační prvky vyrobené z ABS plastu, UL 94, V-0, ohnivzdorné
 • Připojovací komora vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu
 • Koncové desky a koncové úhelníky vyrobené z hliníku
 • Břitové těsnění vyrobené z pryže
 • Obložení je z minerální vlny s vinylovou pěnou s uzavřenými póry
 • Eloxovaná čelní část vyústě, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: Práškové lakování, barva RAL CLASSIC
 • Vzduchové regulační prvky podobné RAL 9005, černé
 • G: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9006, šedé
 • W: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9010, bílé


Minerální vlna

 • V místech, kde minerální vlna přichází do styku se vzduchem, je opatřena laminátem na ochranu proti otěru vlivem rychlostí proudění až 20 m/s
 • Podle EN 13501, požární klasifikace A1, nehořlavé
 • Známka kvality RAL-GZ 388
 • Biologicky rozložitelné, a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
 • Odolné vůči plísním a bakteriím

Normy a směrnice

 • Hladina akustického výkonu hluku prouděním měřená podle EN ISO 5135

Údržba

 • Bez nutnosti údržby, neboť konstrukce i materiály nepodléhají opotřebení
 • Kontrola a čištění podle VDI 6022

Varianty

 • PL18-*: 1 nebo 2 štěrbiny
 • PL18-*-DF: čelní část vyústě se svěrací pružinou
 • PL18-*-DS: čelní část vyústě s rozšířeným okrajem (B00) a šroubovým upevněním
 • PL18-*-PB: připojovací komora pro šroubové upevnění
 • PL18-*-PF: čelní část vyústě a připojovací komora, neodnímatelné upevnění
 • PL18-*-SF: čelní část vyústě a připojovací komora, odnímatelné upevnění
 • PL18-*-CS: rohový prvek


Poloha připojovací komory na přední vyústi

 • Středová poloha
 • Nalevo (LE)
 • Napravo (RI)


Varianta připojovací komory

 • Symetrická poloha připojovací komory, boční připojovací krček (HS)
 • Symetrická poloha připojovací komory, horní připojovací krček (VS)
 • Asymetrická poloha připojovací komory, boční připojovací krček (HA)

Provedení

Úprava čelní části vyústě

 • Eloxovaná, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9006, hliníkově bílá, stupeň lesku 30 %
 • P1: práškový vypalovací lak jiné barvy RAL CLASSIC, stupeň lesku 70 %

Přídavné díly

 • D: list klapky pro nastavení průtoku vzduchu
 • LS: břitové těsnění
 • L: vnitřní izolace
 • EP: dvě koncové desky
 • EA: dva koncové úhelníky


Jednotlivé vyústě jsou ve výrobním závodě opatřeny koncovými deskami nebo koncovými úhelníky.

Příslušenství

 • EP: dvě koncové desky
 • EA: dva koncové úhelníky


Pro souvislé lineární uspořádání se musí koncové desky a koncové úhelníky objednat samostatně a musí být namontovány zákazníkem.

Konstrukční charakteristiky

 • Připojovací hrdlo vhodné pro kruhová potrubí dle EN 1506 nebo EN 13180
 • Čtyři závěsné body pro montáž na místě (zajistí zákazník)
 • Ručně nastavitelné vzduchové regulační prvky mají drážky, které usnadňují nastavování prvků a jejich zajištění v požadované poloze
 • Připojovací krček s drážkou pro břitové těsnění (bylo-li objednáno příslušenství s břitovým těsněním)
 • Velikosti čelních částí vyústí od 600 do 2 000 mm, po 1 mm
 • Připojovací komory jsou k dispozici pouze ve jmenovitých délkách

Materiály a povrchy

 • Čelní část vyústě vyrobená z lisovaných hliníkových profilů
 • Vzduchové regulační prvky vyrobené z ABS plastu, UL 94, V-0, ohnivzdorné
 • Připojovací komora vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu
 • Koncové desky a koncové úhelníky vyrobené z hliníku
 • Břitové těsnění vyrobené z pryže
 • Obložení je z minerální vlny s vinylovou pěnou s uzavřenými póry
 • Eloxovaná čelní část vyústě, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: Práškové lakování, barva RAL CLASSIC
 • Vzduchové regulační prvky podobné RAL 9005, černé
 • G: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9006, šedé
 • W: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9010, bílé


Minerální vlna

 • V místech, kde minerální vlna přichází do styku se vzduchem, je opatřena laminátem na ochranu proti otěru vlivem rychlostí proudění až 20 m/s
 • Podle EN 13501, požární klasifikace A1, nehořlavé
 • Známka kvality RAL-GZ 388
 • Biologicky rozložitelné, a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
 • Odolné vůči plísním a bakteriím

Normy a směrnice

 • Hladina akustického výkonu hluku prouděním měřená podle EN ISO 5135

Údržba

 • Bez nutnosti údržby, neboť konstrukce i materiály nepodléhají opotřebení
 • Kontrola a čištění podle VDI 6022

Technické údaje

Funkce, Technická data, Rychlý výběr, Stručný popis, Objednací klíč

 • Funkce
 • Technická data
 • Rychlý výběr
 • Stručný popis
 • Objednací klíč

Popis funkce

Štěrbinové vyústě směrují vzduch z klimatizačních systémů do místnosti, buď horizontálně, šikmo, nebo vertikálně.

Výsledný proud vzduchu indukuje vysoké úrovně vzduchu v místnosti, tím rychle snižuje rychlost proudění a rozdíl teplot mezi přiváděným vzduchem a vzduchem v místnosti.

Výsledkem je smíšené větrání v komfortních zónách, s dobrým celkovým větráním v místnosti, které vytváří pouze velmi malou turbulenci v pobytové zóně.

Štěrbinové vyústě typu PureLine18 jsou továrně osazené ručně nastavitelnými vzduchovými regulačními prvky.

Distribuci vzduchu je možné nastavit tak, aby vyhovovala různým místním požadavkům.

Výfuk vzduchu je jednosměrný nebo střídavě horizontální.

Další možnosti distribuce: topný režim s vertikálním výfukem vzduchu; šikmý výfuk vzduchu.

Rozdíl teploty přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti může být v rozmezí od –10 do +10 K.

List klapky (volitelný) zjednodušuje nastavení průtoku vzduchu pro uvádění do provozu.

Aby místnosti získaly estetický, jednotný vzhled, vyústě PureLine18 se mohou použít také pro odváděný vzduch.

Popis funkce

Štěrbinové vyústě směrují vzduch z klimatizačních systémů do místnosti, buď horizontálně, šikmo, nebo vertikálně.

Výsledný proud vzduchu indukuje vysoké úrovně vzduchu v místnosti, tím rychle snižuje rychlost proudění a rozdíl teplot mezi přiváděným vzduchem a vzduchem v místnosti.

Výsledkem je smíšené větrání v komfortních zónách, s dobrým celkovým větráním v místnosti, které vytváří pouze velmi malou turbulenci v pobytové zóně.

Štěrbinové vyústě typu PureLine18 jsou továrně osazené ručně nastavitelnými vzduchovými regulačními prvky.

Distribuci vzduchu je možné nastavit tak, aby vyhovovala různým místním požadavkům.

Výfuk vzduchu je jednosměrný nebo střídavě horizontální.

Další možnosti distribuce: topný režim s vertikálním výfukem vzduchu; šikmý výfuk vzduchu.

Rozdíl teploty přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti může být v rozmezí od –10 do +10 K.

List klapky (volitelný) zjednodušuje nastavení průtoku vzduchu pro uvádění do provozu.

Aby místnosti získaly estetický, jednotný vzhled, vyústě PureLine18 se mohou použít také pro odváděný vzduch.

trox_blau20

Jmenovitá délka

600 až 2 000 mm, po 100 mm

trox_blau20

Počet štěrbin

1 nebo 2

trox_blau20

Minimální průtok vzduchu, s ∆tz = –10 K

5 l/s nebo 17 m³/h

trox_blau20

Maximální průtok vzduchu, s LWA ≅ 50 dB(A)

84 l/s nebo 302 m³/h

trox_blau20

Rozdíl teploty přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti

–10 až +10 K

Jmenovitá délka

600 až 2 000 mm, po 100 mm

Počet štěrbin

1 nebo 2

Minimální průtok vzduchu, s ∆tz = –10 K

5 l/s nebo 17 m³/h

Maximální průtok vzduchu, s LWA ≅ 50 dB(A)

84 l/s nebo 302 m³/h

Rozdíl teploty přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti

–10 až +10 K


Tabulky pro rychlý výběr poskytují přehled o průtocích vzduchu a příslušných hladinách akustického výkonu a rozdílech tlaku.

Přesné hodnoty pro všechny parametry lze určit pomocí návrhového programu Easy Product Finder.

Do jmenovité délky 1 200 mm zahrnuje dimenzování jeden připojovací krček; od délky 1300 mm jsou vyžadovány dva připojovací krčky.

Tabulky pro rychlý výběr poskytují přehled o průtocích vzduchu a příslušných hladinách akustického výkonu a rozdílech tlaku.

Přesné hodnoty pro všechny parametry lze určit pomocí návrhového programu Easy Product Finder.

Do jmenovité délky 1 200 mm zahrnuje dimenzování jeden připojovací krček; od délky 1300 mm jsou vyžadovány dva připojovací krčky.

PL18-1, přiváděný vzduch, střídavý horizontální výfuk vzduchu, hladina akustického výkonu a celková tlaková diference trox_blau20 Jmenovitá délka V V Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky trox_blau20 Jmenovitá délka V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Jmenovitá délka V V D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 trox_blau20 Jmenovitá délka V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Jmenovitá délka l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

trox_blau20

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

trox_blau20

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

trox_blau20

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

trox_blau20

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

trox_blau20

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

trox_blau20

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

trox_blau20

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

trox_blau20

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

trox_blau20

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

trox_blau20

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

trox_blau20

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

trox_blau20

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

trox_blau20

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

trox_blau20

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

trox_blau20

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

trox_blau20

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

trox_blau20

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

trox_blau20

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

trox_blau20

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

trox_blau20

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

trox_blau20

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

trox_blau20

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

trox_blau20

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

trox_blau20

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

trox_blau20

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

trox_blau20

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

trox_blau20

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

trox_blau20

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

trox_blau20

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

trox_blau20

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

trox_blau20

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

trox_blau20

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

trox_blau20

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

trox_blau20

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

trox_blau20

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

trox_blau20

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

trox_blau20

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

trox_blau20

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

trox_blau20

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

trox_blau20

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

trox_blau20

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

trox_blau20

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

trox_blau20

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

trox_blau20

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

trox_blau20

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

trox_blau20

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

trox_blau20

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

trox_blau20

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

trox_blau20

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

trox_blau20

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

trox_blau20

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

trox_blau20

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

trox_blau20

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

trox_blau20

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

trox_blau20

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

trox_blau20

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46

PL18-2, přiváděný vzduch, střídavý horizontální výfuk vzduchu, hladina akustického výkonu a celková tlaková diference trox_blau20 Jmenovitá délka V V Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky Poloha listu klapky trox_blau20 Jmenovitá délka V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Jmenovitá délka V V D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 trox_blau20 Jmenovitá délka V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Jmenovitá délka l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

trox_blau20

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

trox_blau20

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

trox_blau20

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

trox_blau20

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

trox_blau20

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

trox_blau20

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

trox_blau20

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

trox_blau20

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

trox_blau20

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

trox_blau20

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

trox_blau20

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

trox_blau20

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

trox_blau20

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

trox_blau20

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

trox_blau20

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

trox_blau20

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

trox_blau20

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

trox_blau20

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

trox_blau20

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

trox_blau20

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

trox_blau20

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

trox_blau20

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

trox_blau20

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

trox_blau20

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

trox_blau20

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

trox_blau20

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

trox_blau20

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

trox_blau20

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

trox_blau20

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

trox_blau20

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

trox_blau20

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

trox_blau20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

trox_blau20

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

trox_blau20

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

trox_blau20

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

trox_blau20

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

trox_blau20

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

trox_blau20

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

trox_blau20

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

trox_blau20

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

trox_blau20

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

trox_blau20

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

trox_blau20

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

trox_blau20

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

trox_blau20

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

trox_blau20

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

trox_blau20

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

trox_blau20

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

trox_blau20

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

trox_blau20

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

trox_blau20

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

trox_blau20

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

trox_blau20

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

trox_blau20

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

trox_blau20

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

trox_blau20

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

trox_blau20

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

trox_blau20

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45

PL18-1, přiváděný vzduch, střídavý horizontální výfuk vzduchu, hladina akustického výkonu a celková tlaková diference

Jmenovitá délka V Poloha listu klapky
Jmenovitá délka V 45° 90°
Jmenovitá délka V D = 78 D = 98 D = 78 D = 98 D = 78 D = 98
Jmenovitá délka V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Jmenovitá délka l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46


PL18-2, přiváděný vzduch, střídavý horizontální výfuk vzduchu, hladina akustického výkonu a celková tlaková diference

Jmenovitá délka V Poloha listu klapky
Jmenovitá délka V 45° 90°
Jmenovitá délka V D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Jmenovitá délka V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Jmenovitá délka l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45


Štěrbinové vyústě typu PL18, s individuálně ručně nastavitelnými vzduchovými regulačními prvky a 1 nebo 2 štěrbinami.

Výfuk vzduchu může být střídavý horizontální, střídavý šikmý, vertikální, jednosměrný horizontální vlevo nebo jednosměrný horizontální vpravo.

Štěrbinové vyústě jsou určeny k zabudování do podhledů a jsou vhodné pro přiváděný a odváděný vzduch. Komponent připravený k instalaci, který se skládá z čelní části vyústě s možností výběru mezi černým, šedým nebo bílým vzduchovým regulačním prvkem.

Varianty s připojovací komorou mají 1 nebo 2 připojovací krčky; symetricky umístěné připojovací komory mohou mít boční nebo horní připojovací krček, zatímco asymetricky umístěné připojovací komory mají pouze boční připojovací krčky.

Připojovací komory jsou vybaveny 4 závěsnými spojkami.

Upevnění čelní části vyústě může být odnímatelné nebo neodnímatelné.

Připojovací krčky jsou vhodné pro kruhová potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180. Hladina akustického výkonu hluku prouděním se měří podle EN ISO 5135.

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Rovnoměrná distribuce vzduchu snižuje znečištění stropu v důsledku indukce vzduchu v místnosti
 • Horizontální, šikmý nebo vertikální výfuk vzduchu pomocí ručně nastavitelných vzduchových regulačních prvků
 • Komfortní vnitřní klima díky vysoké indukci a rychlému snižování rozdílu teplot a rychlostí proudění
 • Kvalitní vzhled díky eloxovaným lisovaným hliníkovým profilům (E6-C-0, přírodní barva) nebo práškovému lakování (odstín RAL CLASSIC)
 • Čelní část vyústě byla optimalizována pro maximální průtok vzduchu při nízké hladině akustického výkonu
 • Vhodné pro souvislé lineární uspořádání

Materiály a povrchy

 • Čelní část vyústě vyrobená z lisovaných hliníkových profilů
 • Vzduchové regulační prvky vyrobené z ABS plastu, UL 94, V-0, ohnivzdorné
 • Připojovací komora vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu
 • Koncové desky a koncové úhelníky vyrobené z hliníku
 • Břitové těsnění vyrobené z pryže
 • Obložení je z minerální vlny s vinylovou pěnou s uzavřenými póry
 • Eloxovaná čelní část vyústě, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: Práškové lakování, barva RAL CLASSIC
 • Vzduchové regulační prvky podobné RAL 9005, černé
 • G: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9006, šedé
 • W: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9010, bílé


Minerální vlna

 • V místech, kde minerální vlna přichází do styku se vzduchem, je opatřena laminátem na ochranu proti otěru vlivem rychlostí proudění až 20 m/s
 • Podle EN 13501, požární klasifikace A1, nehořlavé
 • Známka kvality RAL-GZ 388
 • Biologicky rozložitelné, a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
 • Odolné vůči plísním a bakteriím

Provedení

Úprava čelní části vyústě

 • Eloxovaná, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9006, hliníkově bílá, stupeň lesku 30 %
 • P1: práškový vypalovací lak jiné barvy RAL CLASSIC, stupeň lesku 70 %

Technická data

 • Jmenovitá délka: 600 až 2 000 mm, po 100 mm
 • Počet štěrbin: 1 nebo 2
 • Minimální průtok vzduchu, s ∆tz = –10 K: 5 l/s nebo 17 m³/h
 • Maximální průtok vzduchu, s LWA ≅ 50 dB(A): 84 l/s nebo 302 m³/h
 • Rozdíl teploty přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti: –10 až +10 K

Výpočtové hodnoty

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Hlučnost proudění

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Štěrbinové vyústě typu PL18, s individuálně ručně nastavitelnými vzduchovými regulačními prvky a 1 nebo 2 štěrbinami.

Výfuk vzduchu může být střídavý horizontální, střídavý šikmý, vertikální, jednosměrný horizontální vlevo nebo jednosměrný horizontální vpravo.

Štěrbinové vyústě jsou určeny k zabudování do podhledů a jsou vhodné pro přiváděný a odváděný vzduch. Komponent připravený k instalaci, který se skládá z čelní části vyústě s možností výběru mezi černým, šedým nebo bílým vzduchovým regulačním prvkem.

Varianty s připojovací komorou mají 1 nebo 2 připojovací krčky; symetricky umístěné připojovací komory mohou mít boční nebo horní připojovací krček, zatímco asymetricky umístěné připojovací komory mají pouze boční připojovací krčky.

Připojovací komory jsou vybaveny 4 závěsnými spojkami.

Upevnění čelní části vyústě může být odnímatelné nebo neodnímatelné.

Připojovací krčky jsou vhodné pro kruhová potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180. Hladina akustického výkonu hluku prouděním se měří podle EN ISO 5135.

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Rovnoměrná distribuce vzduchu snižuje znečištění stropu v důsledku indukce vzduchu v místnosti
 • Horizontální, šikmý nebo vertikální výfuk vzduchu pomocí ručně nastavitelných vzduchových regulačních prvků
 • Komfortní vnitřní klima díky vysoké indukci a rychlému snižování rozdílu teplot a rychlostí proudění
 • Kvalitní vzhled díky eloxovaným lisovaným hliníkovým profilům (E6-C-0, přírodní barva) nebo práškovému lakování (odstín RAL CLASSIC)
 • Čelní část vyústě byla optimalizována pro maximální průtok vzduchu při nízké hladině akustického výkonu
 • Vhodné pro souvislé lineární uspořádání

Materiály a povrchy

 • Čelní část vyústě vyrobená z lisovaných hliníkových profilů
 • Vzduchové regulační prvky vyrobené z ABS plastu, UL 94, V-0, ohnivzdorné
 • Připojovací komora vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu
 • Koncové desky a koncové úhelníky vyrobené z hliníku
 • Břitové těsnění vyrobené z pryže
 • Obložení je z minerální vlny s vinylovou pěnou s uzavřenými póry
 • Eloxovaná čelní část vyústě, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: Práškové lakování, barva RAL CLASSIC
 • Vzduchové regulační prvky podobné RAL 9005, černé
 • G: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9006, šedé
 • W: vzduchové regulační prvky podobné RAL 9010, bílé


Minerální vlna

 • V místech, kde minerální vlna přichází do styku se vzduchem, je opatřena laminátem na ochranu proti otěru vlivem rychlostí proudění až 20 m/s
 • Podle EN 13501, požární klasifikace A1, nehořlavé
 • Známka kvality RAL-GZ 388
 • Biologicky rozložitelné, a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
 • Odolné vůči plísním a bakteriím

Provedení

Úprava čelní části vyústě

 • Eloxovaná, E6-C-0, přírodní barva
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %
 • P1: práškový vypalovací lak RAL 9006, hliníkově bílá, stupeň lesku 30 %
 • P1: práškový vypalovací lak jiné barvy RAL CLASSIC, stupeň lesku 70 %

Technická data

 • Jmenovitá délka: 600 až 2 000 mm, po 100 mm
 • Počet štěrbin: 1 nebo 2
 • Minimální průtok vzduchu, s ∆tz = –10 K: 5 l/s nebo 17 m³/h
 • Maximální průtok vzduchu, s LWA ≅ 50 dB(A): 84 l/s nebo 302 m³/h
 • Rozdíl teploty přiváděného vzduchu a vzduchu v místnosti: –10 až +10 K

Výpočtové hodnoty

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Hlučnost proudění

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Popis se týká obecných vlastností výrobku. Popisy variant lze získat pomocí našeho návrhového programu Easy Product Finder.